Informace ohledně organizace SZZK 20. 1. 2021

Úterý 12. leden 2021, 13:35

Milí studenti, 

po delším rozhodování jsme se nakonec na katedře dohodli, že letošní zimní státní závěrečné zkoušky proběhnou prezenční formou. Státnice plánované na 20.1. tak proběhnou na katedře v posluchárně Václava Havla a v seminární místnosti Václava Buriana. Rozpis najdete v příloze. 

Počet studentů , kteří jsou na státnice přihlášeni, je velmi nízký a navíc se rozdělí do dvou komisí. Takže s velkou rezervou splňujeme vládní limit pro VŠ na maximální počet 10 zkoušených. Současně bych ale chtěl připomenout hygienická pravidla, která budou platit: 

  1. Povinná dezinfekce rukou. 
  2. Bezpečné odstupy na přípravě, během zkoušky i během případného čekání na chodbě. 
  3. Zakrytí dýchacích cest po celou dobu přítomnosti v prostorách fakulty včetně samotné zkoušky. 
  4. Intenzivní větrání. 

Žádám proto všechny účastníky SZKz, aby si s sebou přinesli roušky nebo respirátory pro vlastní potřebu a teplejší oblečení – z důvodu větrání. Katedra zajistí dezinfekci a uspořádání místností pro zajištění dostatečných rozestupů. Vyhlášení výsledků na závěr SZZk bude dobrovolné a kdo se ho nebude chtít zúčastnit, najde své výsledky ve STAGu. 

Státních závěrečných zkoušek se nesmí zúčastnit nikdo, kdo by aktuálně vykazoval příznaky respiračního onemocnění, příznaky nemoci Covid-19, měl zvýšenou tělesnou teplotu, nebo byl v karanténě. V takovém případě budete omluveni. 

Tomáš Lebeda 

Zpět