Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP

pátek 13. říjen 2017, 12:38

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2018.

Finančně budou podpořeny tyto mobility:

Studijní mobility nad 28 dní primárně do zemí mimo EU v rámci bilaterálních smluv UP, příp. tzv. freemover pobyty.

Podmínky účasti:

  • Studenti zapsáni do všech ročníků prezenčního studia na FF UP (včetně navazujícího Mgr. studia) s výjimkou prvního ročníku Bc. studia.
  • V případě výjezdu v době ZS musí mít student splněny studijní povinnosti do 30. 06. 2018
  • Mobilita v trvání minimálně 28 dní, max. 10 měsíců.
  • Upřednostňovány jsou studijní pobyty mimo EU.
  • Maximální výše požadovaného finančního příspěvku 20 000 Kč na měsíc.

Náležitosti žádosti:

  • Application Form
  • Learning Agreement
  • Žádost o příspěvek
  • Prohlášení o účtu
  • Motivační dopis

Formuláře ke stažení

Více informací k programu a podmínkám výběrového řízení

Termín podání podepsaných žádostí:

do 27. 10. 2017 na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.07, Mgr. Jana Hořáková.)
Kompletní žádosti není nutné podat osobně, stačí vložit do určené schránky na dveřích kanceláře či nechat na podatelně na jméno Jany Hořákové.