Harmonogram ak. roku


Harmonogram ak. roku 2019/2020

Podrobný harmonogram pro ak. rok 2019/20 (.pdf)

Výuka v ZS: 23. 9. - 20. 12. 2019
Zkouškové období ZS: 2. 1. - 7. 2. 2020

Výuka v LS: 10. 2. - 7. 5. 2020 
Zkouškové období LS: 11. 5. - 30. 6. 2020

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2020 (SO FF uzavřeno od 27. 7. do 7. 8. 2020)

Termín pro splnění stud. povinností: 7. 9. 2020


Doktorské studium

Od 1. ledna do 30. dubna: podávání přihlášek do doktorského studia (dále DSP)

Konec května a červen: přijímací zkoušky do DSP

První týden v září: zápis ke studiu do 1. ročníku DSP (odevzdá evidenční list k zápisu ke studiu)

Do konce října: doktorand se školitelem vypracuje studijní plán a podepsaný jej odevzdá na oddělení vědy, případně jej v dalším ročníku aktualizuje.

V době předzápisu (viz harmonogram ak. roku) si doktorand zapíše předměty podle individuálního studijního plánu. Cizí jazyk a filozofie se doporučuje zapisovat v 1. ročníku studia.

Nejpozději do konce srpna každého akademického roku odevzdá doktorand odevzdá podepsaný zápisový list se splněnými předměty oborové radě a kopii oddělení vědy (může být elektronicky)


Organizace SZZk 2019/2020

Odevzdání a evidence práce, ukončení zápisu k SZZk a obhajobě, kontrola studijních povinností ve STAGu

Leden 2020: 12. 12. 2019, 11h
Květen/červen 2020: 7. 5. 2020, 11h
Srpen/září 2020: 1. termín: do 20. 6. 2020 (kontrola st. povinností), 11h, 
2. termín: jen 20. 8. 2020

Průběh SZZk a obhajob

Leden 2020: 6. 1. - 24. 1. 2020
Květen/červen 2020: 25. 5. - 19. 6. 2020
Srpen/září 2020: 26. 8. – 31. 8. 2020 (6. ročník Bc., 5. ročník Mgr.), 26. 8. - 4. 9. 2020 (nižší ročníky Bc. a Mgr.)