AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2023/3

Ilustrační foto: AIA
Středa 1. březen 2023, 10:37

Stipendia BTHA: online workshop „Za studiem do Bavorska“

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) pořádá ve čtvrtek 9. března v 16:00 hod. online akci věnovanou nabídce stipendijních pobytů, letních škol a jazykových kurzů v Bavorsku.. Akce proběhne přes Zoom, připojit se můžete bez registrace. Další informace naleznete v pozvánce na akci.

 

Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks

Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST), Bavorská výzkumná aliance (BAYFOR) a Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)  společně zvou vědecké pracovníky z Bavorska, České republiky, Slovenska a Slovinska na workshop, kde bude představen program MSCA Doctoral Networks zaměřený na financování mezinárodních sítí s cílem zapojit studenty DSP do výzkumu v oblasti pokročilých materiálů, umělé inteligence a udržitelnosti. 

Workshop proběhne v Řezně v termínu 22. a 23. března. Bližší informace najdete v programu.

 

Bilaterální spolupráce: Jižní Korea     

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro absolventy BSP či MSP. Stipendium je poskytováno na celé magisterské nebo doktorské studium. Roční jazyková příprava je povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Studentům je vypláceno stipendium ve výši 1 000 000 KRW měsíčně a další pobytové náklady. Detail nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA.

Termín pro podání přihlášek: 7. března  

 

Německo, BTHA – letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Přihlášky se podávají přímo přes web BTHA. Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

Termín pro podání přihlášek: 29. března

 

Bilaterální spolupráce: Gruzie

Ministerstvo školství a vědy Gruzie nabízí studentům BSP, MPS a DSP a pedagogům VŠ možnost studijní nebo výzkumné návštěvy na VŠ v Gruzii. Pobyty pro studenty mohou trvat od 2 do 9 měsíců, pobyty pedagogů trvají do 1 měsíce. Detail nabídky nejdete ve vyhledávači stipendií AIA.  

Termín pro podání přihlášek pro studenty BSP, MSP a DSP: 30. března. Přihlášky pedagogů VŠ jsou přijímány průběžně.

 

Zahraniční studium: Tchaj-wan (pregraduální a postgraduální studijní programy)

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (THKK/TECO) v Praze informuje o nabídce stipendií ke studiu na Tchaj-wanu. Nabídku každoročně tvoří: (a) Tchaj-wanský stipendijní program zaměřený na financování studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Držitelé stipendia získají částku ve výši až 20 000 TWD měsíčně a současně mohou být osvobozeni od poplatků za studium; (b) „Huayu Enrichment Scholarship Program“, který poskytne stipendia k účasti v jazykovém kurzu čínštiny v délce od 3 do 12 měsíců. Vybraní žadatelé získají stipendium ve výši 25 000 TWD měsíčně.

Termín pro podání přihlášek do THKK: 31. března

 

Zahraniční studium: Belgie (magisterské studijní programy) 

Vlámské Ministerstvo školství uděluje talentovaným studentům z celého světa stipendium Master Mind Scholarships ke studiu magisterských studijních programů na univerzitách ve Vlámském regionu Belgie a Bruselu. Držitelům stipendia je odpuštěno školné a je jim vyplácen grant ve výši 9 600 € za akademický rok. Přihlašování probíhá on-line.  

Termín pro podání přihlášek: 28. dubna.  

 

Výzkumné stáže: Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) má nabídku studentských programů. Pro studenty technických oborů (aplikovaná fyzika, strojírenství, elektronika, robotika, IT, matematika aj.) je určen Technický program (BSP a MSP) a Doktorský program (DSP). Administrativní program je pro studenty oborů zaměřených na management a administrativu organizací, jako jsou právo, finance, logistika, personalistika, psychologie, IT, tlumočnictví, vztahy s veřejností aj.

Termín pro podání přihlášek na kariérním portálu CERN: 27. března

 

Výzkumné stáže: von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI) 

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů (týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research master a Ph.D. program).

Větší šanci získat stipendium mají ti, co se přihlásí do 1. dubna, finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

 

Výzkumné stáže: Wirthův institut pro rakouská a středoevropská studia (Univerzita v Albertě, Kanada)

University of Alberta v Edmontonu nabízí doktorandům z ČR stipendia k realizaci výzkumných pobytů na Wirthově institutu pro rakouská a středoevropská studia. Stipendia jsou poskytována studentům humanitních, společenskovědních a uměleckých oborů na podporu výzkumné činnosti vedoucí k úspěšné obhajobě jejich disertace.  

Přihlášky se zasílají emailem do 10. dubna na adresu rawright@ualberta.ca.  

 

Stipendijní program tchajwanské vlády pro výzkum v odvětví polovodičů a vyspělých technologií

Tchajwanská vláda nyní nabízí stipendia pro magisterské studenty a doktorandy, kteří budou moci absolvovat celé studium v oblasti polovodičů na jedné z pěti prestižních tchajwanských univerzit, které nabízejí technologické know-how na světové úrovni. Po návratu do České republiky je může čekat skvělé uplatnění v nově budovaném výzkumném a vývojovém centru pro polovodiče či v jedné z firem, které působí v čipovém „supply chainu“. Přihlašování probíhá on-line.

Termín pro podání přihlášek: prodloužen do 8. března.

 

Výběrové řízení: lektoři českého jazyka a literatury v zahraničí

MŠMT ČR ve spolupráci s DZS vypisuje výběrové řízení na obsazení míst lektorů českého jazyka a literatury na lektorátech v Indii (Dillí), Itálii (Neapol), Maďarsku (Budapešť), Německu (Lipsko), Mongolsku (Ulánbátar) a Polsku (Varšava) od akademického roku 2023/2024.

Podrobnosti o podmínkách výběrového řízení do jednotlivých destinací s datem uzávěrky 10. března 2023 a požadavcích kladených na uchazeče najdete na stránkách DZS.

 

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Sasku (SRN) 

MŠMT ČR ve spolupráci se Saským státním ministerstvem kultu nabízí stipendia pro asistenty výuky českého jazyka na školách v Sasku. Nabídka je určena pro studenty s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce května 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 31. března na adresu elke.jentsch@lasub.smk.sachsen.de.

 

Stipendia pro jazykové asistenty ČJ na školách v Bavorsku (SRN) 

Svobodný stát Bavorsko vypisuje výběrové řízení na místa asistentů výuky českého jazyka na školách v Bavorsku. Nabídka je určena pro studenty do 29 let s min. úspěšně zakončeným čtvrtým semestrem studia na vysoké škole v ČR, zpravidla v oborech germanistika nebo učitelství německého jazyka. Pobyty trvají od začátku září 2023 do konce února 2024 nebo od března do konce července 2024. Bližší informace naleznete v detailu nabídky.

Přihlášky se zasílají emailem do 30. dubna na adresu maximilian.weig@stmuk.bayern.de.

Zdroj: AIA

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)