Průvodce studiem a organizace studiaSTAG – studijní agenda

STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd.

Pro studenty 1. ročníku

Postup pro přihlášení do portálu a návod pro práci se STAGem naleznete na webové stránce http://portal.upol.cz . V levém menu kliknete na link Návody a nápovědy – Informační technologie – Portál UP. Zde jsou uvedeny informace k zalogování do STAGu, práci se školním e-mailem, dále pro případ zapomenutého hesla apod.

ZÁPIS na předměty

Pro zápis na předměty před zahájením výuky v každém akademickém roce (semestru) dle harmonogramu je po zalogování do IS STAG na horní liště k dispozici link Info ke STAGu, který obsahuje mj. prezentaci k roli „Student“.  Link Moje studium slouží nejen k zápisu předmětů, ale i pro zápis na zkouškové termíny, kontrolu plnění studijních povinností atd.

Vložení zadání (tématu) BP/DP do STAGu

Pro vložení zadání (tématu) BP/DP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Zápis na termíny SZZk / obhajobu DP přes STAG -  metodický pokyn

Státní závěrečná zkouška

  1.  Všichni studenti absolventských ročníků (tj. 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího studia) si součásti SZZk  zapisují společně s ostatními předměty v zimním nebo letním semestru absolventského ročníku.
  2. Skládá-li se SZZk z více zkoušek, které se konají v jeden den, zapíše si student v předzápisu všechny její součásti včetně tzv. „technického“ předmětu nazvaného obecně Státní závěrečná zkouška. Na tento předmět budou katedrou vypsány termíny, na něž se student bude přes STAG přihlašovat.
  3. Pokud student nebude některou součást SZZK v absolventském ročníku konat, musí si ji zapsat ZNOVU v následujícím akademickém roce v zimním nebo letním semestru.
  4. Student se na SZZk přihlašuje/odhlašuje  stejným postupem jako na běžnou zkoušku s tím, že se řídí Studijním a zkušebním řádem UP.

Závěrečná kvalifikační práce

  1. Studenti 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího dvouoborového studia si na oboru, který si zvolí jako diplomový, zapisují předměty související s vypracováním a obhajobou bakalářské / diplomové práce přesně podle pokynů příslušné katedry. Na druhém studijním oboru si již předměty související se závěrečnou kvalifikační prací nezapisují.
    Totéž platí i pro studenty jednooborového studia.
  2. Student absolventského ročníku si zapisuje předmět BCDP, resp. MADP (obhajoba kvalifikační práce) společně s ostatními předměty v zimním nebo letním semestru.
  3. Katedra vypíše na obhajobu BP/DP samostatný termín (pod konkrétním datem termínu bude uvedena volba ZS/LS – obdobně, jako u vypsání termínů SZZk), a to i v případě, že obhajoba bude probíhat ve stejný den jako SZZk. Student se přihlašuje/odhlašuje  stejným postupem jako na běžnou zkoušku.

Před odevzdáním závěrečné kvalifikační práce na příslušnou katedru provede student její zaevidování na studijním oddělení.

Formulář na doplnění / opravu údajů student otevře následujícím postupem: Po přihlášení do portálu rozklikněte vpravo odkaz Odevzdávání kvalifikační práce. Vyberte link Doplnit údaje o bakalářské / diplomové práci. Po zadání všech náležitostí dokument vytiskněte jedenkrát (Tisk údajů o kvalifikační práci. Formát PDF) a podepsaný předejte na studijní oddělení při zaevidování hotové DP před jejím odevzdáním na katedře. Student po přihlášení do portálu najde podrobný popis postupu vkládání BP/DP do STAGu po zalogování na úvodní stránce portálu v záložce Studium a výuka na horní liště – IS STAG - Informace a návody – Prezentace STAGu.  Odkaz „Ukázka role "student" v IS STAG přes portál“.


Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.