Na univerzitě vznikla interaktivní mapa dějin židovské komunity v Olomouci

Foto: Martin Višňa
Středa 9. červen 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Dvaadvacet stanovišť, která mapují dějiny židovské komunity v Olomouci a její kulturní a intelektuální dědictví, zahrnuje nová specializovaná interaktivní mapa s názvem Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce. Vznikla díky spolupráci Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových (CJS) FF UP a Muzea umění Olomouc (MUO). Veřejnosti ji představí Muzeum umění Olomouc 10. června.

Mapa vznikla v rámci projektu IGA. Je přístupná ve třech jazykových mutacích, české, anglické a německé, a sice zdarma v aplikaci pro mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS. Aplikaci na platformě Actionbound lze užívat jako interaktivního průvodce formou takzvané městské hry, edukační materiál nebo základní orientační pomůcku pro badatele.

„Vznik této mapy vycházel ze dvou základních intencí, totiž z dlouhodobého vědeckého záměru CJS, kterým je výzkum dějin a kultury Židů na Moravě, a ze snahy nedržet vědu zavřenou pouze za zdmi akademií, nýbrž zpřístupnit výsledky výzkumu nejen odborné, ale i laické domácí a mezinárodní veřejnosti,“ uvedla hlavní řešitelka projektu Ivana Cahová, vedoucí CJS. Dodala, že při její přípravě reagovali odborníci na aktuální zájem o židovskou historii coby součásti národní historické a kulturní paměti. Zároveň se snažili zdůraznit, že saturace tohoto zájmu kvalitním obsahem, schopným zprostředkovat relevantní informace srozumitelným a poutavým způsobem, představuje účinný nástroj jak pro zatraktivnění města v oblasti turistického ruchu, tak pro prevenci narůstající xenofobie a antisemitismu ve společnosti.

„Znalosti historie regionu, ve kterém je od poloviny dvanáctého století doloženo i židovské osídlení, by měly patřit k základní občanské výbavě obyvatel města Olomouce a jeho návštěvníků. Je velmi důležité, aby se informace, z nichž si návštěvníci města tvoří obrázek o společnosti, regionu a potažmo i státě, opíraly o seriózní odborný výzkum a nebyly zavádějící. Jejich vhodné zpracování, digitalizace a aplikace pak mohou zásadním způsobem přispět k zatraktivnění regionálního kulturního centra, jakým Olomouc je,“ doplnila Ivana Cahová.

Na základě archivních rešerší, kontextualizace dosud publikovaného výzkumu a také rozhovorů se členy Židovské obce Olomouc připravili studenti pod jejím vedením základ pro textovou část jednotlivých zastavení mapy. Tu pak doplnili o bohatý archivní audiovizuální materiál, například hudební nahrávky, obrazovou dokumentaci, úryvky z deníků, článků, recenzí či dobové pohlednice. Produkční tým Muzea umění, zastoupený Hanou Lamatovou a Alexandrem Jeništou, se postaral o audio verze textů, pro vybraná stanoviště vytvořil soubor virtuálních prohlídek nepřístupných objektů a pořídil aktuální fotodokumentaci objektů.

V aplikaci se podařilo zpřístupnit dnes neznámé či těžko dostupné informace o jednotlivých objektech, jejich majitelích a původním účelu, který se v průběhu času proměňoval. Jednotlivá stanoviště interaktivní mapy mají za úkol seznámit uživatele atraktivní formou s hmotným i nehmotným dědictvím, které ve městě židovská komunita zanechala a které je pro řadu dnešních obyvatel již téměř neviditelné. Velká část veřejnosti dnes chodí kolem budov, o jejichž původním účelu, majitelích nebo stavitelích, kdysi významných osobnostech, již nic neví. Přesto tato místa svou historií dále žijí a ovlivňují nejen své nové obyvatele, ale i příležitostné kolemjdoucí. 

„Chtěli jsme oživit skrytou paměť Olomouce, nechat do současné podoby města prosvitnout i onu už skoro zašlapanou původní tvář a ukázat, že všechny vrstvy tvoří dohromady jeden kompaktní celek, který je navíc součástí širšího regionálního kontextu. Právě dějiny olomoucké židovské obce, které se v důsledku vykázání z královského města po dlouhá čtyři staletí odvíjely v okolních městech, tyto přesahy v rámci dějin regionu skvěle dokumentují,“ dodala Ivana Cahová.

Židovská kulturní a intelektuální historie Olomouce. Specializovaná interaktivní mapa vznikla za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2020_030). Řešitelský tým: CJS - Ivana Cahová, Hana Bednaříková, Kateřina Lapiszová, Anna Řezníčková, Nikola Svobodníková, Václav Chalupný, Alena Lupton; MUO - Hana Lamatová, Alexandr Jeništa a produkční tým.

Mapa byla prezentována na několika mezinárodních fórech (Mezinárodní studentská konference Students Voice Olomouc 2020 a Paideia Stockholm Alumni Conference 2021). Prvním odběratelem mapy pro využití v oblasti turistického ruchu se stalo Statutární město Olomouc. Zájem dalších měst je již nyní znatelný.

Aplikaci do mobilního zařízení s operačními systémy Android a iOS si lze stáhnout na webu actionbound.com/bounds. V aplikaci je následně nutno vyhledat bound „Olomouc židovská“ pro českou verzi nebo „Jewish Olomouc“ pro anglickou verzi. Jednotlivá stanoviště lze hledat buď soutěžní formou v rámci  ´městské hry´, nebo je procházet bez ambice získávání bodů. Lze si také zvolit, zda si obsah stanovišť poslechnete v audio verzi, nebo zda si jej přečtete jako text, obsahující odkazy na relevantní literaturu a doprovodný vizuální materiál.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)