Nabídka jazykové a interkulturní přípravy v LS 2020/2021 pro studenty/čerstvé absolventy vyjíždějící na zahraniční pobyty

Pondělí 8. březen 2021, 11:30

Milí studenti,

 

přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2020/2021 určené studentům všech fakult UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2021/2022 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ nebo jiného dotačního titulu. Tato příprava cílí na rozvoj a získání jazykových a interkulturních dovedností studentů a posílení jejich sociální a kulturní integrace během zahraniční mobility či budoucího profesního uplatnění se v zahraničí. 

 

Podrobnosti o přípravných kurzech naleznete na posteru níže. 

 

 

Zpět