Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633542

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.31A

odborný asistent

ČLÁNEK
Dvořák V., Jeništa J. Floristická studie svatokopeckého ostrohu v kontextu jeho kulturně-historického vývoje. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. 2020.
Dvořák V., Hradílek Z., Jeništa J., Křenková Z., Říhová V., Duchoslav M. Mechy na uměleckých objektech ve veřejném prostoru vybraných středomoravských měst. Bryonora. 2020.
Hanczakowski M., Jeništa J. Súčasný poľský román. Litikon. 2017.
Jeništa J. Czechosłowacki sen. 2+3D Ogólnopolski kwartalnik projektowy. 2014.
Jeništa J. Titul prozaického textu jako překladový problém na příkladu nové polské prózy. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2014.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Jeništa J. Mladá polská próza ve středoevropském kontextu. In Sobotková M. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jeništa J. HRANICE EXPERIMENTU. PŘEKLADY NEJNOVĚJŠÍ POLSKÉ PRÓZY DO ČEŠTINY. Tradícia a inovácia v translatologickom výskume IV. 2013.
Jeništa J. Literární infrastruktura ve Střední Evropě (PL, CZ, SK, UA). In . (Eds.) Slavica Iuvenum 2008. 2008.
KNIHA - CELEK
Dobrotová I., Jeništa J., Starzyńska A., Chlebda WM., Borysowski D., Danecka I., Chlebda B., Wielg T. Lidé média komunikace. Česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský idiomatikon. Ludzie media komunikacja. Czesko-polsko-rosyjski polsko-czesko-rosyjski idiomatykon. 2023.
Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. 2014.
Jeništa J., Pernická I. Cvičebnice překladu pro polonisty. 2013.
Jeništa J., Bořilová M., TARNAWSKA-GRZEGORZYCA A., Hořák M. Třiatřicet : Mladá česká, německá, polská, slovenská a ukrajinská próza. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Jeništa J. Hospodářská výměna mezi Polskem a Československem v 60. a 70. letech 20. století na příkladu hračkářského průmyslu. Pod značkou Made in Czechoslovakia. Invence ve službách československého zahraničního obchodu a průmyslové výroby v letech 1918-1992. 2022.
Jeništa J., Říhová V. Olomoucký kraj. Sochy a města – Morava: výtvarné umění ve veřejném prostoru, 1945–1989. 2020.
Jeništa J., Militz A. Agitátor ve prospěch polsko-českého sblížení. Budoucím čtenářům starých novin. Výbor polonistických textů Václava Buriana z let 1984-2014. 2017.
Jeništa J. Umění ve veřejném prostoru města Přerova v letech 1945-1989. Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova. 2016.
Jeništa J. Pogranicze w czeskiej perspektywie oglądu. Pograniczość i pogranicza w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 2015.
Jeništa J. Olomouc, z historie a současnosti města. In ., Zatloukal P. (Eds.) OLOMOUC/OPOLE Dvě univerzitní města OŁOMUNIEC/OPOLE Dwa miasta uniwersyteckie. 2010.
Bořilová M., Jeništa J. Polsky psaná literatura. In . (Eds.) Literatura ve světě, svět v literatuře 2006-2007. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dobrotová I., Zormanová M., Starzyńska AE., Jeništa J. Kongres českých polonistických studií. 2019.
Dobrotová I., Jeništa J., Przybylska K., Adamczyk M. Międzynarodowe warsztaty studenckie Języki słowiańskie i ich kontakty. 2015.
Jeništa J., Szulc I., Wagiel M. JAK UČÍME PŘEKLAD A TLUMOČENÍ? 2014.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ficowski J. Bruno Schulz: Kniha dopisů. In Jeništa J., Palková H. (Eds.) 2021.
PŘEKLAD
Jeništa J. Piotr Piotrowski: Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945. Piotr Piotrowski: Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945. 2022.
Jeništa J., Alexa M., Burian V., Kolouchová Gregorová B., Linka J., Mikešová I. Leszek Engelking: Komu múza přeje: od Máchy k Topolovi: výbor ze studií. 2020.
Jeništa J. Czesław Miłosz: Počínaje mými ulicemi. Plav : měsíčník pro světovou literaturu. 2019.
Jeništa J. Anna Militzová - Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse. Anna Militzová - Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse. 2015.
Jeništa J. Filip Springer: Špatně narozené. Listy : časopis pro politickou kulturu a dialog. 2013.
JENIŠTA J. Antologie současné polské poezie. In Zakopalová L., Jankowicz G. (Eds.) 2011.
Café Szafé. In Jeništa J. (Eds.) Łukasz Dębski: Café Szafé. 2009.
Lubiewo. In Jeništa J. (Eds.) Michał Witkowski: Chlípnice. 2008.
Берлiн, йакiй ми втратили. In Jeništa J. (Eds.) Serhij Žadan: Berlín, o nějž jsme přišli. 2008.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Překladová cvičení 1 KSO/7PCB1 ZS Cv 2
Překladová cvičení 2 KSO/7PCB2 LS Cv 2
Překladová cvičení 3 KSO/7PCB3 ZS Cv 2
Překladová cvičení 4 KSO/7PCB4 LS Cv 2
Polská poválečná kultura 2 KSO/7PKN2 LS 2
Překladatelské praktikum 1 KSO/7PP1 ZS Cv 2
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 ZS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 ZS Cv 0
Překlad uměleckého textu 1 KSO/7PUT1 ZS Se 2
Překlad uměleckého textu 2 KSO/7PUT2 LS Se 2
Teorie překladu KSO/7TMPN ZS Se 1
Cizí jazyk - polština 1 KSO/PJ1 ZS Cv 4
Diplomový seminář 1 KSO/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSB2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 LS Se 0
Přehled polské kultury 4 KSO/7KP4 LS Se 1
Přehled polské kultury 4 KSO/7KP4 LS 1
Literární seminář 2 KSO/7LTN2 LS Se 1
Literární seminář 2 KSO/7LTN2 LS 1
Literární seminář 2 KSO/7LT2 LS Se 2
Dějiny Polska 1 KSO/7DP1 ZS 1
Dějiny Polska 2 KSO/7DP2 ZS 1

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)