Aktuální informace k přijímacímu řízení na FF UP v souvislosti s maturitní zkouškou

Křížkovského 10
Středa 17. březen 2021, 10:46

Milé uchazečky, milí uchazeči o studium,

vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na FF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Dle zákona o VŠ 111/1998 Sb., § 48 platí: (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeči předloží až u zápisu do studia (srpen 2021).

Přejeme vám pevné zdraví a úspěšné zvládnutí maturit i přijímacích zkoušek.

Vedení FF UP

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)