Poradenství

Úřad ombudsmana

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů FF UP v Olomouci. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studentů FF UP proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP v Olomouci. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
ombudsman
585 633 396
jaroslav.sotola@upol.cz 

Mgr. et Mgr. Michalea Antonín Malaníková, Ph.D.
zástupkyně ombudsmana
585 366 252
michaela.antoninmalanikova@upol.cz 

Konzultační hodiny: kdykoli po individuální domluvě e-mailem nebo telefonicky.

web Úřadu ombudsmana 


Psychologická poradna

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc

Poradna je určena primárně pro studenty filozofické fakulty. V případě volné kapacity i pro studenty lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a právnické fakulty.
Studenti pedagogické fakulty, fakulty tělesné kultury, fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách.