Habilitace a profesury


Akreditované obory

Akreditované obory pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UP:

Název oboru Platnost akreditace
habilitačního řízení
Platnost akreditace
řízení ke jmenování
profesorem
Andragogika do 31. 07. 2020  
Český jazyk do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Dějiny anglické a americké literatury do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Německá literatura do 09. 02. 2030 do 09. 02. 2030
Dějiny slovanských literatur do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Dějiny výtvarných umění do 31. 07. 2024  
Filozofie do 11. 03. 2030 do 11. 03. 2030
Historie do 31. 12. 2020 do 31. 12. 2020
Klinická psychologie do 10. 02. 2022 do 10. 02. 2022
Lingvistika konkrétních jazyků
se zaměřením  Románské jazyky
do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Lingvistika konkrétních jazyků
- srovnávací slovanská jazykověda
do 30. 06. 2021 do 30. 06. 2021
Muzikologie do 01. 11. 2023 do 01. 11. 2023
Německý jazyk do 24. 04. 2029 do 24. 04. 2029
Obecná lingvistika do 07. 01. 2025  
Politologie do 01. 06. 2023  
Sociologie do 31. 03. 2020 do 31. 03. 2020
Teorie a dějiny dramatických umění do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030
Teorie literatury do 07. 01. 2030 do 07. 01. 2030

 


Zahájená řízení

Habilitační řízení

habilitační řízení Mgr. Kataríny Beňové, PhD., v oboru Dějiny výtvarných umění (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Dana Faltýnka, Ph.D., v oboru Obecná lingvistika (informace o uchazeči)
veřejná habilitační online přednáška Co kóduje genetický kód
se uskutečnila dne 21. 5. 2020 od 13 hodin
posudky oponentů:
prof. Alexander Bolshoy, Ph.D., FF UP Olomouc 
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., FF UK Bratislava
doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., FF UK Praha
- Stanovisko habilitační komise

habilitační řízení Mgr. Pavla Hobzy, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

habilitační řízení Mgr. Tomáše Jirsy, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči)
veřejná habilitační online přednáška Portrét a jeho tvořivé deformace mezi modernismem a digitální současností 
se uskutečnila dne 18. 5. 2020 od 16h
posudky oponentů:
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D., VŠUP Praha
prof. PhDr. Michal Peprník, Dr., FF UP Olomouc
Dr Peter Zusi, University College London
- Stanovisko habilitační komise

habilitační řízení PhDr. Květuše Kunešové, Ph.D., v oboru Teorie literatury (informace o uchazeči)

habilitační řízení PhDr. Romana Procházky, Ph.D., v oboru Klinická psychologie (informace o uchazeči)
veřejná habilitační online přednáška Průniky psychofyziologie a psychoterapie
se uskutečnila dne 11. 5. 2020 od 14h
posudky oponentů:
doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Ordinace klinické psychologie a psychoterapie
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc., FF OU Ostrava
doc. PhDr. Vladimír Řehan, FF UP Olomouc
- Stanovisko habilitační komise

habilitační řízení Mgr. Romana Trušníka, Ph.D., v oboru Dějiny anglické a americké literatury (informace o uchazeči)
veřejná habilitační přednáška Male Same-Sex Desire and Southern Fiction
se koná v pondělí 5. 10. 2020 v 16,45 hod v učebně 2.40 (Křížkovského 10, Olomouc)
posudky oponentů:
prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., FF UP Olomouc
prof. M. Thomas Inge, BA, MA, PhD., Randolph-Mcon College, Ashland, USA
Dr. Hab. Beata Zawadka, Uniwersytet Szczeciński, Štětín, Polsko

Řízení ke jmenování profesorem

řízení ke jmenování profesorem doc. Martina Cajthamla, v oboru Filozofie (informace o uchazeči)
veřejná přednáška Kořeny mravního zla: edice spisů z pozůstalosti Dietricha von Hildebrandase
se koná ve středu 23. 9. 2020 od 13,15 hod v učebně č. 3,05 (Katedra anglistiky a amerikanistiky, Křížkovského 10, 3. podlaží)Podané žádosti o habilitační a profesorská řízení:

Andragogika
Historie
Slovanské literatury