Informace k ubytovacímu stipendiu v akademickém roce 2017/2018

Pondělí 28. srpen 2017, 9:26 – Text: MS

Studenti, kteří mají nárok na ubytovací stipendium (viz Stipendijní řád Univerzity Palackého v Olomouci), oznámí údaje potřebné pro vydání Rozhodnutí rektora o přiznání ubytovacího stipendia na první stipendijní období, tj. na období od 1. října 2017 do 31. prosince 2017, a pro jeho výplatu prostřednictvím elektronického formuláře na Portále UP http://portal.upol.cz, a to v termínu od 2. října 2017 do 30. listopadu 2017.

Studenti se musí do portálu napřed přihlásit, pak spustí z hlavní nabídky Studium a výuka, zvolí záložku Moje studium a pod ní Moje údaje anebo mohou použít rychlý odkaz Moje studium (vpravo). Studenti si zadají napřed bankovní účet (pokud ještě není zadán) a pak si podají žádost o ubytovací stipendium. Žádost o ubytovací stipendium je na téže stránce, kde se zadává účet v bance, vlevo dole v okénku Stipendia studenta. Je nutno zvolit záložku Ubytovací stipendium, klepnout na tlačítko Podat žádost a potvrdit prohlášení. Pak teprve je žádost o ubytovací stipendium uložena!!

Studentům, kteří potřebné údaje již oznámili v minulém stipendijním období, doporučujeme zkontrolovat nastavení žádosti a také ověřit bankovní spojení. Je-li vše v pořádku, není nutné nic měnit.

Informace o Rozhodnutí rektora o přiznání/nepřiznání ubytovacího stipendia budou studentům odeslány na jejich univerzitní e-mailovou adresu. Každý žadatel o ubytovací stipendium bude mít k dispozici své Rozhodnutí o ubytovacím stipendiu po přihlášení do portálu http://portal.upol.czna stránce Moje údaje (Po spuštění Studium a výuka > Moje studium > Moje údaje nebo pomocí rychlého odkazu Moje studium).

Upozornění pro studenty 1. ročníků: Pokud jste zapsáni ke studiu na více studijních oborech na jiných VŠ nebo jste zapsáni na více studijních oborech na Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) a budete studovat pouze jeden studijní obor na UP, je pro přiznání ubytovacího stipendia na UP potřeba včas ukončit ty studijní obory, které nebude studovat, a to zasláním písemného Oznámení o zanechání studia.  Toto písemné oznámení je nutné poslat v takovém předstihu, aby bylo na studijní oddělení dotyčných vysokých škol/fakult UP doručeno nejpozději do 30. 10. 2017.

V případě souběžně studovaných studijních programů je posuzován termín zápisu do studia a forma studia. Student obdrží ubytovací stipendium nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve. Pokud je v případě souběžně studovaných oborů student zapsán ke studiu v kombinované formě studia v dřívějším datu než ke studiu v prezenční formě studia, pak mu ubytovací stipendium nemůže být přiznáno!

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)