Montaignova cena pro Jakuba Schindlera z Gymnázia Jana Keplera v Praze a Gabrielu Brožovou z FF UP

Zdroj: wikipedia.org
Sobota 16. leden 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Druhý ročník soutěže o Montaignovu cenu přijal dvaadvacet prací. Autoři šestnácti z nich jsou středoškolští studenti, šest prací poslali do soutěže vysokoškoláci. Ve středoškolské kategorii získal cenu Jakub Schindler z Gymnázia Jana Keplera v Praze za esej „Nebe ještě nespadlo“. Vysokoškolskou kategorii ovládla Gabriela Brožová z katedry romanistiky Filozofické fakulty UP, která do soutěže poslala esej s názvem „Země, přítel člověka“.

Soutěž o studentský esej věnující se románským literaturám je určena studentům středních a vysokých škol. Jejím cílem je povzbudit studenty v zájmu o románské literatury i v tom, aby se hlouběji zamýšleli nad literaturou, kterou čtou. Zároveň tak mají příležitost pokusit se o vlastní tvůrčí text. Úkolem studentů bylo napsat esej o románských literaturách, tedy španělské, francouzské, italské a portugalské, který by byl vtipný, zajímavý a měl by originální pohled na literaturu. Cena se udílí v kategorii student, studentka střední školy a student, studentka bakalářského nebo magisterského programu na vysoké škole. Pro vítěze každé kategorie je připraveno pět tisíc korun.

„Velmi nás potěšilo, že u velké části zaslaných prací byla patrná snaha o vyjádření vlastního názoru na svět okolo. Limitujícím prvkem však často byly jazykové kompetence: studentům se často nedaří rozvést myšlenku do rozsáhlejší textové sekvence, ať je to delší souvětí či odstavec, popřípadě uspořádat argumenty do jednotného celku. Na druhou stranu u prací, které se dostaly do finále a z nichž jsme vybírali vítěze, jsme měli možnost vidět neotřelé vyjadřovací schopnosti. Sice někdy nebyly úplně podle pravidel českého jazyka, ale ocenili jsme jejich svěžest,“ shrnul předseda odborné poroty soutěže Jiří Špička z katedry romanistiky Filozofické fakulty UP.

Dodal, že porota leckdy vnímala jako obohacující i téma dané práce. „Gabriela Brožová, vítězka vysokoškolské kategorie, ve svém velmi kultivovaně napsaném eseji vzešla z motivů Exupéryho autobiografické knihy Země lidí a velmi citlivě se zamyslela nad vztahem mezi člověkem a přírodou, mezi objevitelem a vykořisťovatelem, mezi Zemí-matkou a sestrou a Zemí-ekonomickým zdrojem. Také vítěz středoškolské kategorie Jakub Schindler velmi zajímavě rozebral obrazy hrdinství v komiksech René Goscinnyho o Asterixovi a Obelixovi. Na jeho eseji nás zaujala snaha o nalézání širších kulturních a intertextových souvislostí a živý, velmi osobitý styl,“ doplnil Jiří Špička.

Informace o druhém ročníku soutěže obdržely všechny české střední a vysoké školy loni na podzim a záleželo na jejich vedení, zda je předá studentům. Porota obdržela veskrze podobný počet přihlášených prací jako v předchozím, prvním ročníku. Rozšířil se však okruh středních škol, z nichž byly zaslány. Soutěže se zúčastnili studenti devíti středních škol a dvou vysokých škol. Ve shodě s loňským ročníkem obdržela odborná porota nejvíc prací z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Zatímco loni v kategorii vysoké školy nesoutěžil nikdo z Univerzity Palackého, letos studenti z UP převažovali.  

„S ohledem na epidemiologickou situaci obdrželi studenti informace o výsledku soutěže e-mailem. Nechceme, aby za současné situace zbytečně cestovali, ale zároveň si přejeme, abychom jim mohli blahopřát na naší fakultě osobně. Slavnostní ceremoniál jsme tak přeložili na duben,“ dodal za odbornou porotu soutěže Jiří Špička.

Druhý ročník soutěže o Montaignovu cenu vyhlásila katedra romanistiky FF UP ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze, Francouzským institutem v Praze, Portugalským centrem Instituto Camoes, literárním portálem iLiteratura.cz a časopisem Host.

Vítězové druhého ročníku soutěže o Montaignovu cenu:

Montaignovu cenu v kategorii student/ka střední školy získává Jakub Schindler z Gymnázia Jana Keplera v Praze za esej „Nebe ještě nespadlo“.

Čestné uznání v téže kategorii student/ka střední školy získává Emily Hoskins z Gymnázia Jana Keplera v Praze za esej „Latinskoamerický spiritualismus jako předobraz magického realismu“.

Montaignovu cenu v kategorii student/ka vysoké školy získává Gabriela Brožová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého za esej „Země, přítel člověka“.

 

Odborná porota zasedla ve složení: prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (předseda), doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D., doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D., PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D., Mgr. Kateřina Ritterová, Ph.D. Hodnotitelé pocházejí z FF UP, dr. Šotolová je z FF UK a je šéfredaktorka portálu www.iLiteratura.cz.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)