Výzva k předkládání projektů na mobilitu studentů DSP FF UP

čtvrtek 12. říjen 2017, 12:09

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů DSP FF UP pro rok 2018.

Finančně budou podpořeny tyto projekty:

 1. Výzkumné badatelské pobyty.
 2. Aktivní účast na mezinárodních zahraničních konferencích.

Podmínky účasti:

 • Student/ka DSP FF UP v prezenční formě (během celé doby realizace mobility).
 • Mobilita v trvání minimálně 5 dní, max. 1 semestr (netýká se účasti na konferenci).
 • Výstup ve formě studie/článku v časopise/kapitoly disertační práce nebo konferenčního příspěvku min. ve sborníku z konference,
 • s podmínkou odevzdání rukopisu nejpozději 3 měsíce po návratu.
 • Maximální výše požadovaného finančního příspěvku
  • u výjezdů kratších než 28 dní: 2000,- Kč/den, max. 20 000,- Kč na pobyt;
  • u výjezdů nad 28 dní max. 20 tis Kč/měsíc.

Náležitosti žádosti:

 1. Písemný projekt s jasně definovanými výstupy mobility v rozsahu max. jedné A4 strany
 2. Stručný přehled projektu
 3. Žádost o příspěvek
 4. Doporučení podepsané školitelem, nebo předsedou oborové rady DSP
 5. Prohlášení o účtu (formuláře zahraničních mobilit studentů).

Termín podání podepsaných žádostí:

27. 10. 2017, na zahraničním oddělení FF UP (děkanát FF, Kateřinská 17, 4. patro, 4.10).
Kontakt: lenka.hanicakova@upol.cz