Studentská politologická konference (11.2.2020)

středa 11. prosinec 2019, 16:19

Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás srdečně zve na již 7. ročník studentské politologické konference Jak vidíme politiku, která se uskuteční v úterý 11. února 2020 v Olomouci. Konference je určena pro studenty Bc. a Mgr. oborů politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií, sociologie a dalších příbuzných oborů vyučovaných v České a Slovenské republice. Vítáni jsou též účastníci bez konferenčního příspěvku, kteří se mohou aktivně zapojit do diskuze.


Účast na konferenci Vám přináší jedinečnou příležitost představit témata Vašich připravovaných bakalářských či diplomových prací (či vlastních realizovaných výzkumů) a získat důležitou zpětnou vazbu. Konference samotná Vám dává šanci potkat studenty z jiných pracovišť a navázat nové kontakty. Pro účastníky konference, kteří vystoupí se svým příspěvkem, bude zdarma zajištěn doprovodný program, strava a ubytování.


Svůj zájem a abstrakty příspěvků zasílejte e-mailem na adresu politologie.olomouc@gmail.com do pondělí 6. ledna 2020. Délka textu abstraktu je maximálně 300 slov. Návrh musí obsahovat název příspěvku, celé jméno autora/autorky, kontaktní e-mailovou adresu, ročník, obor studia a název instituce, na které autor/ka studuje. Samotný text příspěvku by pak měl stručně představit problematiku, které se věnuje, cíl příspěvku, jeho základní teze, metodu analýzy a předpokládané závěry. Autoři mohou vycházet ze zadání svých bakalářských či diplomových prací, nebo z již obhájených prací, případně i z jiných výzkumů, na jejichž realizaci se podílejí či podíleli.


Délka vystoupení na konferenci bude omezena maximálně na 20 minut. Účastníci budou o přijetí příspěvků informováni e-mailem do 24. 1. 2020.

 

 

Zpět