Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633542

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.31A

odborný asistent

ČLÁNEK
Dvořák V., Jeništa J. Floristická studie svatokopeckého ostrohu v kontextu jeho kulturně-historického vývoje. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2020.
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V., Duchoslav M. Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. Bryonora. 2020.
Hanczakowski M., Jeništa J. Súčasný poľský román. Litikon. 2017.
Jeništa J. Czechosłowacki sen. 2+3D Ogólnopolski kwartalnik projektowy. 2014.
Jeništa J. Titul prozaického textu jako překladový problém na příkladu nové polské prózy. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2014.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Jeništa J. Mladá polská próza ve středoevropském kontextu. In Sobotková M. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jeništa J. HRANICE EXPERIMENTU. PŘEKLADY NEJNOVĚJŠÍ POLSKÉ PRÓZY DO ČEŠTINY. Tradícia a inovácia v translatologickom výskume IV. 2013.
Jeništa J. Literární infrastruktura ve Střední Evropě (PL, CZ, SK, UA). In . (Eds.) Slavica Iuvenum 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. 2014.
Jeništa J., Pernická I. Cvičebnice překladu pro polonisty. 2013.
Jeništa J., Bořilová M., TARNAWSKA-GRZEGORZYCA A., Hořák M. Třiatřicet : Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Jeništa J., Říhová V. Olomoucký kraj. Sochy a města – Morava: výtvarné umění ve veřejném prostoru, 1945–1989. 2020.
Jeništa J., Militz A. Agitátor ve prospěch polsko-českého sblížení. Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1984-2014. 2017.
Jeništa J. Umění ve veřejném prostoru města Přerova v letech 1945-1989. Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova. 2016.
Jeništa J. Pogranicze w czeskiej perspektywie oglądu. Pograniczość i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 2015.
Jeništa J. Olomouc, z historie a současnosti města. In ., Zatloukal P. (Eds.) OLOMOUC/OPOLE Dvě univerzitní města OŁOMUNIEC/OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. 2010.
Bořilová M., Jeništa J. Polsky psaná literatura. In . (Eds.) Literatura ve světě, svět v literatuře 2006-2007. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dobrotová I., Zormanová M., Starzyńska AE., Jeništa J. Kongres českých polonistických studií. 2019.
Dobrotová I., Jeništa J., Przybylska K., Adamczyk M. Międzynarodowe warsztaty studenckie Języki słowiańskie i ich kontakty. 2015.
Jeništa J., Szulc I., Wagiel M. JAK UČÍME PŘEKLAD A TLUMOČENÍ? 2014.
PŘEKLAD
Jeništa J., Alexa M., Burian V., Kolouchová Gregorová B., Linka J., Mikešová I. Leszek Engelking: Komu múza přeje: od Máchy k Topolovi: výbor ze studií. 2020.
Jeništa J. Czesław Miłosz: Počínaje mými ulicemi. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2019.
Jeništa J. Anna Militzová - Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse. Anna Militzová - Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse. 2015.
Jeništa J. Filip Springer: Špatně narozené. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2013.
JENIŠTA J. Antologie současné polské poezie. In Zakopalová L., Jankowicz G. (Eds.) 2011.
Café Szafé. In Jeništa J. (Eds.) Łukasz Dębski: Café Szafé. 2009.
Lubiewo. In Jeništa J. (Eds.) Michał Witkowski: Chlípnice. 2008.
Берлiн, йакiй ми втратили. In Jeništa J. (Eds.) Serhij Žadan: Berlín, o nějž jsme přišli. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Úvod do teorie překladu KSO/7UTP ZS 1
Úvod do vědecké práce KSO/7UVPB ZS 2
Veřejný projekt 1 KSO/7VP1 LS Cv 1
Zahraniční stáž 3 KSO/7ZAS3 LS Cv 0
Zahraniční stáž 4 KSO/7ZAS4 LS Cv 0
Překlad literárního textu 1 KSO/5PLT1 ZS Se 2
Překlad literárního textu 2 KSO/5PLT2 LS Se 2
Dějiny polské hudby a výtvarného uměni 2 KSO/7DPH2 LS Cv 1
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 LS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 LS Cv 0
Jazyk cestovního ruchu v prův. praxi KSO/7JCRP LS Se 3
Překladová cvičení 1 KSO/7PCB1 ZS Cv 2
Překladová cvičení 2 KSO/7PCB2 LS Cv 2
Překladová cvičení 3 KSO/7PCB3 ZS Cv 2
Překladová cvičení 1 KSO/7PC1 ZS Cv 2
Překladová cvičení 2 KSO/7PC2 LS Cv 2
Překladová cvičení 3 KSO/7PC3 ZS Cv 2
Překladová cvičení 4 KSO/7PC4 LS Cv 2
Překladatelské praktikum 1 KSO/7PP1 ZS Cv 2
Překladatelské praktikum 2 KSO/7PP2 LS Cv 2
Překladatelské praktikum 3 KSO/7PP3 ZS Cv 2
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 ZS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 ZS Cv 0