Jak předcházet plagiátorství

 

English version below

 

Posláním naší fakulty je v souladu s jejím statutem šíření vzdělanosti, pěstování nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby, jakož i péče o kulturní a vzdělanostní rozvoj lidské společnosti. To s sebou nese mimo četných práv a možností také povinnosti ve vztahu k výstupům školské a vědecké práce. Předpokladem jejich naplnění je, že se studenti a studentky nesmějí dopustit plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom rozumí každý případ, kdy autor/autorka písemné práce vědomě, přímo či nepřímo využije publikovanou nebo nepublikovanou práci, část práce nebo myšlenku někoho jiného s cílem vyvolat dojem, že jde o jejich vlastní práci nebo myšlenku.

Co plagiátorství je a jak se mu vyhnout, můžete nastudovat v těchto příručkách:

Zodpovědná práce se zdroji zahrnuje i korektní využití výstupů práce umělé inteligence. V následujících odkazech se můžete dozvědět více o možnostech umělé inteligence a o tom, jak ji odkazovat v odborných textech:

 

Při zápisu do studia studenti Filozofické fakulty Univerzity Palackého podepisují obligatorně prohlášení, které je zavazuje k dodržování pravidel korektní vědecké práce během celého jejich studia.

 


 

How to avoid plagiarism

 

The mission of our Faculty, in accordance with its Statute, is to educate, to cultivate independent scientific research and artistic creation, and to take care of the cultural and educational development of human society. This entails a number of rights and opportunities, as well as obligations with regard to the results of educational and scientific work. In order to meet these obligations, students must not commit plagiarism. Plagiarism is defined as any case in which the author of a written work deliberately uses, directly or indirectly, the published or unpublished work, part of the work or idea of another person to give the impression that it is the author's own work or idea.

 


How to avoid plagiarism

 

 

 


Ho do I cite generative AI in MLA style?

 

 

 

 

When students of the Faculty of Arts of Palacký University enrol in their studies, they are obliged to sign a declaration that obliges them to follow the rules of honesty in their scientific work throughout their studies. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)