Habilitace a profesury


Zahájená řízení

habilitační řízení Mgr. Ivony Barešové, Ph.D., v oboru Obecná jazykověda (informace o uchazeči)
PhDr. Karel Fiala, CSc., prof. em.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D., FF UK Praha
prof. Zdeňka Švarcová, Dr., FF UK Praha
datum projednávání VR FF: 29. 5. 2019 v 11 hodin

habilitační řízení Mgr. Pavla Hobzy, Ph.D., v oboru Filozofie (informace o uchazeči)

řízení ke jmenování profesorem doc. Dr. phil. PhDr. Karstena Rinase v oboru Německý jazyk (informace o uchazeči)
datum projednávání VR FF: 29. 5. 2019 ve 13 hodin