Katedra slavistiky - sekce polonistiky

Kontakt

adresa:
Sekce polonistiky Katedry slavistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 10
779 00  Olomouc

tel.: 585 633 373 
fax: 585 230 500

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz

Den otevřených dveří - on-line

KDY: 03.12.2021 08:00–14:00

KDE: on-line,  Můžete se setkat s vybranými vyučujícími, kteří Vám rádi zodpoví Vaše dotazy. Pokud máte dotaz, ale nevyhovuje Vám komunikace formou videokonference, neváhejte nám napsat:

Dále se můžete podívat  na prezentace naší katedry s odpověďmi na nejčastější dotazy uchazečů zde.

Těší se na Vás členové katedry slavistiky.

 

Fakultní úroveň – program 

Hlavní informační streamy filozofické fakulty
9:00, 11:00 Informační bloky představující fakultu
Ve streamu na fakultním Facebooku představíme fakultu a jejích jednadvacet kateder. Prostřednictvím komentářů pod streamem nám můžete klást dotazy, na které vám rádi odpovíme. 
https://www.facebook.com/ffup.cz 

Náš chatbot je tu pro vás 
9:00-14:00 
Chatujte s námi přes chatbota na webu https://www.ff.upol.cz/. Pokusíme se reagovat na všechny vaše dotazy nebo vám ukázat, kde najdete odpovědi na to, co vás zajímá. 

Prosím, račte vstoupit (aspoň virtuálně)
9:00-14:00 
Navštivte budovu Křížkovského 10 (K10) a Uměleckého centra UP (Konvikt) prostřednictvím našich zbrusu nových 3D prohlídek. Tak schválně, kdo jako první dojde z nádvoří K10 do auly?

Historie

Na Univerzitě Palackého byla zahájena výuka polské filologie již v roce 1947. Tak se už více než sedmdesát let rozvíjí vzdělávání olomouckých polonistů. S naší polonistikou je spojena dlouhá řada výjimečných osobností polské i české humanistiky, našich profesorů-pedagogů, kteří vedli výuku v oblasti jazykovědy a literární vědy, např. prof. Josef Bečka (1903–1992)prof. Jiří Damborský (1927–2013), doc. Jan Korzenny (1925–2010), prof. Edvard Lotko (1932–2011)dr. Karel Oliva (1927–2005), doc. Bedřich Téma (1913–1995)prof. Hana Voisine-Jechová (1927) a zejména zakladatelka současné podoby sekce polonistiky a její dlouholetá vedoucí prof. Marie Sobotková (1947). Jejich zásluhou byl vytvořen vědecký základ, na kterém můžeme stavět my, jejich následovníci, a naši studenti a doktorandi.

Mimořádným vyslancem olomoucké polonistiky byl náš absolvent Václav Burian (1959-2014), překladatel, novinář, nakladatel a básník, neúnavný propagátor polské kultury. Snažíme se navazovat na jeho odkaz mj. spoluprací na pořádání podzimního básnického festivalu Cena Václava Buriana.

 

Před rokem 1989, v letech oficiálně deklarovaného a česko-polského přátelství a spolupráce, se pracovníci Polské filologie aktivně podíleli na pravidelných březnových Dnech polské kultury v Olomouci. V současnosti se podílíme na méně formálních, o to však různorodějších podzimních Polských dnech v Olomouci, jejichž součástí bývá řada výstav, filmových projekcí, koncertů a setkání s představiteli mnoha podob polské kultury. Spolupracujeme také s významnými festivaly a institucemi a jsme hrdí, že v mnohých z nich našli uplatnění naši absolventi.

Řadu úspěchů slaví naši někdejší studenti a absolventi také v oblasti uměleckého překladu: vedle již jmenovaného Václava Buriana jmenujme také Ivetu Mikešovou, Petru Zavřelovou, Pavla Peče, Martinu Bořilovou nebo Jana Jeništu. Do polštiny překládá Agata Tarnawska-Grzegorzyca a Anna Radwan-Żbikowska.

Od samého počátku olomoucké polonistiky tu bez přestávky vedli výuku polští lektoři, z nichž mnozí s námi i nadále spolupracují. Právě díky polským lektorům, opravdovým velvyslancům polské kultury, se naše polonistika zapsala do povědomí nejen univerzitního, ale i regionálního a celostátního. Nelze tu uvést všechny, snad jen namátkou: Anna Kiermutprof. Krystyna Kardyni-PelikánováAnna TrębskaEliza Madejprof. Barbara BartnickaAndrzej Spyt, z mladší generace pak Janusz KubinkaWaldemar PodkidaczIrena DaneckaDariusz TkaczewskiMichał Hanczakowski, Monika Krzempek, Marcin Wągiel a další.

Neopominutelnou součástí naší profilace je vědecký výzkum a vzdělávání, podpořené řadou významných mezinárodních grantů. Zdárně se rozvíjí také spolupráce s polskými vysokými školami.