Výběrové řízení na stáž v sídle NATO v Bruselu

Středa 28. červen 2023, 14:48

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen "MZV") ve spolupráci s Mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž v hlavním sídle NATO v Bruselu pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol.
 

Stáž je určena zejména pro studenty/studentky a absolventy/absolventky následujících disciplín:

 • diplomacie, politologie, bezpečnostní studia, evropská studia, mezinárodní vztahy a mezinárodní právo

 

Jedná se již o sedmý ročník projektu MZV, který má přispět k většímu zapojení studentů a mladých profesionálů do mezinárodních organizací.

Během šestiměsíční stáže, jejíž předpokládané zahájení je od počátku září 2024, se tři úspěšní kandidáti zapojí do práce jednoho z útvarů Mezinárodního sekretariátu NATO v Bruselu. Konkrétně se jedná o stáže na pozicích:

 

1. Defence Investment Division (DI) – Aerospace Capabilities Section

Obecné zaměření stáže: DI je dynamickou divizí, která se zaměřuje na podporu spolupráce NATO a obranného a bezpečnostního průmyslu. Vybraný účastník stáže bude působit v Aerospace Capabilies Section, kde bude součástí projektového týmu zaměřeného na posilování schopností NATO v důležité oblasti letectví a řízení letového provozu, včetně protiraketové obrany.   

 

2. Defence Policy and Planning Division (DPP)

Obecné zaměření stáže: DPP je divize zodpovědná za obranné plánování a hraje klíčovou roli v podpoře zvyšování efektivnosti a účinnosti schopností v této oblasti. Úzce spolupracuje s národními delegacemi, civilním sektorem a rovněž strukturami EU. Vybraný účastník stáže bude působit na jedné ze dvou sekcí resp. tří oddělení, z nichž se divize DPP skládá (viz bližší popis daného místa).

 

3. Public Diplomacy Division (PDD)

Obecné zaměření stáže: PDD čili Divize veřejné diplomacie je jednou z nejdynamičtějších divizí NATO, která je zodpovědná za každodenní komunikaci alianční činnosti a priorit mezinárodní veřejnosti. PDD rovněž koordinuje strategickou komunikaci veškerých aliančních vojenských i civilních aktivit. Vybraný účastník stáže se bude podílet na široké agendě digitální komunikace pod Communications Services Section Section.

 

Bližší popis nabízených pozic se nachází v pdf přílohách na konci stránky. 

 

Přihlášky se podávají prostřednictvím e-mailu a výběrové řízení je tříkolové. Do prvního kola budou zařazeni uchazeči splňující následující kritéria:

 • minimální věk 21 let (v den podání přihlášky);
 • občanství ČR;
 • probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě nebo absolventi do 1 roku od ukončení studia v den podání přihlášky;
 • vynikající znalost angličtiny doložená jazykovým certifikátem, aktivní znalost francouzštiny výhodou, nikoli však nutností;
 • dobrá uživatelská znalost aplikací Microsoft Office;
 • silné analytické a komunikační dovednosti;
 • dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí;
 • aktivní zájem o českou zahraniční a bezpečnostní politiku;
 • časová flexibilita pro absolvování celé doby trvání stáže (6 měsíců). Zkrácení stáže nebude s výjimkou závažných zdravotních důvodů umožněno.

Ve druhém kole budou přihlášky vybraných kandidátů posouzeny zástupci Mezinárodního sekretariátu NATO. V posledním třetím kole pak budou nejlepší uchazeči přizváni k osobnímu pohovoru na MZV.

Nástup na stáž se předpokládá na začátku září 2024 a podmínkou je její řádné dokončení v plném rozsahu (6 měsíců). Stážistům bude MZV po dobu stáže vyplácet stipendium ve výši 50.000 Kč měsíčně. Na stáž nevzniká právní nárok.

Vybraní uchazeči musí být Národním bezpečnostním úřadem ČR prověřeni na stupeň T (tajné). Získání bezpečnostní prověrky na tento stupeň zpravidla trvá 6 - 7 měsíců.

 

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah: 2 strany A4);
 • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah: 1 strana A4);
 • kopie jazykových certifikátů;
 • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu;
 • uchazeči do e-mailu s přihláškou v češtině uvedou jednu preferovanou pozici z výše uvedené nabídky s krátkým odůvodněním výběru.

 

V případě všech odevzdávaných dokumentů (zejména životopisu a motivačního dopisu) je nutné dbát na precizní zpracování. Dokumenty musí být kvalitně formátované a formálně zcela bezchybné. U absolvované praxe uveďte v příslušné části životopisu konkrétní činnosti a úkoly, jimiž jste byli pověřeni. Věnujte přitom zvláštní pozornost tzv. klíčovým slovům, která jsou relevantní pro NATO a zaujmou personalistu, který bude Vaši přihlášku posuzovat. 

 

Přihlášky zasílejte pouze ve formátu .pdf, a to v jednom souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“.

Uzávěrka přihlášek je 26. července 2023 (23:59). Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz a v kopii na adresu ramzi_abueid@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] - [název vybrané pozice]“. 

Pouze uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou kontaktováni. Děkujeme za pochopení.

 

Další užitečné informace k různým typům stáží ve strukturách NATO naleznete na webových stránkách:

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)