Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v lednu 2020

Den otevřených dveří se uskuteční dne 18. ledna 2020 v době od 8 - 14h.

V průběhu dne se uskuteční 3 informační bloky se zástupci vedení fakulty, které proběhnou v aule fakulty na Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí) v těchto časech:

  1. informační blok: 9:00-9:45
  2. informační blok: 10:30-11:15
  3. informační blok: 12:00-12:45

Podrobné údaje o studijních programech, obsahu studia jednotlivých programů, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám, konzultacích, o uplatnění absolventů v praxi apod. budou podávány na příslušných oborových katedrách, na nichž se tyto obory vyučují. Studijní referentky budou k dispozici na informačních stáncích v každé budově fakulty a budou v průběhu dne poskytovat informace o nabízených studijních programech, katedrách fakulty a administrativních záležitostech souvisejících s přijímacím řízením. 

Užitečné odkazy

Testy SPF nanečisto

Fakulta umožní všem zájemcům zkušební testování k přijímacím zkouškám (test SPF = test předpokladů ke studiu), výsledky pak uchazeči naleznou na této webové stránce od 24. 1. 2020.
Testování proběhne v prostorách fakulty na Konviktu, Univerzitní 3, místnost AM v časech: 8:30, 10:00, 11:30 a 13:00 hodin, délka trvání testu je 50 minut. 
K registraci je třeba se dostavit vždy minimálně 15 minut před zahájením testování.