AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | březen 2024

Ilustrační foto: lil_foot_, pixabay.com
Pátek 1. březen 2024, 13:10

Přehledy stipendijních nabídek AIA na 2024/2025

Průběžně aktualizované přehledy nabídek stipendií na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2024/2025 naleznete ve vyhledávači stipendií AIA. K dispozici je také souhrnný katalog stipendijních nabídek na akademický na stránkách AIA

 

Stipendijní pobyty v německy mluvících zemích na základě mezinárodních smluv

10. října uspořádaly AIA a programy AKTION a CEEPUS společný infowebinář o stipendijních nabídkách pobytů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Pro zájemce jsou nyní k dispozici ke stažení materiály vytvořené při příležitosti webináře, rozšířená prezentace a infobrožura.

 

Rakousko – AKTION – stipendia pro studenty MSP a DSP a akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí akademickým pracovníkům veřejných VŠ financování pobytů v Rakousku v letním semestru 2024. Pobyty akademických pracovníků trvají od 1 do 3 měsíců, pobyty studentů mohou být až v délce jednoho semestru. Stipendium pro akademické pracovníky je ve výši 1250 eur měsíčně. Termín pro podání žádostí pro pobyty akademiků v délce do 1 měsíce: 15. březen 2024. Kompletní nabídku stipendií AKTION naleznete ve vyhledávači stipendií, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách programu AKTION.

 

Jazykové kurzy a odborné letní školy v Bavorsku – BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí stipendia pro absolvování letních kurzů němčiny a odborných letních škol v němčině nebo angličtině v Bavorsku. Ucházet se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědečtí pracovníci z veřejných VŠ v ČR. Letošní nabídku nabídku naleznete v přehledu letních kurzů 2024. Součástí nabídky jsou mimo jiné tyto kurzy německého jazyka:

Termín pro podání žádostí: 26. březen 2024 (poté do vyčerpání finančních prostředků). Žádosti o stipendium přijímá BTHA ve formátu PDF na adrese: sekretariat@btha.de (Předmět: SKBY 2024). Bližší informace naleznete na stránkách BTHA.

 

Jižní Korea – stipendia pro absolvování celého studia

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání (NIIED) nabízí ČR 2 stipendijní místa ke studiu na korejských univerzitách pro absolventy BSP či MSP. Stipendium je poskytováno na celé magisterské nebo doktorské studium. Roční jazyková příprava je povinná pro ty, kteří nedosahují požadované úrovně znalosti korejštiny. Žádosti o stipendium (v listinné podobě) přijímá AIA. Termín pro podání žádostí: 4. březen 2024 Bližší informace: v přehledu nabídky ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Ukrajina –  stipendia pro absolvování celého studia

V návaznosti na Dohodu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy, uzavřenou v Praze v listopadu 2022, jsou uchazečům z ČR udělována stipendia k absolvování celého vysokoškolského studia v BSP, MSP nebo DSP na jedné z ukrajinských univerzit. Pokyny pro přihlášení najdete v detailu nabídky. Žádosti přijímá MŠMT. Termín pro podání žádostí: 15. březen 2024.

 

Stipendia pro magisterské studium v Belgii – Master Mind Scholarships

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámském regionu Belgie a v Bruselu. Součástí stipendia je grant ve výši max. 10 000 € a prominutí školného na akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat žádost na jednu z vlámských institucí zapojených do stipendijního programu Master Mind Scholarships. Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti naleznete na stránkách Studyinflanders.be. Termín pro podání žádostí: 28. duben 2024.

 

Stipendia Bending Spoons v oblasti IT pro neurodivergentní studenty a studenty s postižením

Stipendia programu The Bending Spoons EmployAbility Computer Science Scholarships jsou určena pro neurodivergentní studenty a studenty s mentálním nebo fyzickým postižením či s dlouhodobými zdravotními potížemi. O stipendium se mohou ucházet studenti BSP, MSP a DSP na univerzitách v Evropě a ve Velké Británii v oborech informatika, výpočetní technika, informační technologie a v souvisejících technických oborech. Termín pro podání žádostí: 5. duben 2024. Bližší informace: v detailu programu na stránkách EmployAbility, dotazy je možné zasílat na bendingspoons@employ-ability.org.uk.

 

Thajsko – stipendia pro absolvování celého studia

Thajské vysoké školy nabízí zahraničním uchazečům stipendia pro pregraduální i postgraduální studium v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Seznam škol a oborů, na kterých je aktuálně možné získat, naleznete v přehledu na rok 2024 thajského Ministerstva vyššího školství, vědy, výzkumu a inovace. Žádosti o stipendium přijímají jednotlivé VŠ, v případě zájmu je nutné kontaktovat koordinátora z příslušné thajské VŠ. Termíny a bližší podmínky pro podání žádostí určují jednotlivé VŠ. Stručný přehled stipendijní nabídky naleznete ve vyhledávači stipendií AIA.

 

Finsko – EDUFI Fellowship, stipendia pro doktorandy

Finská národní rada pro vzdělávání (EDUFI) nabízí zahraničním doktorandským studentům stipendia pro 3-12-měsíční pobyty na VŠ ve Finsku. Stipendia jsou určena především pro studenty DSP, kteří plánují získat doktorát či dvojí doktorát, nebo realizovat výzkum na VŠ ve Finsku. Žádost o stipendium posílá EDUFI příslušná finská VŠ. Termín pro podání žádostí: průběžně, nejméně 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu. Bližší informace: na stránkách Finské národní agentury pro vzdělávání.

 

Německo DAAD – stipendia Green Hydrogen

DAAD nabízí stipendijní pobyty pro studenty MSP, DSP a postdoktorandy v oblasti GH(Green Hydrogen) v SRN s nástupem nejdříve od 1. září 2024. Stipendium je možné využít pro:

  • absolvování části studia v rámci MSP na státní nebo státem uznané VŠ v SRN (3-18 měsíců)
  • roční studijní pobyt v rámci MSP probíhajícího na VŠ v ČR
  • 2–6měsíční pobyt za účelem psaní diplomové práce v rámci mezinárodního MSP na státní nebo státem uznané VŠ  nebo podniku v SRN
  • 2–3měsíční stáže v oblasti GHv německé neuniverzitní instituci dle vlastního výběru

Termín pro podání žádostí: 12. duben 2024, další termín bude pravděpodobně na podzim 2024. Bližší informace: stručný přehled ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách DAAD.

 

Německo, Universität Bonn – stipendijní pobyt v rámci MSP na Fakultě protestantské teologie

Centrum pro náboženství a společnost (Zentrum für Religion und Gesellschaft) Universität Bonn nabízí plné a částečné stipendium na roční magisterské studium na Fakultě protestantské teologie. Termín pro podání žádostí: 30. duben 2024
Bližší informace: na stránkách Universität Bonn.

 

Německo, Německá spolková nadace pro životní prostředí – MOE Fellowship

Německá spolková nadace pro životní prostředí (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU) nabízí v rámci programu MOE Fellowship stipendia pro realizaci stáží na německých institucích se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí. Stipendia jsou určena pro uchazeče ze střední a východní Evropy, kteří úspěšně absolvovali magisterské nebo doktorské studium v jakémkoliv oboru. Se stipendiem je možné realizovat 6-12 měsíční stáže na německých odborných pracovištích - vysoké školy, podniky, výzkumné ústavy, mimovládní organizace, úřady aj. Před nástupem na stáž absolvuje každý účastník 3–4 týdenní intenzivní kurz němčiny v Osnabrücku. Termín pro podání žádostí: 5. březen 2024. Bližší informace: na stránkách DBU.

 

Německo, Bayerova nadace – stipendia pro studenty a mladé výzkumníky

Bayerova nadace nabízí několik druhů stipendií pro studenty a absolventy k financování vzdělávání v Německu:

  • Výzkumná stipendia pro studenty v oblasti biověd v délce 2 týdny – 6 měsíců
  • Stipendia pro vzdělávání ve vědě, technice, inženýrství a matematice pro studenty učitelských oborů a mladé pedagogy
  • Stipendia pro praktikanty a mladé odborníky z oblasti věd o živote (farmacie, vědy o rostlinách, zdravotní péče) – uchazeči musí studovat nebo pracovat v německých spolkových zemích Severní Porýní-Vestfálsko, Hesensko nebo Berlín.

Termín pro podání žádostí: 8. duben 2024. Bližší informace: na stránkách Bayerovy nadace.

 

Kanada – stipendijní pobyt pro doktorandy na Wirthově institutu rakouských a středoevropských studií, University of Alberta

The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies (WIACES), University of Alberta v kanadském Edmontonu nabízí studentům DSP z ČR možnost získat stipendium Czech Doctoral Research Fellowship na akademický rok 2024/2025. Stipendium je určeno k absolvování 8měsíčního pobytu na WIACES věnovaného zejména výzkumu v rámci disertační práceNabízeno je jedno stipendijní místo. Žádosti se zasílají emailem přímo WIACES (rawright@ualberta.cado 15. dubna 2024. Další informace: v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, v článku na stránkách MŠMT a na stránkách University of Alberta

 

Stáže na školách v Bavorsku, SRN – asistenti výuky češtiny

Bavorské státní ministerstvo vyučování a kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro 5 nebo10měsíční stáže na školách ve Svobodném státě Bavorsko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oboru německý jazyk ve věku do 29 let. Přihlášky přijímá saská strana emailem do 30. dubna 2024. Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

 

Stáže pro budoucí učitele na školách v Sasku, SRN – asistenti výuky češtiny

Saské státní ministerstvo kultu nabízí zájemcům z České republiky stipendia pro stáže na školách ve Svobodném státě Sasko ve školním roce 2024/2025. Stážisté budou působit jako asistenti německých učitelů při výuce češtiny (nepovedou samostatnou výuku). Stážisté budou pobírat stipendium ve výši 1000 EUR měsíčně. Přihlásit se mohou absolventi a studenti (po 4. semestru studia) v oborech germanistika a učitelství německého jazyka ve věku 20 až 29 let. Přihlášky přijímá saská strana emailem do 31. května 2024. Bližší informace naleznete v přehledu nabídky

 

Stáže pro budoucí učitele němčiny na bilingvním gymnáziu Komensky ve Vídni

Bilingvní reálné gymnázium Školského spolku Komenský ve Vídni nabízí studentům BSP a MSP v oboru učitelství německého jazyka stáže v akademickém roce 2024/2025. Odměna je po dohodě s provozovatelem školy, stáž je vhodné uskutečnit s programem Erasmus+. Bližší informace naleznete v informačním letáku. Přihlášky přijímá: gymnázium na helena.huber@komensky.at do 14. května 2024.

 

USA – Paul Robitschek Scholarships, University of Nebraska – Lincoln

University of Nebraska – Lincoln (UNL) nabízí stipendia pro talentované a cílevědomé studenty z České a Slovenské republiky pro studijní pobyty v délce 2 semestrů. Stručný přehled stipendijní nabídky je k dispozici ve vyhledávači stipendií AIA, podrobné informace naleznete na stránkách UNL v detailech stipendijního programu  a v aktuálním informačním letáku. Žádosti o stipendium přijímá UNL. Termín pro podávání žádostí: 1. březen 2024.

 

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu

Švýcarská škola pro veřejnou správu při ETH v Curychu (Swiss School of Public Governance) nabízí studijní program Certifikát pokročilých studií veřejné správy a řízení (Certificate of Advanced Studies in Public Governance and Administration – CAS PGA). Tento inovativní program dalšího vzdělávání byl vytvořen pro mladé odborníky z celého světa s cílem připravit novou generaci vedoucích pracovníků pro veřejný sektor, mezinárodní a nevládní organizace, akademickou sféru i soukromý sektor. Blokový kurz CAS PGA 2024 proběhne v termínu: 22. srpen–6. září 2024 v kampusu ETH ve švýcarském Curychu. Termín pro podávání žádosti pro účast v programu: 15. březen–15. červen 2024 a pro žádosti o stipendia: 1. leden–29. únor 2024. Bližší informace o programu jsou k dispozici na webu programu a v letáku na 2024. V případě dotazů kontaktujte koordinátorku programu: Maryna Lakhno, maryna.lakhno@mtec.ethz.ch, tel. +41 44 632 84 86.

 

Stipendia Visegrad Fellowship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegrádský fond nabízí v rámci programu Visegrad Fellowship Program stipendia pro přednášející a výzkumné pracovníky k realizaci krátkých pobytů v zemích V4. Stipendium je možné využít pro práci na konkrétním výzkumném projektu, přednáškovou činnost na úrovni VŠ, archivní bádání a studium v knihovnách. Žádosti o stipendium se podávají elektronicky přes portál My Visegrad. Termín pro podání žádostí: leden–červen & srpen–listopad. Žádost je nutné podat nejméně 30 dní před plánovaným začátkem pobytu. Bližší informace: stručně v přehledu ve vyhledávači stipendií AIA, podrobně na stránkách Mezinárodního visegrádského fondu.

 

Stipendia Visegrad Scholarship Program  Maďarsko, Polsko, Slovensko

Mezinárodní visegradský fond nabízí občanům zemí V4 stipendia k realizaci studijních a výzkumných pobytů v jiných členských zemích V4  nebo na akreditovaných VŠ v Albánii, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Gruzii, Kosovu, Moldavsku, Severní Makedonii, Srbsku, na Ukrajině. Se stipendiem je možné uskutečnit studijní pobyt v rámci magisterského studia v délce 1–4 semestry nebo post magisterský studijní či výzkumný pobyt v délce 1–2 semestry. Termín pro podání žádostí: 15. duben 2024. Bližší informace: na stránkách programu.

 

Výzkumné stáže von Karmanova ústavu dynamiky tekutin

Von Karmanův ústav dynamiky tekutin (VKI), přední světové pracoviště pro výzkum na poli mechaniky tekutin se sídlem v Belgii, otevírá pro studenty technických a přírodovědných oborů několik výukových a výzkumných programů – týdenní specializační přednášky, krátký školící program, Research Master a Ph.D. program. Finance vyplácí VKI na akademický rok od října do června.

 

Evropská organizace pro jaderný výzkum – CERN – placené stáže pro studenty

CERN nabízí studentům z vysokých škol v ČR podporu v rámci několika studentských a absolventských programů.

Studentské programy:
Studenti BSP, MSP a DSP v technických oborech, jako např. aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně, mohou využít:
→ Doktorský program CERN – stáže v délce 6 do 36 měsíců pro studenty DSP za účelem vypracování dizertační práce
→ Technický program CERN – stáže v délce 4 do 12 měsíců pro studenty BSP & MSP
CERN ale nabízí příležitosti také pro studenty ekonomických a humanitních oborů, jako např. právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, personalistika aj.:
→ Administrativní program CERN – stáže v délce 2 do 12 měsíců
Termín pro podání přihlášek do studentských programů: 11. březen 2024; přihlašování se otevírá cca 1,5 měsíce před termínem.

Absolventské programy: 
→ ORIGIN / Early Career Professionals programme – pro absolventy s max. 2 roky praxe od dokončení studia, a to jak odborných škol, tak absolventů bakalářského či magisterské stupně studia. Termíny pro podání přihlášek: 14. duben 2024, 7. červenec 2024, 17. říjen 2024
→ QUEST/ Experienced Projects Graduates  pro zkušené absolventy, tj. absolventy MSP s 2–6 lety praxe od skončení studia či absolventy DSP s max. 3 lety relevantní praxe. Přihlášky je možné podávat na průběžně vypisované pozice
→ RESEARCH Fellowship pro absolventy doktorského stupně studia s praxí do 3–6 let. Termíny pro podání přihlášek: 4. březen 2024 & 2. září 2024

Podrobné informace k jednotlivým programům naleznete na stránkách CERN pod odkazy výše. S dotazy je možné kontaktovat pana Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT na ondrej.novak@msmt.cz.

 

Singapur – stipendia agentury A*STAR

Singapurská agentura A*STAR (Agency for Science, Technology and Research) nabízí zahraničním studentům a absolventům studijních oborů v oblasti biomedicínských, technických a technologických věd, fyziky, IT a příbuzných disciplín stipendia k realizaci studijních pobytů na univerzitách v Singapuru. Udělováno je několik druhů stipendií:
→ Singapore International Pre-Graduate Award (SIPGA)
Stipendia pro studenty BSP a MSP pro studijní pobyty v délce 2–6 měsíců
Termíny pro podání žádostí: 15. únor pro pobyty zahájené od července daného roku; 15. červen pro pobyty zahájené od listopadu daného roku; 15. říjen pro pobyty zahájené března následujícího roku. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Singapore International Graduate Award (SINGA)
Stipendia pro absolventy BSP a MSP určená k absolvování celého DSP v max. délce 4 roky
Termíny pro podání žádostí: 1. červen pro přijímací řízení v lednu následujícího roku; 1.12. pro přijímací řízení v srpnu následujícího roku
Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR.

→ Research Attachment Programme (ARAP)
Výzkumné pobyty pro studenty DSP v délce od 1 do 2 let
Termín pro podání nominací: 15. květen a 30. listopad. Další informace: stručně ve vyhledávači stipendií AIA a v letáku agentury A*STAR

Podrobné informace naleznete na stránkách agentury A*STAR.

 

Finsko – EDUFI Fellowships – stipendia pro studenty DSP 

Finská národní agentura pro vzdělávání EDUFI nabízí studentům DSP stipendia pro realizaci výzkumných pobytů v délce 3–12 měsíců na univerzitách ve Finsku. Žádost o stipendium předkládá na EDUFI příslušná finská univerzita. Další informace: na stránkách EDUFI. Termín pro podání žádostí: průběžně, min. 5 měsíců před plánovaným zahájením pobytu.

 

UniLink – poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji

UniLink je bezplatné poradenské centrum pro studenty, kteří chtějí studovat na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Irsku, Německu a Dubaji. UniLink zastupuje přes 70 vysokých škol v zahraničí. Pomáhá zájemcům s výběrem vhodné destinace, univerzity a studijního oboru, poskytuje asistenci v průběhu celého přijímacího procesu, podává informace o možnostech financování včetně stipendií, grantů a jejich následného vyřízení. UniLink může také pomoct s výběrem ubytování a vyřízení následných formalit. Bližší informace naleznete na stránkách organizace UniLink.

 

Giovani in Crescendo, digital edition 2024 – hudební soutěž v Itálii

Symfonický orchestr G. Rossiniho pod záštitou Ministerstva školství, univerzit a výzkumu a města Pesaro pořádají letos 11. ročník hudební soutěže Giovani in Crescendo – digital edition 2024. Cílem soutěže je podpořit výměnu hudebních zkušeností, nabídnout zejména mladým lidem důležitou příležitost k růstu jako interpretům, hudebníkům, ale především jako osobnostem. Soutěže se mohou zůčastnit účastníci od 6 do 45 let jako sólisté i skupiny. Termín pro přihlášení je do 10. dubna 2024. Slavnostní předávání cen proběhne online 11. května 2024. Další informace naleznete v přehledu na stránkách AIA.

 

Mezinárodní letní akademie pro budování míru, řešení konfliktů, mediaci, spravedlnost, mezinárodní bezpečnost, leadership a mezikulturní dialog 2024

Letní akademie pořádaná Institutem pro mír a dialog (Institute for Peace and Dialogue – IPD) proběhne 5.–21. srpna 2024 v Bazileji (Švýcarsko). Cílem 14. letní akademie je posílení dovedností zástupců státních institucí, podnikatelského sektoru, nevládních a neziskových organizací, vzdělávacích institucí, náboženských organizací, nezávislých mediátorů, politiků a studentů prostřednictvím akademických i pracovních školení v oblasti budování míru, mediace, řešení konfliktů, vedení mezinárodní bezpečnosti a mezikulturního dialogu. Přihlášky na letní akademii se zasílají emailem na adresu fhuseynli@ipdinstitute.ch do 1. července 2024, pro přihlášky zaslané do 30. dubna 2024 je k dispozici sleva. Informace o akci a dalších letních programech naleznete ve stručném přehledu a podrobně na stránkách IPD. S dotazy kontaktujte IPD emailem na fhuseynli@ipdinstitute.ch nebo přes LinkedIn.

 

Stáže organizace Stage Malta

Vzdělávací instituce Stage Malta nabízí kvalitní stáže pro ambiciózní mladé lidi. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Stage Malta a v brožuře programu na rok 2022/2023. Přihlášky se podávají průběžně online přímo přes portál programu.

Zdroj: Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)