Ceny rektora UP: přihlaste svou práci nebo sportovní úspěch

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Středa 4. listopad 2020, 10:12 – Text: OK

Ceny rektora Univerzity Palackého v Olomouci oceňují nejlepší vědecké a umělecké práce studentů a sportovní výkony studentů. Ti nejlepší získají finanční odměnu. Přihlášky a další vyžadované dokumenty je možné doručit do 1. prosince 2020 dle podmínek zveřejněných níže. Vyhlášení výsledků by se mělo uskutečnit v únoru 2021.

Soutěž o Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů v roce 2020

Cena rektora pro nejlepší sportovce z řad studentů UP pro rok 2020

Poučení o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Zpět