Červnové termíny státnic a obhajob

Úterý 24. březen 2020, 10:14

Nikdo sice neví, jak se bude situace vyvíjet, ale podle studijního řádu je třeba zveřejnit termíny státních zkoušek. Studenti se mohou ke státnicím a obhajobám zapsat ve STAGu od 27. 3. 2020 do 7. 5. 2020 do 11:00. Termíny státnic a obhajob byly stanoveny na dny 8.-11. 6. 2020. Informace budou průběžně aktualizovány: https://www.upol.cz/semestr-koronavirus.

Edit: Byl aktualizován harmonogram pro studenty absolventských ročníků. Termíny našich státnic a obhajob se přesouvají na později: 22.-25. června 2020. O případných změnách vás budeme včas informovat. https://www.ff.upol.cz/covid-19/informace-ke-studiu-v-obdobi-epidemie-koronaviru.

Zpět