Aktuální epidemiologická situace na fakultě

Od 11. září se provoz Filozofické fakulty UP řídí fakultním koronavirovým semaforem.

Aktuální stupeň rizika je 2, tedy počínající komunitní přenos

 • Opatření jako u stupně 0, 1 a navíc:
 • V budovách fakulty je povinné nosit roušky.
 • Výuka nad 60 osob probíhá pouze za podpory interaktivních on-line nástrojů (např. Microsoft Teams, Zoom, BigBluButton, Moodle).
 • Doporučujeme katedrám omezit aktivity, které nejsou nezbytné pro probíhající pedagogickou činnost.
 • Konference je možné realizovat pouze distanční formou.
 • Doporučujeme všem zaměstnancům i studentům, aby svou přítomnost na kampusu fakulty omezili na dobu nezbytně nutnou a omezili osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní po domluvě) a se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní po domluvě).
 • Veřejnost má zakázáno vstupovat na kampus fakulty.
 • Doporučujeme omezit zahraniční pracovní cesty a řídit se aktuální situací v cílové zemi.
 • Doporučujeme dle možností maximálně omezit tuzemské služební cesty do oblastí s vysokým rizikem nákazy (dle aktuální epidemiologické situace v ČR).
 • Zahraniční pracovní cesty se řídí aktuální situací vcílové zemi (seznam zemí podle rizika nákazy).


Bez ohledu na stupeň fakultního semaforu mají do budov FF UP zakázáno vstupovat osoby s příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Všichni studenti mají povinnost v případě příznaků onemocnění COVID 19:

 • se zdržet přítomnosti v prostorách FF UP,
 • navštívit nebo kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. V případě nutnosti kontaktovat oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc (nejprve telefonicky na 588 445 855; email: urgent@fnol.cz)
  • a v případě potvrzení onemocnění o této skutečnosti neprodleně informovat koordinátora pro COVID 19 na FF UP – prod. Ondřeje Molnára na e-mail: koronavirusnaffup@upol.cz nebo na tel.: 585 633 105.
 • Povinnost hlášení se vztahuje na jakékoliv opatření související s výskytem COVID 19, např. nařízenou karanténu.