Habilitace a profesury


Zahájená řízení

habilitační řízení Ing. Mgr. Martina Luxe, Ph.D., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
prof. Dr. ir. Marja Elsinga, Faculty of Architexture, Delft University of Technology
prof. Suzanne Fitzpatrick, School of Emergy. Geoscience. Infrastructure and Society. Heriott-Watt University Edinburg
prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha
Habilitační řízení bude projednáno VR FF dne 4. 12. 2019 od 11 hodin v zasedací místnosti FF (č. 2.25, Křížkovského 10, Olomouc).

habilitační řízení PhDr. Michaely Weiss, Ph.D., v oboru Dějiny anglické a americké literatury (informace o uchazeči)
posudky oponentů:
doc. Mgr. Šárka Bubíková, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
prof. Mathieu Duplay, Université Paris Diderot
prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Habilitační řízení bude projednáno VR FF dne 4.12.2019 od 13 hodin v zasedací místnosti FF 

habilitační řízení PhDr. Martina Kopeckého, Ph.D., v oboru Andragogika (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Karla Kouby, M.A., Ph.D., v oboru Politologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení RNDr. Františka Murgaše, PhD., v oboru Sociologie (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Martina Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)