Filozofická fakulta ocenila nejlepší vyučující

Foto: Vojtěch Duda
Čtvrtek 9. prosinec 2021, 11:54

Přechod z běžné prezenční výuky do online formy a výuka s respektem vůči epidemiologickým opatřením. To je fenomén doby covidové, s kterým se museli vyrovnat nejen studenti, ale i vyučující. Nejlepší pedagogické výkony za uplynulé dva ročníky, tedy za rok 2019, který byl covidem ještě netknutý, a za „turbulentní“ akademický rok 2020/2021, ocenilo vedení fakulty.

Cena za nejlepší pedagogický výkon se na Filozofické fakultě UP uděluje od roku 2015. Vyhlášení dvou posledních ročníků se s ohledem na epidemiologická opatření uskutečnilo až nyní. Výsledky vycházejí z každoročních studentských evaluací, které jsou rozděleny do tří kategorií podle zastoupení oborů na fakultě. V kategorii Filologie jde o jazyky, v kategorii Humanitní vědy o obory filozofie, historie, judaistka a uměnovědy, a v kategorii Sociální vědy o obory andragogika, ekonomie, kulturní antropologie, politologie, psychologie, sociální práce, sociologie, řízení vzdělávacích institucí nebo žurnalistika. Za rok 2019 se navíc udělovala za inovativní projekty zaměřené na výuku.

Cena za nejlepší pedagogický výkon za rok 2019

Filologie:
Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D. | Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Eva Skříčková, Ph.D. | Centrum jazykového vzdělávání
PhDr. Milena Machalová | Katedra slavistiky

Humanitní vědy:
Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. | Katedra divadelních a filmových studií
doc. Mgr. Luboš Ptáček, Ph.D. | Katedra divadelních a filmových studií
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D. | Katedra historie

Sociální vědy:
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D. | Katedra psychologie
MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. | Katedra psychologie
Mgr. Ondřej Kročil, Ph.D. | Katedra aplikované ekonomie

Cena pro projekty zaměřené na inovaci výuky v rámci Fondu rozvoje UP

Kolektiv pedagogů Katedry psychologie za vybudování a inovaci Kabinetu psychodiagnostických metod, díky kterému mají vyučující a studenti psychologie přístup k pravděpodobně nejrozsáhlejšímu, nejkompletnějšímu a nejaktuálnějšímu souboru psychodiagnostických nástrojů v ČR, které mohou využívat nejen při výuce, ale i při přípravě kvalifikačních prací. (doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., a kol.).

Mgr. Sabine Voda Eschgfäller, Dr., a její tým, za inovaci předmětu Dánština, sepsání skript a dalších didaktických materiálů, spojenou s úspěšnou propagací tohoto menšího jazyka mezi studenty.

Mgr. Sylva Martinásková, Ph.D., za dobře promyšlenou inovaci předmětu Klasická japonská literatura, se skvěle propojenými výukovými materiály rozmanitého typu.

Cena za nejlepší pedagogický výkon za akademický rok 2020/2021

Filologie:
PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D. | Centrum jazykového vzdělávání | Katedra klasické filologie
Petra Sváková, M.A. | Katedra asijských studií
PhDr. Jiří Nový, Ph.D. | Centrum jazykového vzdělávání             

Humanitní vědy:
Mgr. Jana Engelbrechtová, Ph.D. | Katedra historie
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. | Katedra dějin umění
prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D. | Katedra divadelních a filmových studií

Sociální vědy:
Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. | Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D. | Katedra psychologie
PhDr. Veronika Gigalová, Ph.D. | Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)