Všem studentům KPES (III.)

pondělí 23. březen 2020, 23:19

Milí studenti,

budou to už skoro dva týdny, co jsme se naposledy mohli navzájem vídat na katedře. Osobně mám dojem, že jsem ještě nikdy nezažil, aby se mi život za tak krátkou dobu natolik proměnil… Myslím, že se moc nepletu, když hádám, že jste na tom dost podobně.

Chápu, že za této situace nemusí být úplně snadné soustředit se na studium, četbu, nebo na úvahy nad problémy, které se nám v dnešní době mohou zdát tak vzdálené. I toto mnozí z nás cítí podobně. Ale nejhorší by bylo nedělat nic, propadnout se jen do úvah o aktuálním neradostném dění. Právě studium a práce může být tím nejlepším způsobem, jak smysluplně vyplnit čas a současně se přinutit nemyslet tolik na nemoc, která dnes decimuje nejednu společnost.

Distanční výuka rozhodně není snazší, to už jste asi zjistili. Není snazší ani pro nás učitele. Ale z řady důvodů je potřebné, abychom pokračovali a celý výukový semestr dokončili podle původního časového plánu.

Samozřejmě si uvědomujeme, že všechno nejde tak snadno, jako když jsme všichni na katedře. Proto jsme se na dnešní online poradě rozhodli udělat některé změny v harmonogramu katedry, případně oznámit časový horizont, do kdy bude o změně termínů rozhodnuto.

  1. Vzhledem k tomu, že ještě nevíme, jak se situace vyvine, nebudeme zatím zveřejňovat formu zakončení jednotlivých předmětů. Nejpozději do 30. dubna ale budete s jistotu vědět, jak bude zakončení jednotlivých předmětů probíhat (charakter zápočtů a zkoušek). Vynasnažíme se, abychom vás mohli informovat ještě dříve, ale nevíme, zda to okolnosti umožní.
  2. Ze stejných důvodů zatím stále není rozhodnuto o termínech a o podobě obhajob a státních závěrečných zkoušek. V tomto případě bychom chtěli mít jasno dříve. Věříme, že konkrétnější termíny a další informace o průběhu SZZk vám poskytneme do 6. dubna.
  3. V návaznosti na to budeme taktéž do 6. dubna informovat absolventské ročníky o termínu ukončení výuky v absolventských ročnících a o termínu splnění studijních povinností.
  4. Termín pro odevzdání zadání bakalářských a diplomových prací posouváme až na 15. květen. Máte tedy měsíc a půl navíc. Za tuto dobu bez problémů prokonzultujete kvalitní zadání.

Věřím, že toto nelehké období překonáme, a těším se, že se všichni brzy zase potkáme na naší katedře. Přeji vám a vašim blízkým pevné zdraví!

Tomáš Lebeda

Zpět