Práce se zdroji a citačními programy

Středa 30. leden 2019, 10:45

Do rozvrhových akcí na letní semestr 2018/2019 byl zařazen předmět Volitelný kurz 5 (KFI/VK5), jehož absolvováním lze získat 2 kredity. Jedná se o diplomový seminář pro bakalářské i navazující magisterské studenty, jehož náplní je seznámení studentů s akademickými zdroji a programy. Seminář povede doc. Nejeschleba a dr. Tvrdý, kteří se zaměří na představení citačních manažerů Mendeley a Zotero. Výuka proběhne blokově v pátek 1. března 2019 v 8:00-11:15 hodin, místnost bude upřesněna podle počtu přihlášených studentů.

Mendeleyhttp://www.mendeley.com

Zotero, http://www.zotero.org

Zpět