Aktuální témata britské politiky – zahájení výuky

Pondělí 12. únor 2018, 9:10

Milé studentky, milí studenti,

výuka kurzu Aktuální témata britské politiky bude vzhledem k posunutí začátku letního semestru zahájena ve středu 21. února 2018 v 9:45 (učebna 2.03). Vizte prosím sylabus připojený k této zprávě.

Těším se s vámi na viděnou.

Se srdečným pozdravem a přáním pěkného dne

Monika Brusenbauch Meislová 

Zpět