Informace ke Státní postupové zkoušce pro první ročník

čtvrtek 10. květen 2018, 10:21

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte mi, abych Vás s blížícím se koncem semestru seznámil s pravidly a náležitostmi Státní postupové zkoušky uzavírající 1. ročník bakalářského studia na Katedře politologie a evropských studií FF UP (KPES). Každý student je povinen se zapsat na zkoušku přes Studijní agendu STAG pod názvem Státní postupová zkouška (KPE/SPZ) pro jednooborové studium, případně Státní postupová zkouška pro dvouobor (KPE/SPZD). Zkoušku mohou vykonat pouze studenti, kteří splnili studijní požadavky, mj. ukončení povinných („A“) kurzů v zimním i letním semestru. Jsou zadány tři závazné termíny:

                1. řádný termín: 7. června 2018 od 10.00 hodin v místnosti KB 2.03

                2. termín (1. opravný): 28. června 2018 od 10.00 hodin v místnosti KB 2.03

                3. termín (2. opravný): 3. září 2018 od 10.00 hodin v místnosti KB 2.03

 

Státní postupová zkouška pro studenty jednooborového bakalářského studia Politologie a evropských studií (KPE/SPZ) se skládá ze tří oblastí učiva, a to Úvodu do politologie 1+2 (KPE/UPL1+2), Úvodu do Evropské unie 1+2 (KPE/UEU1+2) a Úvodu do mezinárodních vztahů 1+2 (KPE/UMV1+2). Zkouška má písemnou podobu ve formě multiple choice (A, B, C, D), přičemž pouze jedna odpověď je vždy správná. Garanti jednotlivých kurzů mají vyhrazené právo využít i jiného formátu otázek, jejichž odpověď délkově nenarušuje časový harmonogram zkoušky. Test obsahuje 60 otázek (tj. x3 celkem 20 z každého předmětu). Na test je vymezeno 90 minut (tj. x3 po 30 min). Rozvržení času a postupu při volbě předmětů je v kompetenci každého studenta.

 

Státní postupová zkouška pro studenty dvouoborového bakalářského studia v kombinaci s oborem PES (KPE/SPZD) se skládá ze dvou oblastí učiva, a to Úvodu do politologie 1+2 (KPE/UPL1+2) a Úvodu do Evropské unie 1+2 (KPE/UEU1+2). Zkouška má písemnou podobu ve formě multiple choice (A, B, C, D), přičemž pouze jedna odpověď je vždy správná. Garanti jednotlivých kurzů mají vyhrazené právo využít i jiného formátu otázek, jejichž odpověď délkově nenarušuje časový harmonogram zkoušky. Test obsahuje 40 otázek (tj. x2 celkem 20 z UPL1+2 a UEU1+2). Na test je vymezeno 60 minut (tj. x2 x po 30 min). Rozvržení času a postupu při volbě předmětů je v kompetenci každého studenta.

 

Pro úspěšné vykonání zkoušky musí student dosáhnout 70 % správných odpovědí z každého předmětu (tj. UPL1+2; UEU1+2; a UMV1+2). V případě, že student prokáže vynikající znalost v některém z uvedených předmětů, lze takto vykompenzovat předmět splněný pouze na 65 %, přičemž výsledek pod hranici 70 % nebude brán v potaz a nelze jej nijak kompenzovat!

V případě otázek, prosím, kontaktujte mne nebo Dr. Zapletalovou, garantku SPZ a SPZD.

 

Pěkně zdraví

Martin Petlach