Praktické informace


Identifikační karta

Nové identifikační karty i prodloužení stávajících vyřizujte v Centru výpočetní techniky UP Olomouc. Informace najdete na https://cvt.upol.cz/identifikacni-karty-ik/.


Ubytování na kolejích

Informace najdete na https://skm.upol.cz/ubytovani/pro-studenty/