Promoce

Informace pro absolventy k promocím

Promoce v červenci 2024

Termín:
1.–4. července 2024

Místo konání:
AULA Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, Olomouc

Přihlášení k promoci:
do 14. 6. 2024 –⁠ absolventi fakulty se k promoci hlásí u svých studijních referentek
 

Zveřejnění harmonogramu promocí:

Bakalářské promoce: 1. 7. v 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 a 16:30;
                                    2. 7. v 8:30, 10:30, 12:30, 14:30 a 16:30;
                                    3. 7. v 8:30 a 10:30.

Navazující magisterské promoce: 3. 7. ve 12:30, 14:30 a 16:30;
                                                        4. 7. v 8:30, 10:30, 12:30 a 14:30.

Informace k organizaci promocí:

Na základě přihlášení absolventa ke slavnostní promoci bude sestaven přesný rozpis absolventů na jednotlivé dny a časy promocí, který je pro absolventy závazný.

 • Absolventi obdrží dne 18. 6. 2024 na svůj soukromý e-mail pozvánku k promoci spolu se souborem s rozpisem promocí.
  Následně si každý absolvent sám dohledá den a čas své promoce.

   
 • Absolventi jsou povinni dostavit se 45 minut před stanoveným časem slavnostní promoce tak, aby se stihla provést všechna organizační opatření a včas se připravili na samotný slavnostní promoční akt.
   
 • Hostům doporučujeme dostavit se minimálně 30 minut před stanoveným časem zahájení promoce.
   

V prostorách před aulou bude probíhat prodej fakultních a univerzitních propagačních předmětů. Hlídání miminek a batolat zajištěno.

Děkujeme vám za seznámení se všemi uvedenými informacemi.

 

Pozn.: V případě, že absolventi o účast na promocích zájem nemají, mohou si po předchozí domluvě u své studijní referentky diplom vyzvednout (nejdříve však od 8. 7. 2024).


Poplatek

Od 1. ledna 2023 činí poplatek za úkony spojené s organizací promocí 700 Kč.

Poplatek je třeba uhradit bankovním převodem na číslo účtu UP: 19-1096330227/0100, v.s.: 29001.

Informace o platbě ze zahraničí

Doklad o zaplacení poplatku předložíte až v den konání promoce.

O promocích

Historický vývoj univerzit od středověku ustavil několik slavnostních aktů sloužících k vyjádření svébytnosti a autonomie vysokoškolských učilišť. Jedná se zejména o inauguraci (ustavení nejvyšších akademických funkcionářů – rektora a děkanů), imatrikulaci (přijetí nových posluchačů do akademické obce) a promoci, tedy ukončení vysokoškolského studia či udělení akademického titulu a vědecké hodnosti.

Nejslavnostnějším akademickým obřadem je promoce. Promočního aktu se účastní představitelé UP ve slavnostních úborech, promovaní absolventi a pozváni a vítáni jsou také hosté – rodiny a přátelé promovaných.

Akademickými funkcionáři, kteří vykonávají promoční akt, jsou:

 1. Rektor – nejvyšší představitel vysoké školy. Je oslovován titulem „magnificence“ (z lat. velkolepý). Účastní se promocí absolventů navazujícího studia.
 2. Děkan – nejvyšší představitel fakulty vysoké školy. Je titulován „spectabilis“ (z lat. slovutný).
 3. Promotor – akademický funkcionář pověřený provedením promočního aktu, který je označen ceremoniálním titulem „honorabilis“ (z lat. ctihodný).
 4. Pedel – osoba nesoucí při promoci rektorské či děkanské žezlo (z lat. „pedellus“ – ten, kdo zve).

Při promočním aktu používají akademičtí funkcionáři symboly svěřené moci zvané insignie. Insigniemi se rozumějí akademické řetězy a akademická žezla, prsteny, pečetidla, prapory a standarty. K promočnímu aktu nedílně náleží slavnostní roucha nazývaná taláry (z lat. „talaris“ – sahající po kotníky).

Nejstarší akademickou insignii Univerzity Palackého v Olomouci připomíná kopie rektorského žezla staré olomoucké univerzity (1573 až 1860), jejíž originál vlastní univerzita v Innsbrucku. Při promoci se užívá rektorské žezlo z roku 1946 a dále žezla fakultní. Při promočním aktu absolventů navazujícího studia se používají vždy dvě žezla, rektorské žezlo a žezlo příslušné fakulty. Při promočním aktu absolventů bakalářského studia se používá žezlo fakulty. Na fakultní žezlo absolventi skládají svůj slib.

Průběh promocí a pár praktických rad

 • k promoci se dostavte 45 minut předem do určené místnosti, kde se po předložení potvrzení o zaplacení poplatku zaregistrujete, obdržíte k zapůjčení talár a biret (tradiční pokrývku hlavy) a vyslechnete si instrukce ke scénáři promocí;
 • pokud máte nějaké momentální nebo trvalé oslabení (těhotenství, chronické onemocnění, zdravotní postižení) a obáváte se, jak několik desítek minut stání zvládnete, informujte pracovnice studijního oddělení při registraci, budeme hledat způsob, jak zajistit Vaše bezpečí;
 • Vaši blízcí se mohou už 30 minut předem posadit do auly a vyčkat na místě. V zadní části auly je vyčleněn prostor pro blízké s malými dětmi, kteří tak mohou v případě potřeby bez potíží aulu opustit, aby nebyl promoční akt narušen;
 • přestože je aula klimatizovaná, při velkém počtu lidí se v ní může teplota pohybovat výše, než je v taláru příjemné. Doporučujeme proto, abyste se pod talár oblékli spíše lehce. Promoční ceremoniál trvá přibližně 40 minut;
 • při pohybu v aule budete muset několikrát překonat schody, což může být v dlouhém taláru náročné. Doporučujeme proto dostatečně stabilní obuv na nižším podpatku;
 • celý promoční akt je profesionálně zaznamenáván kameramany a fotografem/fotografkou;
 • po promočním aktu budete mít prostor a čas se vyfotografovat se spolužáky či se svými blízkými v areálu fakulty.

Stručný scénář promočního aktu je následující:

 • nástup absolventů
 • nástup ceremoniářů
 • česká státní hymna
 • představení ceremoniářů
 • představení absolventů
 • projev rektora/děkana, udělení souhlasu s promocí
 • předávání diplomů spojené se slibem
 • projev zástupce absolventů
 • Gaudeamus igitur
 • odchod ceremoniářů
 • jásání, focení, radost

V průběhu promoce účastníci uslyší českou státní hymnu a studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Studentskou hymnu nejen uslyšíte, ale bylo by správné, kdybyste si ji mohli jako řádní absolventi společně latinsky zazpívat. Zde je její text:

Text studentské hymny Gaudeamus igitur

Originál

Fonetický přepis

Český překlad

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus:
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

 

Gaudeamus igitur
juvenes dum sumus:
post jukundam juventutem,
post molestam senektutem
nos habebit humus.

Radujme se tedy,
dokud jsme mladí:
po radostné mladosti,
po žalostném stáří
budeme patřit zemi.

Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

Vivat akademia,
vivant professores,
vivat membrum kvodlibet,
vivant membra kvelibet,
semper sint in flore!

Ať žije akademie,
ať žijí profesoři,
ať žije každý student,
ať žijí všichni studenti,
vždy ať v květu jsou!

Video a fotografie

Videozáznam a fotografie z promočních aktů jsou pro Vás
ke stažení zdarma

kontakt ohledně videa a fotografií:
e-mail: promoceff@upol.cz
tel.: 585 633 066

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)