Vyhlášení 13. ročníku studentské grantové soutěže na UP

Úterý 16. listopad 2021, 13:41

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitel studentského projektu je student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. 

Soutěž se řídí pravidly stanovenými směrnicí rektora č. B3-13-7-SR (úplné znění).

Každý řešitel může předložit do soutěže pouze 1 projekt.

Řešitelský tým může tvořit nejvýše 50 osob.

V rámci 13. ročníku soutěže není možno žádat o investiční prostředky. 

 

Časový harmonogram soutěže:

 

Vyhlášení soutěže

15. 11. 2021

Soutěžní lhůta

15. 11. 2021 – 14. 1. 2022 (16:00)

Hodnotící lhůta

17. 1. – 28. 2. 2022

Počátek řešení projektů

březen 2022

Termín pro odevzdání zprávy

15. 1. (víceleté projekty)

 

15. 3. (jednoleté projekty)

Veřejné oponentury závěrečných zpráv

do 24. 3. 2023

 

   

Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP: http://obd.upol.cz

Přihlašuje se stejným ID uživatele a heslem jako do Portálu UP. Průvodce aplikací, směrnici, toto vyhlášení a formální hodnotící kritéria najdete po přihlášení na hlavní stránce záložky IGA a FRUP.

Přihlášky se podávají do 14. 1. 2022 do 16:00 hod

 

Podmínky soutěží jednotlivých fakult jsou dostupné v přiloženém souboru.

Zpět