Nabídka stáže v Ústavu pro studium totalitních režimů

Pondělí 25. říjen 2021, 8:39

Milí studenti,
předáváme nabídku stáže v Ústavu pro studium totalitních režimů. Pozice se týkají dvou projektů.

  • Stáž v rámci projektu Čechoslováci v gulagu – dokumentace politických represí v SSSR
  • Stáž v rámci projektu „Vývoj moderní parlamentní kultury v českých zemích a Československu"

Stážisté se seznámí s chodem Ústavu pro studium totalitních režimů, s jeho vědeckými i vzdělávacími projekty. Součástí stáže jsou také individuální konzultace s odbornicemi a odborníky na soudobé československé dějiny. Nové zkušenosti budou moci stážisté uplatnit i ve vlastním výzkumu. V případě aktivního zapojení do projektu je možné nabídnout i finanční ohodnocení.

 

Pro více informací o činnosti Ústavu můžete navštívit webové stránky - https://www.ustrcr.cz/

 

Více o nabízených pozicích viz přiložené dokumenty.

 

V případě potřeby můžete kontaktovat paní Pavlínu Köhlerovou z Oddělení vědy a výzkumu ÚSTR (pavlina.kohlerova@ustrcr.cz)

Zpět