Červnové termíny státnic a obhajob

Pondělí 29. březen 2021, 14:19

Byly vypsány červnové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací:

  • 14. 6. 2021 - Státní bakalářská zkouška (BSZZK)
  • 15. 6. 2021 - Obhajoba bakalářské práce (BCDP)
  • 15. 6. 2021 - Obhajoba magisterské diplomové práce (MADP + OMDP)
  • 16. 6. 2021 - Státní magisterská zkouška (SZZK + MSZK)

Zápis do STAGu končí ve čtvrtek 6. 5. 2021. Forma státnic a obhajob bude upřesněna s ohledem na aktuální vývoj covidové situaci.

Zpět