Děkan FF UP doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., informuje o momentální situaci ve věci společného PROTESTU

Čtvrtek 31. srpen 2023, 10:28

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové,

semestr se pomalu blíží a já doufám, že jste nalezli alespoň nějaký čas k odpočinku během letních měsíců. Dovolte, abych vás informoval o momentální situaci ve věci našeho společného PROTESTU. V prvé řadě prosím vězte, že jsem si dobře vědom podpory a úsilí, kterou jste vedení FF projevovali ve věci našeho snažení o zlepšení ubohého postavení a finančního ohodnocení sociálních a humanitních věd v rámci našeho vysokého školství. Situace se ještě zhoršila – nyní nejde „jen“ o „soc-hum“ obory, nyní již jde o vysoké školství jako celek. Prosím, buďte si jisti, že vaše platy nadále a stále naléhavěji považuji za nedostatečné a leckdy nedůstojné a dělám a nadále budu dělat vše, co bude v mých silách, aby se situace zlepšila (na úrovni vlády, MŠMT i UP). Velmi mne celá situace trápí.

Co jsme v létě udělali:

Na sklonku května jsme za Asociaci děkanů FF oslovili ministra školství Beka s tím, že očekáváme návrhy řešení neblahé situace z jeho strany. Od jeho zástupkyně prof. Wildové jsme se dozvěděli, že pan ministr se vyjádří na jednání České konference rektorů a Rady vysokých škol v průběhu června (potřeboval čas na aklimatizaci v novém úřadu). Z těchto jednání nemáme zprávy o jakémkoli návrhu řešení situace (à propos, návrh se již rýsoval těsně před rezignací ministrova předchůdce Balaše), spíše zde zaznělo několik nesouvislých poznámek působících (snad prominete výraz) až dystopicky. Z toho vyplynulo, že strategii pan ministr Bek v červnu neměl žádnou a avizovaná půjčka z NPO na ministerstvo školství přes všechny přísliby pana ministra nemíří.

Na sklonku června nám ministr Bek odpověděl prostřednictvím prof. Wildové (na dopis Asociace děkanů), že pro letošní rok je finanční situace napjatá a že „si vyžaduje konkrétní řešení“...

Napsal jsem tedy panu ministrovi a paní prof. Wildové, že je třeba se sejít a vyslechnout jeho návrhy „konkrétních řešení“ s tím, že mu předneseme svoje. Tyto dopisy (odeslané a konzultované jménem Asociace děkanů) byly dlouho bez odpovědi, nicméně před několika dny jsem obdržel osobní pozvání od pana ministra Beka k jednání. Pozvání jsem obratem přijal a proběhne 7. 9.

Na sklonku dubna jsem za Asociaci vystoupil v příslušném výboru sněmovny parlamentu. Výbor pak jednání přerušil s tím, že je nutné znát stanovisko ministra. Kdy bude přerušené jednání pokračovat, není dosud jisté. Oslovil jsem proto příslušného poslance – zpravodaje výboru o informace – a požádal o pozvánku na jednání výboru. Asociace děkanů před několika dny obdržela pozvánku na jednání výboru – zdá se však, že jednání má směřovat spíše k otázkám vědeckých ústavů. Každopádně na jednání výboru sněmovny půjdeme.

Současně se podařilo zorganizovat slyšení v senátu parlamentu. To proběhne na začátku října a vystoupím zde za Asociaci děkanů FF.

Spolu s paní děkankou FF UK Lehečkovou se v nadcházejících týdnech sejdeme též s náměstkem ministra školství Nantlem a prof. Wildovou – je však možné, že se tito zúčastní jednání 7. 9. po boku minstra Beka.

Dne 12. 9. má proběhnout setkání předsednictva ČKR, RVŠ s příslušnými ministry vlády. Jednání se s paní děkankou Lehečkovou zúčastním, oba však neskrýváme jisté obavy z toho, zda je jednání dobře připraveno ze strany organizátorů (ČKR, RVŠ) – budeme doufat, že ano.

Chci vás, paní kolegyně a páni kolegové, ujistit, že pro vedení FF věc rozhodně není skončena (dosavadním nezájmem a ignorací ministra školství), budeme nadále bojovat, jak jen budeme moci a nakolik to bude v našich silách. Samozřejmě neskrývám, že nás čeká i ostrá debata uvnitř naší univerzity. Budeme však i nadále potřebovat vaši podporu a sílu. 

Rozběhli jsme rovněž podpůrnou aktivitu, kde se obracíme na kolegyně a kolegy působící na našich fakultách se zahraničním občanstvím. První svědectví o jejich situaci naleznete zde, stejně jako přesný návod, jak by se mohli zapojit akademici z vašeho okolí. Prosíme vás tedy o zprostředkování jejich oslovení. 

Vážení a milí,

o průběhu a výsledcích vás budeme průběžně informovat. Prosím, držme si navzájem palce, čeká nás obtížné období. Budu se těšit na opětovné setkávání s vámi, jakmile naše fakulta opět ožije svým „semestrálním“ ruchem. Prozatím vám přeji vše dobré.

Jan Stejskal, děkan

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)