Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633201
Pracoviště:
Děkanát - vedení FF UP
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
Křížkovského 10
Místnost:
3.48
Pracovní zařazení:
ČLÁNEK
VÁCLAVEK L. Eine Stimme aus Olmütz. Acta Universitatis Carolinae, Germanistica Pragensia XX. 2011.
Václavek L. Ludvík Karpe und sein Werk. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2010.
Václavek L. Olomouc a dva německé hlasy. Bohemica Olomucensia. 2009.
Václavek L. Josef Muehlberger vychází v českém jazyce. Východočeské listy historické. 2005.
Václavek L. Moravský podíl v německé literatuře v ghettu Terezín. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Václavek L. Moravský podíl v německé literatuře v ghettu Terezín. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Václavek L. Der Lyriker Vlastimil Artur Polák. Mnemosyne. 2001.
Václavek L. Literárněhistorická práce olomouckých germanistů. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2001.
Václavek L. Uffo Horn (1817-1860). Východočeské listy historické. 2001.
Václavek L. Uffo Horn (1817-1860). Východočeské listy historické. 2001.
Václavek L. Der Lyriker Vlastimil Artur Polák. Mnemosyne. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Václavek L. Asmodai in Olmütz. Phantastik, Okkultismus, (Neo-)Mystik. 2004.
Václavek L. Německy psaná literatura na Moravě. Literární Morava. 2002.
Václavek L. Vincy Schwarz mezi německou a českou literaturou. Šternberské listy. 2002.
Václavek L. Zapomenutí básníci. Vladimír Wolf et Pera Corcontica. Dissertationes historicae. 2002.
Václavek L. Literárněhistorická práce olomouckých germanistů. Acta UP, Facultas philosophica, Historica 30. Sborník prací historických XVIII,. 2001.
Václavek L. Bemerkungen zu Charles Sealsfield aus der Sicht seines Heimatlandes. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Das Werk Josef Mühlbergers 1925-1936. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Der deutsche magische Roman. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Der Engelmann-Kreis in Olmütz. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Der nordmährische Schriftsteller Kurt Loando. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Deutsche Dichtung im Ghetto. Theresienstadt 1941-1945. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Die Weber in der deutschen Literatur. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Einheitlichkeit oder Widerspruch? Naturalismus und Moderne in der deutschsprachigen Literatu um 1900. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Literaturen der kulturellen Vermittlung. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Mährens deutschsprachige Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Mittelalterliche Legende als nationaler Mythos des 19. Jahrhunderts. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Olmützer deutsche Dichter im 19. Jahrhundert. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Olmützer deutssprachiche Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Robert Musil in der Tschechoslowakei. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Roman Karl Scholz - neue Einsichten. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Uffo Horn (1817-1860). Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Weiskopfs Übersetzungen tschechischer Poesie. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Wodurch hat Franz Spunda die deutssprachige Literatur bereichert? Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Zur Literatur der Deutschböhmen. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
Václavek L. Zur Vielschichtigkeit der Kafka-Rezeption in der ČSR 1945-1989. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.
KNIHA - CELEK
Václavek L. Max Zweig: Vzpomínky. In Václavek L. (Eds.) Vzpomínky. 2004.
Václavek L. Max Zweig: Vzpomínky. In Václavek L. (Eds.) Vzpomínky. 2004.
Václavek L. Vlastimitl Artur Polák: Die Stadt der schwarzen Tore. Gedichte aus Theresienstadt. In Václavek L. (Eds.) Bibliothek der deutschen Laender. 2004.
Václavek L. Vlastimitl Artur Polák: Die Stadt der schwarzen Tore. Gedichte aus Theresienstadt. In Václavek L. (Eds.) Bibliothek der deutschen Laender. 2004.
Václavek L. Was kann die Mittelaltergermanistik? V řadě Přednášky k uctění památky J.L.Fischera. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Václavek L. Der Lyriker Vlastimil Artur Polák. Die Stadt der schwarzen Tore. Gedichte aus Theresienstadt. Gesammelte Gedichte 1938-1990. 2013.
Václavek L. Ödön von Horváth: Věčný šosák. Předmluva. Věčný šosák. 2013.
VÁCLAVEK L. Bertha von Suttner und ihr Pazifismus. Das Geheimnis der Wirklichkeit. 2011.
Václavek L. Německá literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Václavek L. Německá literární kultura. In Schluz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Václavek L. Německá literární kultura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 2. svazek. 2009.
Václavek L. Německá literatura. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Václavek L. Olomouc v díle Willibalda Müllera. Konšel olomoucký. 2009.
Václavek L. Zu Peter Härtlings neuensten Werken. Germanististische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 2009.
Voda Eschgfäller S. Andreas Obsieger. In Václavek L., Krappmann J., Fialová I. (Eds.) Lexikon deutschmährischer Autoren. Nachträge zum LDA 2003. 2006.
Václavek L. K německému literárnímu dědictví v Olomouci a jeho výzkumu. Z paměti literární Olomouce 2. 2006.
Václavek L. Max Zweig a Olomouc. Z paměti literární Olomouce 2. 2006.
Voda Eschgfäller S. Otto Rudl. In Fialová I., Krappmann J., Václavek L. (Eds.) Lexikon deutschmährischer Autoren. Nachträge zum LDA 2003. 2006.
Václavek L. Das Lager ein Traum. Literatur unter dem Hakenkreuz. 2005.
Václavek L. Peter Härtling a Olomouc. Z paměti literární OIomouce. 2004.
Václavek L. Peter Härtling a Olomouc. Z paměti literární Olomouce. 2004.
Václavek L. Předmluva. Max Zweig: Vzpomínky. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Václavek L. Mährische Autoren in Theresienstadt. Mährische Autoren in Theresinstadt. 2005.
Václavek L. Osobnost a dílo básníka V. A. Poláka. Osobnost a dílo V. A. Poláka. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
KRAPPMANN J., FIALOVÁ I., VÁCLAVEK L. Mährische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandaufnahme. 1999.
SBORNÍK - CELEK
Václavek L., Topolská L. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur in Tschechien. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
JENS-PETER CYPRIAN FIF Filologie 2012
Jindra DUBOVÁ FIF Filologie 2014
Jiří ČERNÝ FIF Filologie 2017
Soňa ČERNÁ FIF Filologie 2018
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.