Kontakt

Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D.
referentka pro doktorské studium
Studijní oddělení, děkanát FF UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.11
tel.: 585 633 013
e-mail: lucie.kovarikova@upol.cz

úřední hodiny

Pondělí                                            13:00–15:00
Úterý                    8:30 –11:00
Středa                  8:30 –11:00        13:00–15:00
Čtvrtek                 8:30 –11:00
nebo dle individuální domluvy se studijní referentkou¨

proděkanka pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
585 633 867, 731 639 894
 j.zapletalova@upol.cz

  • vedení agendy Vědecké rady FF UP
  • předseda Ediční komise FF UP
  • předseda Hodnotící komise Studentské grantové soutěže FF UP
  • zástupce FF v Grantové radě UP
  • metodik doktorského studijního programu na FF UP