Prof. PhDr. Libuše Hrabová, CSc. (2. října 1928 – 17. listopadu 2023)

Pondělí 27. listopad 2023, 9:08

Dne 17. listopadu 2023 zemřela uznávaná historička středověkých dějin prof. Libuše Hrabová, jež zasvětila svůj život nejen studiu dějin od středověku až do dvacátého století, ale také předávání svých vědomostí a zkušeností studentům olomoucké Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Své působení v roli odborné asistentky na Univerzitě Palackého zahájila po ukončení studií v roce 1952. Od té doby působila na katedře historie a jako mladá vědkyně svým zájmem o středověké dějiny německých zemí a Polabských Slovanů (později dějiny Moravy ve 13. století a dějiny Prusů) budovala svou akademickou kariéru. Do jejího života ovšem radikálně zasáhly události konce šedesátých let. V roce 1969 byla sice ještě jmenována docentkou, ale vzhledem ke svému dřívějšímu působení musela po prověrkách v roce 1970 fakultu opustit a působila dalších třináct let ve Státní vědecké knihovně. Na filozofickou fakultu se vrátila na začátku roku 1990 s úkolem pozvednout studium obecných středověkých dějin. Profesorkou tohoto oboru byla jmenována v září 1991, emeritní profesorkou se stala v roce 2009. V této době formovala celou řadu mladých historiků a historiček, studentů a studentek, kteří šli v jejích šlépějích a rozvíjeli dál její témata, jež svým inspirativním způsobem prezentovala při přednáškách i seminářích. Olomoucká katedra historie, filozofická fakulta i univerzita ztrácejí osobnost reprezentující vývoj novodobé Univerzity Palackého ve druhé půli 20. a na počátku 21. století. Zásluhy paní profesorky o rozvoj vědění byly již dříve oceněny např. Cenou Františka Palackého udělovanou rektorem UP, Stříbrnou medailí předsedy Senátu PČR, a nejnověji stříbrnou medailí FF UP. Paní profesorka Libuše Hrabová zůstane navždy v srdcích svých studentů, kolegů a čtenářů.

Poslední rozloučení proběhne v pátek 8. prosince v 11.30 v Červeném kostele Vědecké knihovny v Olomouci, Bezručova 3.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)