Katedra slavistiky - sekce polonistiky

Kontakt

adresa:
Sekce polonistiky Katedry slavistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Křížkovského 10
771 80  Olomouc

tel.: 585 633 373 
fax: 585 230 500

e-mail: michaela.dadakova@upol.cz

Historie

Před rokem 1989, v letech oficiálně deklarovaného česko-polského přátelství a spolupráce, se – mimo všechny problémy s propagací polské kultury – pracovníci Polské filologie aktivně podíleli na březnových Dnech polské kultury v Olomouci. Tuto tradici bychom dnes rádi obnovili. V současnosti se pracovníci a studenti podílí na mnoha pravidelných i výjimečných kulturních událostech, stačí připomenout spolupráci s AFO (Academia Film Olomouc), PAF (Přehlídka animovaného filmu), Festivalem duchovního filmu (jehož hostem byl režisér Krzysztof Zanussi), nebo literárního festivalu Libri spojeného s knižním veletrhem.

Zdárně se rozvíjí také kulturní a informační spolupráce s Velvyslanectvím Polské republiky, Generálním konzulátem PR v Ostravě, Polským Institutem v Praze a vědecko-vzdělávací spolupráce s mnoha polskými vysokými školami. Do Olomouce přijíždějí vědečtí pracovníci z polských univerzit, kromě nám nejbližší Slezské Univerzity v Katovicích (mezinárodní bilaterální smlouva o spolupráci z roku 1993, obnovena 2007) jsme v trvalém kontaktu Opolskou, Lodžskou, Varšavskou, Jagellonskou, Vratislavskou a Poznaňskou univerzitou. Seznam všech uzavřených bilatelárních smluv je ke stažení v přílohách.

V rámci programu Socrates Lingua 1 se podílíme na projektu jazykové a kulturní integrace Slavic Network. Tento projekt je společným dílem šesti univerzit: Slezské Univerzity v Katovicích, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Komenského v Bratislavě, Univerzity v Lublani, Univerzity Klimenta Ochridského v Sofii a Univerzity Martina Luthera v Halle.

Na Univerzitě Palackého, založené v roce 1573 a tedy druhé nejstarší české univerzitě po Praze, byla zahájena výuka polské filologie již v roce 1947. Tak se už šedesát let rozvíjí vzdělávání olomouckých polonistů. S místní polonistikou je spojena celá řada výjimečných osobností polské i české humanistiky, našich profesorů-pedagogů, kteří vedli výuku v oblasti jazykovědy a literární vědy, např. Josef BečkaKarel OlivaJiří DamborskýEdvard LotkoBedřich TémaHana JechováJan Korzenny. Jejich zásluhou byl vytvořen vědecký základ, na kterém můžeme stavět my, jejich následovníci, a naši studenti a doktorandi.

Od samého počátku olomoucké polonistiky tu bez přestávky vedli výuku polští lektoři, z nichž mnozí s námi i nadále spolupracují. Právě díky polským lektorům, opravdovým velvyslancům polské kultury, se naše polonistika zapsala do povědomí nejen univerzitního, ale celého města Olomouc. Nelze tu uvést všechny, snad jen namátkou: Anna Kiermutprof. Krystyna Kardyni-PelikánováAnna TrębskaEliza Madejprof. Barbara BartnickaAndrzej Spyt, z mladší generace pak Janusz KubinkaWaldemar PodkidaczIrena DaneckaDariusz Tkaczewski a Michał Hanczakowski.