Zápisy ze zasedání orgánů FF UP

Zápisy a pozvánky Akademického senátu FF UP

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Zápisy Vědecké rady FF UP

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010