doc. PhDr. Ivana DOBROTOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633543

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.31B

  • docent (Katedra slavistiky)
  • koordinátor projektu (Katedra slavistiky)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
4.31B Ve zkouškovém období jsou konzultační hodiny pouze po předchozí telefonické nebo e-mailové domlově
ČLÁNEK
Dobrotová I., Hanczakowski M. Bardziej martwa czy bardziej znana - teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej. Postscriptum polonistyczne. 2015.
Dobrotová I., Hanczakowski M. Śliwki a sprawa polska. Medialny obraz Polski w czeskiej prasie. Studia Filologiczne. 2012.
Dobrotová I. Język polski na tle mapy językowej Europy. Studia Filologiczne. 2010.
Dobrotová I. Slogan i reszta tekstu reklamowego. Studia Filologiczne. 2010.
DOBROTOVÁ I. O slownictwie prasy polskiej lat 90. Studia Slavica. 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Starzyńska A. SYBERIA v polském a SIBIR' v ruském jazykovém obrazu světa. In Dobrotová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrotová I., Przybylska KK. Polonistyka na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu. Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. 2018.
Dobrotová I. Wizerunek medialny Polski a dyskursywność przekazu internetowego. POLONISTYKA NA POCZĄTKU XXI WIEKU DIAGNOZY KONCEPCJE PERSPEKTYWY. 2018.
Dobrotová I. Czy współczesny użytkownik potrzebuje słowników? Wątpliwości metodologiczne. Porównawczy aspekt leksykografii - teoria i praktyka. 2014.
Dobrotová I. Současná polština v kontextu společenských změn. In . (Eds.) 85. výročie polonistiky na univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 2009.
Dobrotová I. Dywersyfikacja autorów komunikatów reklamowych. In . (Eds.) Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. 2008.
Dobrotová I. Działanie w komunikacie reklamowym. Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodmí vědecké konference v Hradci Králové. 2007.
Dobrotová I. Od gramatyki do semiotyki. Badania nad nowoczesną polską reklamą. Co všechno slova znamenají. 2007.
Dobrotová I. Recepcja literatury polskiej w wybranych szkołach średnich w Republice Czeskiej. In . (Eds.) Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006.
Dobrotová I. Perspektivy olomoucké polonistiky. In . (Eds.) Práce z dějin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Univerzita Karlova v Praze 2005. 2005.
Dobrotová I. Slavic-net.upol.cz - Prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu. In . (Eds.) Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII. 2005.
DOBROTOVÁ I. Jezyk polski studentów z Zaolzia. In Dąbrowska A. (Eds.) Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. 2004.
DOBROTOVÁ I. K problematice internacionalizace polského jazyka. In . (Eds.) Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
DOBROTOVÁ I. Ke změnám slovotvorného systému v polštině. In . (Eds.) České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 2003.
DOBROTOVÁ I. K právnímu a právnickému diskurzu. In . (Eds.) Termina 2000. 2001.
DOBROTOVÁ I. Nowe perspektywy i struktura studiów jezyka polskiego jako obcego. In . (Eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody i nowe technologie w nauczaniu językap olskiego jako obcego. 2001.
DOBROTOVÁ I. Struktura polsko-czeskiego słownika medycznego. In Irena Sawicka . (Eds.) ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI - STUDIA SLAVICA 5. 2000.
KNIHA - CELEK
Svobodová J., Bláha O., Dobrotová I., Warzecha A. The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts. 2020.
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Bureš P., Dobrotová I., Burešová-Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Dobrotová I. Czy wiadomo, jakiej komunikacji potrzebuje Zaolzie? Pograniczość i pogranicze w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 2015.
Dobrotová I. Jazyková politika v zahraničí versus didaktická praxe. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). 2014.
Dobrotová I. O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 2014.
Dobrotová I. „Kobieta musí być piękna“-w świecie reklam dla kobiet. Svět kreslený slovem. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
Sobotková M., Dobrotová I. Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. In Sobotková M. (Eds.) Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. 2000.
RECENZE
Dobrotová I. Boguslaw Skowronek:Mediolingwistyka. Rossica Olomucensia: A Journal for Russian and Slavonic Philology. 2018.
Dobrotová I. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. 2015.
Dobrotová I. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). 2015.
Dobrotová I. Postscriptum. Postscriptum polonistyczne. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dobrotová I. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. 2015.
Dobrotová I. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. 2015.
Dobrotová I. Kształcenie językowe. Kształcenie językowe 11(12) 2013. 2013.
Dobrotová I. Językowy obraz kobiety we wspołczesnej polszczyńnie. disertační práce. 2012.
PŘEKLAD
Dobrotová I. Wojciech Chlebda: Trojjazyčný tematický frazeologický slovník: koncepce, metodologické předpoklady, realizace. Tematický česko-polsko-ruský a polsko-česko-ruský slovník pohraničí. 2015.
Dobrotová I. Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921). Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921), katalog výstavy. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Didaktika polského jazyka I. ICV/DIPJ1 ZS Se 2
Obhajoba diplomové práce KSO/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KSO/MADP LS 0
Cizí jazyk DSP - Polština KSO/91ADP ZS 0
Cizí jazyk DSP - Polština KSO/91ADP LS 0
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS 1
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS Se 1
Cizí jazyk doktorské studium polština KSO/9CJAZ LS Se 0
Lingvistický seminář 2 KSO/7LG2 ZS Se 0
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS Se 1
Polská gramatika 2 KSO/7PGB2 LS Se 1
Polská gramatika 2 KSO/7PGB2 LS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS Se 1
Odborná praxe 1 KSO/7PRA1 ZS Cv 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRA1 LS Cv 0
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 ZS Cv 0
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 LS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 ZS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 LS Cv 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRB1 ZS Cv 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRB1 LS Cv 0
Stylistika KSO/7STY ZS Se 1
Stylistika KSO/7STY ZS 1
Stylistika KSO/7STYL ZS 1
Stylistika KSO/7STYL ZS Se 1
Veřejný projekt 1 KSO/7VPB1 ZS Cv 1
Vývojové tendence v současné polštině KSO/7VTSP LS 1
Obhajoba bakalářské práce KSO/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KSO/BCDP LS 0
Polská kultura, literatura a reálie KSO/DKULI ZS 0
Polská kultura, literatura a reálie KSO/DKULI LS 0
Zadání bakalářské práce KSO/7ZBP LS Cv 0
Zadání diplomové práce KSO/7ZDP ZS 0
Dějiny polské kultury KSO/DPK ZS 0
Dějiny polské kultury KSO/DPK LS 0
Polská filologie KSO/PFB LS 0
Polská filologie KSO/PFBD LS 0
Polská filologie KSO/PFBS LS 0
Polská filologie KSO/PFIL ZS 0
Polská filologie KSO/PFIL LS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PFJAP ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PFJAP LS 0
Polský jazyk - teoretická část KSO/PFJAT ZS 0
Polský jazyk - teoretická část KSO/PFJAT LS 0
Polská literatura a kultura KSO/PFN ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJBP LS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJBPS LS 0
Polský jazyk KSO/PJND ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJNPD ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJNPS ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PJNPS LS 0
Polský jazyk KSO/PJNS ZS 0
Polský jazyk KSO/PJNS LS 0
Cizí jazyk - polština zkouška A2 KSO/PJZ1 ZS Cv 0
Cizí jazyk - polština zkouška A2 KSO/PJZ1 LS Cv 0
Cizí jazyk - polština zkouška B1 KSO/PJZ5 LS Cv 0
Polská kultura KSO/PK ZS 0
Polská kultura KSO/PK LS 0
Teorie a metodika překladu KSO/TMPN ZS 0
Teorie a metodika překladu KSO/TMPN LS 0
Teorie překladu KSO/TMPR ZS 0
Teorie překladu KSO/TMPR LS 0
Didaktika polského jazyka 1 KSO/UZDI1 ZS Se 0
Didaktika polského jazyka 2 KSO/UZDI2 LS Se 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK ZS Cv 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK LS Cv 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSB1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSB1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSB2 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 LS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 LS Cv 0
Jazyková cvičení gramatická 1 KSO/7JCG1 ZS Cv 2
Jazyková cvičení gramatická 2 KSO/7JCG2 LS Cv 2
Jazyková cvičení konverzační 1 KSO/7JCK1 ZS Cv 2
Jazyková cvičení konverzační 2 KSO/7JCK2 LS Cv 2
Kulturní kompetence z pohledu překladu l KSO/7KK ZS 1
Kulturní kompetence z pohledu překladu KSO/7KPT ZS 1

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
STARZYŃSKA FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.