O sekci polonistiky

Polonistika na Univerzitě Palackého má více než sedmdesátiletou tradici. Spolu s ukrajinistikou a rusistikou tvoří jeden ze tří úzce spolupracujících pilířů Katedry slavistiky. V bakalářském, magisterském a doktorském studiu nabízí výuku polské filologie jako samostatný program i možnost jeho kombinace s dalšími z široké nabídky humanitních programů. Velmi úspěšná je také nabídka polštiny se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi.

Kromě externích spolupracovníků a doktorandů na olomoucké polonistice trvale působí tři vyučující. Doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D. se odborně zabývá výzkumem současného polského jazyka, jazykovou kulturou a jazykem médií. Mgr. Aleksandra Starzyńska, Ph.D. působí na polonistice jako lektorka polského jazyka, zatímco Mgr. Jan Jeništa, Ph.D. se zabývá otázkami odborného, literárního a audiovizuálního překladu a obecněji současnou polskou kulturou a literaturou.

Neopominutelnou součástí profilace olomoucké polonistiky je vědecký výzkum a vzdělávání, podpořené řadou významných mezinárodních grantů. V posledních letech to byl např. projekt Česko-polsko-ruský idiomatikon podpořený Technologickou agenturou České republiky a další projekty s podporou Visegradského fondu či agentury NAWA. Dlouhodobě je také úspěšná v řešení projektů přeshraniční spolupráce Interreg ČR-PR, např. projekty Zvyšování jazykové kompetence budoucích absolventů na přeshraničním trhu práce, Univerzity pro své pohraničí, Česko-polské lexikografické centrum ad. Zdárně se rozvíjí také spolupráce s mnoha polskými vysokými školami.

Kontakt

adresa:
Sekce polonistiky Katedry slavistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 10
779 00  Olomouc

tel.: 585 633 373 
fax: 585 230 500

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz

Historie

Na Univerzitě Palackého byla zahájena výuka polské filologie již v roce 1947. Tak se už více než sedmdesát let rozvíjí vzdělávání olomouckých polonistů. S naší polonistikou je spojena dlouhá řada výjimečných osobností polské i české humanistiky, našich profesorů-pedagogů, kteří vedli výuku v oblasti jazykovědy a literární vědy, např. prof. Josef Bečka (1903–1992)prof. Jiří Damborský (1927–2013), doc. Jan Korzenny (1925–2010), prof. Edvard Lotko (1932–2011)dr. Karel Oliva (1927–2005), doc. Bedřich Téma (1913–1995)prof. Hana Voisine-Jechová (1927) a zejména zakladatelka současné podoby sekce polonistiky a její dlouholetá vedoucí prof. Marie Sobotková (1947). Jejich zásluhou byl vytvořen vědecký základ, na kterém můžeme stavět my, jejich následovníci, a naši studenti a doktorandi.

Mimořádným vyslancem olomoucké polonistiky byl náš absolvent Václav Burian (1959-2014), překladatel, novinář, nakladatel a básník, neúnavný propagátor polské kultury. Snažíme se navazovat na jeho odkaz mj. spoluprací na pořádání podzimního básnického festivalu Cena Václava Buriana.

 

Před rokem 1989, v letech oficiálně deklarovaného a česko-polského přátelství a spolupráce, se pracovníci Polské filologie aktivně podíleli na pravidelných březnových Dnech polské kultury v Olomouci. V současnosti se podílíme na méně formálních, o to však různorodějších podzimních Polských dnech v Olomouci, jejichž součástí bývá řada výstav, filmových projekcí, koncertů a setkání s představiteli mnoha podob polské kultury. Spolupracujeme také s významnými festivaly a institucemi a jsme hrdí, že v mnohých z nich našli uplatnění naši absolventi.

Řadu úspěchů slaví naši někdejší studenti a absolventi také v oblasti uměleckého překladu: vedle již jmenovaného Václava Buriana jmenujme také Ivetu Mikešovou, Petru Zavřelovou, Pavla Peče, Martinu Bořilovou nebo Jana Jeništu. Do polštiny překládá Agata Tarnawska-Grzegorzyca a Anna Radwan-Żbikowska.

Od samého počátku olomoucké polonistiky tu bez přestávky vedli výuku polští lektoři, z nichž mnozí s námi i nadále spolupracují. Právě díky polským lektorům, opravdovým velvyslancům polské kultury, se naše polonistika zapsala do povědomí nejen univerzitního, ale i regionálního a celostátního. Nelze tu uvést všechny, snad jen namátkou: Anna Kiermutprof. Krystyna Kardyni-PelikánováAnna TrębskaEliza Madejprof. Barbara BartnickaAndrzej Spyt, z mladší generace pak Janusz KubinkaWaldemar PodkidaczIrena DaneckaDariusz TkaczewskiMichał Hanczakowski, Monika Krzempek, Marcin Wągiel a další.

Neopominutelnou součástí naší profilace je vědecký výzkum a vzdělávání, podpořené řadou významných mezinárodních grantů. Zdárně se rozvíjí také spolupráce s polskými vysokými školami.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)