Filozofická fakulta připomíná Mezinárodní den proti násilí na ženách. Budova fakulty se rozzáří symbolickou oranžovou barvou

Středa 24. listopad 2021, 13:18

25. listopadu si připomínáme Mezinárodní den proti násilí na ženách a s ním spojené hodnoty a agendu. Barvou boje proti násilí na ženách je oranžová, budova fakulty na Křížkovského 10 se tak v podvečerních hodinách symbolicky rozzáří na podporu boje proti všem formám genderově podmíněného násilí.

Věříme, že každý z nás může svým osobním i občanským postojem přispět ke zmírnění fenoménu, který navíc v době covidové nabyl na palčivosti.
Kladete-li si otázku, jaká může být právě vaše role v prevenci a řešení problému, který se vás možná nedotýká přímo, sdílíme několik doporučení od organizací, jež se fenoménu dlouhodobě a odborně věnují.

Jak se postavit proti násilí? Aktivně!   

  • lidsky – vystupujte proti násilí, nebagatelizujte jej, neodsuzujte oběti, ale násilníky
  • občansky – konfrontujte politické zástupce a zástupkyně kdykoliv vidíte, že dostatečně nezabraňují násilí, netrestají jej a nesnaží se jej napravit
  • odvážně – vystupujte proti společenským, kulturním nebo náboženským předsudkům a stereotypům, které snižují lidskou důstojnost žen
  • feministicky – propagujte rovný přístup žen k politické moci, rozhodování a zdrojům
  • regionálně – podporujte nebo sami/y iniciujte aktivity proti násilí ve své obci, komunitě, centru pro ženy apod.
  • soukromě – podporujte postižené ženy z pozice příbuzné/ho, kolegy/ně, známé/ho
  • do široka – šiřte informace o této problematice a pomocných zařízeních pro ženy, poradenských centrech a azylových domech ve svém okolí.

Zdroj: http://zenskaprava.cz/co-muzete-udelat-vy/


Tipy na další pomáhající organizace

Bílý kruh bezpečí >>> www.bkb.cz

Informační web Domácí násilí a horká linka pomoci >>> www.domacinasili.cz

Iniciativa Bez trestu usilující o zpřísnění trestů za sexualizované a domácí násilí >>> www.beztrestu.cz

Zpět