Paměť UP má vzpomínky profesora Jiřího Černého

Křest knihy Jak šel život se uskutečnil v aule FF. Osmý svazek edice Paměť Univerzity Palackého vydalo Vydavatelství UP.
Fotogalerie: Milada Hronová
Čtvrtek 10. říjen 2019, 12:14 – Text: Milada Hronová

V ediční řadě Paměť Univerzity Palackého vyšly memoáry Jiřího Černého. Obsáhlá kniha Jak šel život zachycuje příběh mezinárodně uznávaného lingvisty, hispanisty a portugalisty, v současné době emeritního profesora na katedře romanistiky. Její křest se uskutečnil v aule FF.

Osmý svazek ediční řady Paměť Univerzity Palackého pokřtili rektor UP Jaroslav Miller, emeritní rektor Josef Jařab, ředitel Vydavatelství Aleš Prstek a členky katedry romanistiky Kateřina Ritterová a Zuzana Burianová, která akci provázela slovem.

„Přemýšlela jsem o nějakém rčení, které by vystihovalo osobnost Jiřího Černého, a vzpomněla jsem si na přísloví, které po krátkém setkání s Jiřím Černým vyslovil před lety jeden host, jenž na katedru zavítal z Brazílie. V češtině zní asi takto: ´Klid je výsadou silných´. Když se totiž tento energický Brazilec setkal s Jiřím Černým, nechápal, jak může dvacet let vést katedru tak klidný a pohodový člověk. On sám ji totiž vedl tři roky a tvrdil, že se z toho málem zbláznil,“ řekla bývalá studentka a nyní kolegyně Jiřího Černého Zuzana Burianová.

Ve své úvodní řeči připomněla i některé zásadní profesní momenty autora publikace. „Jiří Černý napsal víc než dvě sta odborných článků, jeho monografie Dějiny lingvistiky se dočkaly několika vydání a byly přeloženy do španělštiny. Loni mu vyšel třísvazkový Španělsko-český slovník amerikanismů, na němž pracoval téměř dvacet let s pomocí téměř stovky studentů olomoucké hispanistiky. Tato kniha získala i prestižní ocenění Slovník roku 2019, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů,“ uvedla.

Univerzita Palackého edicí Paměť UP rozšiřuje poznání vlastní historie o vzpomínky svých učitelů a vědeckých pracovníků. Impulz k vydávání této řady vzešel od ředitele univerzitního archivu Pavla Urbáška a od té doby je to právě Archiv UP, kdo každoročně autora nového svazku navrhuje.

Unikátnost edice ocenil i rektor UP Jaroslav Miller, který ji vnímá jako cenný historický pramen, v němž čtenář najde osobní pohled nejen na dobu, ale i na některé události a osobnosti. „Nepochybuji o tom, že příští dějiny UP budou vycházet i z těchto autobiografických knih našich zasloužilých kolegů. Jsou cenným historickým pramenem,“ řekl. Díky knize, kterou přečetl jedním dechem, nahlédl na dějiny UP prizmatem člověka, jenž dvacet let vedl jednu z největších kateder na FF. „Jsem nadšený noblesou vyprávění a oceňuji, že memoáry Jiřího Černého nejsou jen vyprávěním o dějinách instituce, o tom, jak vypadal život na katedře, ale že se nevyhýbají i momentům soukromého života. Jsou pro mne velmi cenným příspěvkem do edice, a navíc se dobře čtou. Nepochybně obohatí jak Univerzitu Palackého, tak všechny čtenáře,“ uvedl.

K více než čtyř set stránkovému dílu i k osobnosti Jiřího Černého promluvil i emeritní rektor UP Josef Jařab, který vzpomněl především na časy strávené v přátelském kruhu. Nejen s Jiřím Černým, ale i dřívějším děkanem PdF Františkem Mezihorákem a polistopadovým primátorem Olomouce Milanem Hořínkem. Několik úryvků z knihy přečetla portugalistka Kateřina Ritterová, hudebně večer v latinsko-americkém rytmu doprovázela olomoucká kapela Sambal.

Osmý svazek edice Paměť Univerzity Palackého vydalo Vydavatelství UP. „Edice je pro nás vlajkovou lodí. Poskytuje vnitřní pohled na univerzitu. Na něco, co se neobjeví v oficiálních pramenech, ale měli bychom o tom vědět,“ připomněl cíl edice ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek. Zároveň komentoval i drobné její změny. „Rád bych upozornil na grafiku obálky. Budeme rádi, když i další publikace této řady vzniknou v souznění vztahu grafika a autora,“ řekl. Autorkou návrhu a grafického zpracování obálky knihy Jak šel čas je Jiřina Vaclová z Vydavatelství UP, odpovědnou redaktorkou pak její kolegyně Kristýna Bátorová. Výkonným redaktorem publikace je ředitel Archivu UP Pavel Urbášek. 

Jiří Černý (* 1936)

Emeritní profesor FF UP. Působí na katedře romanistiky. Po absolutoriu španělské a ruské filologie na FF UP v roce 1959 pracoval několik let jako lektor českého jazyka pro zahraniční studenty v Mariánských Lázních a jeden rok jako překladatel a tlumočník v Havaně. V roce 1963 se vrátil na katedru romanistiky FF UP. Po několikerém zrušení byla obnovena po roce 1989 a Jiří Černý ji vedl v letech 1989–2009. V roce 1993 byl jmenován docentem, v roce 1998 profesorem. Specializuje se na španělskou, portugalskou a obecnou lingvistiku. Za výjimečné úsilí o prohlubování vztahů mezi Španělskem a Českou republikou získal Řád Isabely Katolické. Přednášel na univerzitách ve Španělsku, Portugalsku, Polsku, na Slovensku, na Kubě, v Mexiku, Chile, Brazílii a USA. Ve své vědecké činnosti se věnoval řadě témat z oblasti obecné a španělské lingvistiky. 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)