Možnost stáže u Stálé mise ČR při Úřadovně OSN

Středa 5. srpen 2020, 13:16

Stálá mise ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě umožní vybranému zájemci stáž na svém politickém úseku s primárním zaměřením na oblast lidských práv, resp. na jednání Rady pro lidská práva a dalších lidskoprávních mechanismů OSN, a dále dle aktuálních potřeb stálé mise, včetně humanitárních záležitostí či zdravotnictví. Požadavky na uchazeče: výborná znalost angličtiny, výborné komunikační a analytické schopnosti a zahraničně politický přehled. Konání stáže se předpokládá nejdříve od 14/09/2020/ nejpozději od 01/10/2020 do 31/03/2021, event. do poloviny 02/2021.

Platnost nabídky je do 16/08/2020. Studenti nechť se k tomuto termínu hlásí na email adresu marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v EN. Vybraný student obdrží od UP stipendium ve výši 24 750 CZK/měsíc plus jednorázový příspěvek na cestovní náklady ve výši 7 000 CZK plus cestovní pojištění.  

Zpět