Rektor ocenil autory odborných knih

Středa 10. listopad 2021, 8:16

Rektor UP každoročně oceňuje čestným uznáním autory odborných knih. Letošní soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2021 s termínem odevzdání návrhů na součástech UP do 30. 9. 2021. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 53 odborných knih s návrhem na ocenění 56 autorů. Struktura knih dle součástí UP: 1 z FTK, 6 z LF, 6 z PřF, 4 z CMTF, 15 z FF, 8 z PF, 12 z PdF a 1 z FZV. Komise UP potvrdila výběr fakult a doporučila rektorovi UP k ocenění všech 56 autorů. Rektor prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., souhlasil s udělením ocenění 56 autorům odborných knih.

Celkem bylo oceněno 53 odborných knih ve struktuře 3 knihy z přírodních věd; 7 knih z lékařských a zdravotních věd; 1 kniha na pomezí lékařských a zdravotních věd / společenských věd, 18 knih z humanitních oborů a umění a 24 knih ze společenských věd.

Výsledek soutěže je v přiloženém dokumentu.

Slavnostní předání ocenění proběhne podle vývoje epidemické situace během Akademického týdne UP v roce 2022. 

Zpět