Uzavření výjezdu Erasmus – info pro vracející se studenty

úterý 10. červenec 2018, 14:31

Uzavření výjezdu Erasmus – info pro vracející se studenty:

-          Zastavte se osobně za svým ErasmusPlus koordinátorem v jeho konzultačních hodinách (pozor, ve zkouškovém období nejsou pravidelné) či mu (červenec, srpen) zašlete e-mail (marketa.zidkova@upol.cz, od 16.7. hynek.melichar@upol.cz) s informací, že jste se vrátili z pobytu v zahraničí.

-          Jako přílohu s sebou vezměte/k e-mailu přiložte oficiální získaný transcript.

-          E-mail by měl jistě obsahovat také sdělení, že jste u svého výjezdu ve stagu vyplnili vše, co jste mohli, a vše v souladu s Vám zaslaným transcriptem.

-          Ve stagu vyplňujete u všech předmětů jejich kódy (vždy ve tvaru KPE/…), názvy kurzů, počet ZÍSKANÝCH kreditů, počet námi uznávaných kreditů (tentýž), zda jste absolvovali zkoušku (máte-li ZNÁMKU, označujeme za zkoušku i ukončení kurzu např. esejem), kdy tato zkouška proběhla (ideálně přesně; může být datum deadlinu eseje).

-          Nekončil-li kurz zkouškou, ale zápočtem, tj. nemáte-li známku, vyplňujete místo známky kolonku zápočet P nebo N (passed či ne)

-          Máte-li známku, pokračujete ve vyplňování kolonkami „známka udělena původní univerzitou“ (různé univerzity používají různé škály), „známka v systému ECTS“ a „uznaná známka“. Vzhledem k faktu, že UP je cele kompatibilní s ECTS systémem, kolonky „ECTS hodnocení“ a „UP hodnocení“ jsou vyplněny stejně. Vše vyplňujete v souladu s transcriptem!

-          V kolonce „pokus“ napište „1“.

-          V kolonce „poznámka“ vyplňte kategorii kurzu, který chcete uznat. Většinou tedy B (odborné kurzy), popř. C (jazykové kurzy, pohybové kurzy,..). Na kurzu A by bylo třeba se domluvit s garantem kurzu na KPES předem!

- Prosíme: pokud se Vám koordinátor neozve v létě do deseti dní, buďte tak laskaví a v době dovolených shovívaví a připomeňte se dalším e-mailem. Předem děkujeme!

-          Prosím, nezapomeňte, že až akademický koordinátor Váš výjezd uzavře, stag vygeneruje dokument Proposal of Recognition (ve stagu „RoR“), který koordinátor podepíše, a Vy osobně jste odpovědni za to, že jej zanesete na studijní oddělení, kde Váš výjezd uzavřou ještě administrativně. (E-mailem se domluvte se koordinátorem, kde si můžete RoR vyzvednout, zda např. u paní sekretářky Grenové.)

-          Student se také spojí se zahraničním oddělením, zda je jeho výjezd uzavřen i zde.

Všem děkujeme za spolupráci.