Vyhlášení Doktorské studentské grantové soutěže na UP

Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Středa 15. září 2021, 7:00

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výzvu v rámci interní celouniverzitní Doktorské studentské grantové soutěže. Cílem soutěže je podpora jednoletých výzkumných grantů, které realizují studenti doktorských studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční i kombinované formě studia. Jejich účelem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností nezbytných pro jejich budoucí profesní uplatnění ve sféře výzkumu a vývoje.

Doktorská studentská grantová soutěž je financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713.

Přihlášky lze podávat do 27. října 2021 do 16:00 hodin. Návrhy studentských grantů se podávají pouze elektronickým způsobem, v anglickém jazyce, a to prostřednictvím webové aplikace dostupné na adrese granty.upol.cz. Podrobné informace najdete v přiloženém dokumentu.

Pro zájemce o předkládání grantů v rámci DSGS bude realizován Seminář pro předkladatele grantů v českém jazyce dne 22. 9. 2021 a dne 23. 9. 2021 v anglickém jazyce. Registrace na semináře je nutná předem na webu projektu.

Pozn.: Vyhlášení 13. ročníku studentské grantové soutěže na UPOL (IGA) proběhne standardně v průběhu listopadu 2021.

Zpět