doc. PhDr. Ivana DOBROTOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633543

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.31B

  • docent (Katedra slavistiky)
  • koordinátor projektu (Katedra slavistiky)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 10:00–12:00 4.31B
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrotová I. Od gramatyki do semiotyki. Badania nad nowoczesną polską reklamą. Co všechno slova znamenají. 2007.
Dobrotová I. Dywersyfikacja autorów komunikatów reklamowych. In . (Eds.) Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. 2008.
DOBROTOVÁ I. Jezyk polski studentów z Zaolzia. In Dąbrowska A. (Eds.) Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. 2004.
Dobrotová I., Przybylska KK. Polonistyka na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu. Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. 2018.
Dobrotová I. Działanie w komunikacie reklamowym. Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodmí vědecké konference v Hradci Králové. 2007.
Dobrotová I. Slavic-net.upol.cz - Prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu. In . (Eds.) Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII. 2005.
Dobrotová I. Recepcja literatury polskiej w wybranych szkołach średnich w Republice Czeskiej. In . (Eds.) Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006.
DOBROTOVÁ I. Ke změnám slovotvorného systému v polštině. In . (Eds.) České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 2003.
Dobrotová I. Současná polština v kontextu společenských změn. In . (Eds.) 85. výročie polonistiky na univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 2009.
DOBROTOVÁ I. Nowe perspektywy i struktura studiów jezyka polskiego jako obcego. In . (Eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody i nowe technologie w nauczaniu językap olskiego jako obcego. 2001.
Dobrotová I. Czy współczesny użytkownik potrzebuje słowników? Wątpliwości metodologiczne. Porównawczy aspekt leksykografii - teoria i praktyka. 2014.
DOBROTOVÁ I. K právnímu a právnickému diskurzu. In . (Eds.) Termina 2000. 2001.
DOBROTOVÁ I. K problematice internacionalizace polského jazyka. In . (Eds.) Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
DOBROTOVÁ I. Struktura polsko-czeskiego słownika medycznego. In Irena Sawicka . (Eds.) ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI - STUDIA SLAVICA 5. 2000.
Dobrotová I. Wizerunek medialny Polski a dyskursywność przekazu internetowego. POLONISTYKA NA POCZĄTKU XXI WIEKU DIAGNOZY KONCEPCJE PERSPEKTYWY. 2018.
Dobrotová I. Perspektivy olomoucké polonistiky. In . (Eds.) Práce z dějin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Univerzita Karlova v Praze 2005. 2005.
KNIHA - CELEK
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Svobodová J., Bláha O., Dobrotová I., Warzecha A. The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts. 2020.
Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. 2014.
Bureš P., Dobrotová I., Burešová-Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
ČLÁNEK
Dobrotová I., Hanczakowski M. Bardziej martwa czy bardziej znana - teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej. Postscriptum polonistyczne. 2015.
Dobrotová I., Hanczakowski M. Śliwki a sprawa polska. Medialny obraz Polski w czeskiej prasie. Studia Filologiczne. 2012.
Dobrotová I. Język polski na tle mapy językowej Europy. Studia Filologiczne. 2010.
DOBROTOVÁ I. O slownictwie prasy polskiej lat 90. Studia Slavica. 2002.
Dobrotová I. Slogan i reszta tekstu reklamowego. Studia Filologiczne. 2010.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dobrotová I. Językowy obraz kobiety we wspołczesnej polszczyńnie. disertační práce. 2012.
Dobrotová I. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. 2015.
Dobrotová I. Kształcenie językowe. Kształcenie językowe 11(12) 2013. 2013.
Dobrotová I. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Dobrotová I. Jazyková politika v zahraničí versus didaktická praxe. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). 2014.
Dobrotová I. O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 2014.
Dobrotová I. „Kobieta musí być piękna“-w świecie reklam dla kobiet. Svět kreslený slovem. 2011.
Dobrotová I. Czy wiadomo, jakiej komunikacji potrzebuje Zaolzie? Pograniczość i pogranicze w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 2015.
RECENZE
Dobrotová I. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). 2015.
Dobrotová I. Postscriptum. Postscriptum polonistyczne. 2014.
Dobrotová I. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. 2015.
Dobrotová I. Boguslaw Skowronek:Mediolingwistyka. Rossica Olomucensia: A Journal for Russian and Slavonic Philology. 2018.
SBORNÍK - CELEK
Sobotková M., Dobrotová I. Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. In Sobotková M. (Eds.) Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. 2000.
PŘEKLAD
Dobrotová I. Wojciech Chlebda: Trojjazyčný tematický frazeologický slovník: koncepce, metodologické předpoklady, realizace. Tematický česko-polsko-ruský a polsko-česko-ruský slovník pohraničí. 2015.
Dobrotová I. Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921). Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921), katalog výstavy. 2012.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Starzyńska A. SYBERIA v polském a SIBIR' v ruském jazykovém obrazu světa. In Dobrotová I. (Eds.) 2019.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Didaktika polského jazyka I. ICV/DIPJ1 ZS Se 2
Obhajoba diplomové práce KSO/MADP ZS 0
Cizí jazyk DSP - Polština KSO/91ADP ZS 0
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS Se 1
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS 1
Lingvistický seminář 2 KSO/7LG2 ZS Se 0
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS Se 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS Se 1
Odborná praxe 1 KSO/7PRA1 ZS Cv 0
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 ZS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 ZS Cv 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRB1 ZS Cv 0
Stylistika KSO/7STY ZS 1
Stylistika KSO/7STY ZS Se 1
Stylistika KSO/7STYL ZS Se 1
Stylistika KSO/7STYL ZS 1
Veřejný projekt 1 KSO/7VPB1 ZS Cv 1
Obhajoba bakalářské práce KSO/BCDP ZS 0
Polská kultura, literatura a reálie KSO/DKULI ZS 0
Zadání diplomové práce KSO/7ZDP ZS 0
Dějiny polské kultury KSO/DPK ZS 0
Polská filologie KSO/PFIL ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PFJAP ZS 0
Polský jazyk - teoretická část KSO/PFJAT ZS 0
Polská literatura a kultura KSO/PFN ZS 0
Polský jazyk KSO/PJND ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJNPD ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJNPS ZS 0
Polský jazyk KSO/PJNS ZS 0
Cizí jazyk - polština zkouška A2 KSO/PJZ1 ZS Cv 0
Polská kultura KSO/PK ZS 0
Teorie a metodika překladu KSO/TMPN ZS 0
Teorie překladu KSO/TMPR ZS 0
Didaktika polského jazyka 1 KSO/UZDI1 ZS Se 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 ZS Cv 0
Jazyková cvičení gramatická 1 KSO/7JCG1 ZS Cv 2
Jazyková cvičení konverzační 1 KSO/7JCK1 ZS Cv 2
Kulturní kompetence z pohledu překladu l KSO/7KK ZS 1
Kulturní kompetence z pohledu překladu KSO/7KPT ZS 1

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
STARZYŃSKA FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.