Obhajoba disertační práce a státní doktorské zkoušky: Martin Růžička, 30. 4. 2021

Pátek 9. duben 2021, 15:42

Název disertační práce:

DIFFÉRENCES ET SIMILARITÉS LEXICALES DES EXPRESSIONS DE REGISTRES SUBSTANDARDS EN FRANCOPHONIE NORD: ANALYSE LEXICOGRAPHIQUE ET SOCIOLINGUISTIQUE

Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
30. 4. 2021 od 14.30 hodin | Zoom Meeting

Zpět