prof. Dr. Wilken ENGELBRECHT

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633206, 737710214

Katedra nederlandistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 14

1.10

profesor

Nizozemská lingvistika, překládání do nizozemštiny, nizozemská a vlámské literatura Vedoucí Katedry nederlandistiky FF UP

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS UP/komise AS UP (30. 4. 2002 – 1. 5. 2005)
 • Člen AS fakulty (30. 4. 2002 – 1. 5. 2005)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2003 – 31. 8. 2010)
 • Člen AS fakulty (1. 5. 2005 – 31. 1. 2006)
 • Člen VR fakulty (1. 9. 2005 – 28. 2. 2018)
 • Proděkan (1. 2. 2006 – 31. 1. 2010)
 • Člen VR UP (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Proděkan (1. 2. 2010 – 31. 8. 2011)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2011 – )
 • Člen AS fakulty (16. 4. 2014 – )

Vědecká společnost

 • Willem-Elsschot Genootschap (člen, 2013–)
 • Suid-Afrikaanse Akademie vir Weteskap en Kuns (Jihoafrická akademie věd) (člen, 2015–)
 • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (člen hlavního výboru a pokladník) (ostatní, 2011–2015)
 • Comenius. Vereniging voor Neerlandici van Centraal-Europa (předseda, 2009–2015)
 • Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (člen, 2000–)
 • Afrikaanse Letterkundige Vereniging (člen, 1998–)
 • Fryske Akademy (člen, 1998–)
 • Comenius. Vereniging voor Neerlandici van Midden- en Oost-Europa (místopředseda, 1995–2000)
 • Comenius. Vereniging voor Neerlandici van Midden- en Oost-Europa (člen, 1995–)

Vědecká rada

 • Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (člen, 2011–)

Odborná komise

 • Stuurgroep Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal (člen, 2001–2008)

Mezinárodní organizace

 • International Medieval Institute (člen, 2000–)
 • Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (člen, 1996–)
 • Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (člen, 1990–)

Redakční rada

 • Internationale Neerlandistiek (před r. 2007: Neerlandica extra muros) (člen, 2007–2011)
 • Neerlandia extra Muros (člen, 2002–2007)

Oborová rada

 • Resonantiegroep Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (člen, 2002–)

Habilitační komise

 • Komsie pro habilitační řízení Ludovici Radif, Ph.D., v oboru Klasická filologie (člen, 2018–)
 • Habilitace PhDr. Lubora Kysučana, Ph.D., FF UP Olomouc (člen, 2008–2009)
 • Habilitace Mgr. Markety Štefkové, Ph.D.; FiF UK Bratislava (člen, 2013–2014)
 • Habilitace Dr. Agaty Kowalské Szubert; FF UP Olomouc (předseda, 2015–2016)

PhD. komise

 • PhD zkouška a obhajoba disertace Mgr. Zdenka Šohajka, "Die neoklassische Komposition als interlinguales und interkulturelles Wortbidlungsverfahren" (člen, 2019–2019)
 • Obhajoba doktorské práce Mgr. Kateřiny Havranové, The Nominalization Process in English, Dutch and Czech (člen, 2020–2020)
 • Doktorská zkouška a obhajoba PhD Nizozemská filologie pro Mgr. Agnieszku Flor-Góreckou, KU Lublin (člen, 2018–2018)
 • Doktorská komise Klasická filologie pro Mgr. Kamilu Tomakou, KU Lublin (člen, 2019–2019)
 • Oponent PhD práce Mgr. Marty Kostelecké, "Konfrontační popis kultivované nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího" na FF MU (člen, 2016–2017)

Jiné komise a orgány

 • Overleg Neerlandistiek Tsjechië en Slowakije (člen výboru a pokladník) (ostatní, 2014–)
 • Overleg Neerlandistiek Tsjechië en Slowakije (tajemník, 2004–2014)
 • Stichting Literatuurwetenschap, Sectie Middeleeuwse Letteren (člen, 1989–)
 • Medieval Latin Association of North-America (člen, 1995–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Engelbrecht W. Het ontstaan van de idee ‘Nederlandstalige literatuur’ in Tsjechië. Werkwinkel, Journal of Low Countries and South African Studies. 2016. (ČLÁNEK)
Engelbrechtová J., Engelbrecht W. Een unicum in Europa. Hugo de Groot en zijn Jodenreglement. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2019. (ČLÁNEK)
Engelbrecht W. De Leeuw van Vlaanderen in het Tsjechisch: waarom zo laat en waarom driemaal? Internationale Neerlandistiek. 2016. (ČLÁNEK)
Engelbrecht W. Johan Huizinga in tschechischer Übersetzung. World Literature Studies. 2017. (ČLÁNEK)
Bossaert B., Brázdová Toufarová E., Engelbrecht W., Engelbrechtová J., Kluková M., Van Der Horst P. Nizozemské divadelní hry ve středověku. Vznik a vývoj žánru, jeho tematika, jazykové prostředky a využití středověkých nizozemských divadelních textů v současné didaktice. In Bžoch A., Kiedroń S. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Engelbrecht W., Barnard L., Smolka Fruhwirtová L., Vitáčková M., Brázdová Toufarová E. Dějiny nizozemské a vlámské literatury. 2015. (KNIHA - CELEK)
Engelbrecht W. Nederlandstalige literatuur in Tsjechoslowakije. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
ENGELBRECHT W. Vooruitzichten voor de extramurale neerlandistiek als praktisch vak in Centraal-Europa. In Elshout G., ter Haar C., Janssens G., Kristel M., Prins A., Vismans R. (Eds.) Perspectieven voor de internationale neerlandistiek. Handelingen 14e Colloquium Neerlandicum. Katholieke Universiteit Leuven 27 augustus-2 september 2000. 2001.
Engelbrecht W. Voorwoord. In Škrlantová M., Engelbrecht W. (Eds.) Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse context. 2006.
Engelbrecht W. Olomouc op de drempel van de magisterstudie. In Decloedt L., Engelbrecht W., Křížová K. (Eds.) Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 1999.
Engelbrecht W. Das Prokrustesbett mittelalterlicher Ovidkommentare. In Buzássyová Ľ., Juríková E., Grusková J., Nechutová J., Valachovič P. (Eds.) Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 18.-19. november 2016, Bratislava. 2018.
Engelbrecht W. Een boegbeeld van de morele sanering - Jo van Ammes-Küller. In Van Heuckelom K., De Bruyn D., De Strycker C. (Eds.) Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. 2013.
Engelbrecht W. Zlaté ostruhy, kapitán Bontekoe, modré pondělky. K obrazu nizozemské literatury v Čechách. In Hrala M., Sotolová J. (Eds.) Český překlad II (1945-2004). 2005.
Engelbrecht W., Vaidová Z. Tři staletí svědectví němých svědků: staré tisky z Nizozemí ve VKOL. In Krušinský R., Vintrová T. (Eds.) Bibliotheca Antiqua 2012. Sborník z 21. konference 7.-8. listopadu 2012 Olomouc. 2012.
Knap -. Dlouhá P. Taalinteractie van het juridisch Nederlands, Duits en Tsjechisch. In ENGELBRECHT W., Skrlantová M. (Eds.) Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse context. 2006.
BARNARD L., ENGELBRECHT W. The history of wine-growing and social relations in the Republic of South Africa, as reflected in Afrikaans literature. In BENDOVÁ K., Vavrysová L. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. Sborník z 3. mezinárodní interdisciplinární konference "Víno jako multikulturní fenomén". 2011.
ENGELBRECHT W. Flüchtling im fremden Lande. Weissenberger Exulanten in niederländischen Quellen. In Markl V., Müller K. (Eds.) Sborník příspěvků IV. setkání genealogů a heraldiků Ostrava 14.-15. 10. 1989. 1992.
ENGELBRECHT W. Die Bedeutung der friesischen Universität zu Franeker für die tschechischen Exulanten nach der Schlacht am Weissen Berg. In Boersma P. (Eds.) Philologica Frisica Anno 1999. Lêzingen fan it fyftjinde Frysk filologekongres 8, 9 en 10 desimber 1999. 1999.
Engelbrecht W. The Marvellous Doctor - Czech and Polish Reception of Ruusbroec. In Tkaczyk M., Krupa M., Jaworski K. (Eds.) Veritas in caritate. Ksiega pamiatkowa ku czci Ksiedza Profesora Andrzeja Szostka MIC. 2016.
Engelbrecht W. Význam Fríské akademie ve Franekeru pro pobělohorský exil. In GILK E. (Eds.) Studia Moravica III. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus – Neklidná léta Moravy. 2005.
Engelbrecht W. "Dan moet ik boemelen, of ik wil of niet". Drie exempla uit het studentenleven. In De Soomer B., Moonen E., Renders L. (Eds.) Kanwelverstan. Festschrift-Feestbundel Jos Wilmots. 1999.
ENGELBRECHT W. Iáson a jeho ženy: aetas Ovidiana a ovidiovský mýtus. In Nechutová J. (Eds.) Druhý život antického mýtu. Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. 2004.
Engelbrecht W. Naar een nieuwe Centraal-Europese neerlandistiek. In Klimaszewska Z. (Eds.) Culturele Identiteit in het Nieuwe Europa. Język, Literatura i Kultura Niderlandów. 2005.
Engelbrecht W. Spomienky na Bratislavu. In Rakšányiová J., Gáborová M., Knap-Dlouhá P. (Eds.) Nederlandistika na Slovensku. Publikácia k 20. výročiu založenie oddelenia nederlandistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. 2016.
Engelbrecht W. Pozice rumunské šlechty v tzv. Bukovině pod rakouskou nadvládou. Rumunská kultura a jazyk v českých zemích. 2009.
Engelbrecht W. 'De Joden hebben eenichsints den rechten Godt ende de rechte Propheten.' Het Jodenreglement van Hugo de Groot in de perceptie van Job Cohen en de praktijk van de Nederlandse tolerantie jegens andersdenkenden in de Gouden Eeuw. In Gera J., Réthelyi O., Smit R., Törö KN., Varga O. (Eds.) Diversiteit. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Boedapest. 2011.
Engelbrecht W. 150 Years of Netherlandism in the Czech Republic. In Kapustki M. (Eds.) Niderlandyzm na Śląsku i w krajích ościennych. 2003.
Barnard L. Linguistic theories underlying the use of "politieke correctheid" in Dutch newspapers. In Engelbrecht W., Waterlot M. (Eds.) Nederlands in de praktijk. 2014.
Engelbrecht W. Het 'achtste wereldwonder': Nederland gezien door de ogen van Tsjechische reizigers in de zeventiende eeuw. In Hrnčířová Z., Krol E., Mercks K., Pekelder J., Ultzen J. (Eds.) Praagse Perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium Neerlandicum van Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag op 20, 21 en 22 september 2007. 2008.
Vitáčková M. 'Caribische zoektochten’ in de hedendaagse Nederlandse literatuur – Enkele inzichten uit de postkoloniale en feministische literaire theorie. In Engelbrecht W., Hamers B. (Eds.) Neerlandistische ontmoetingen - Trefpunt Olomouc. 2010.
ENGELBRECHT W. Sprach Kalvin Niederländisch? Zur protestantischen Identität des Niederländischen in Tschechien. In Van Uffelen H., Weissenböck E., Van Baalen C. (Eds.) Sprache und Identität. Akten des Symposiums zum 10-jährigen Bestehen der Nederlandistik am 18. und 19. Oktober 2002 in Wien. 2003.
Engelbrecht W. Obraz vlámské literatury v letech 1846-1948. In Gerát I., Bžoch A., Podmaková D., Urbancová H., Hučková D., Žeňuch P. (Eds.) Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. 2013.
Engelbrecht W. De betekenis van de Friese Hogeschool te Franeker als toevluchtsoord voor protestantse studenten uit Centraal-Europa. In Bálint C., Eszenyi R., Varga O. (Eds.) Het belang van kleine talen In een nieuw Europa. Verzameling van internationale bijdragen tot de neerlandistiek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Vakgroep Nederlands. 2005.
Hamers B. Het studieprogramma DCC. Een samenwerkingsverband in Centraal-Europa. In Engelbrecht W., Waterlot M. (Eds.) Nederlands in de praktijk. 2014.
Engelbrecht W. Van lezerscanon naar gestuurd canon. Literaire vertalingen van Nederlandstalige literatuur in Tsjechië. In Novakovic-Lopušina J., Britka T., Budimir B., Vukomanovic L., Cvetkovic M. (Eds.) Lage Landen, Hoge Heuvels. Handelingen Regionaal Colloquium Neerlandicum Belgrado. 2012.
TER HARMSEL HAVLÍKOVÁ V. De eerste Nederlandse popartroman. In Engelbrecht W. (Eds.) Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. 2010.
Engelbrecht W. AVV - VVK, or Dutch and Flemish Literature from a Czech Catholic View. In Walkusz J., Krupa M. (Eds.) Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB. 2014.
ENGELBRECHT W. "Zo zat als een Rus" en "flámovat". In Karpilovič T. (Eds.) Взаимодействие культур. Материалы Международного коллоквиума Восточноевропейской ассоциации нидерландистов. 2011.
Engelbrecht W. De oude troep... In Dowlaszewicz M., Skubisz J., Urbaniak J. (Eds.) De deught behoeft geen loftrompet. Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil Stefan Kiedroń. 2015.
Vitáčková M. ‘Caribische zoektochten’ in de hedendaagse Nederlandse literatuur. Enkele inzichten uit postkoloniale en feministische literaire theorie. In ENGELBRECHT W., HAMERS B. (Eds.) Nederlandistische Ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. 2010.
Engelbrecht W. Bestaat aspectualiteit in het Nederlands? Ter illustratie van een habilitatie-onderzoek naar aspectualiteit als vertaalprobleem. In Kalla IB., Czarnecka B. (Eds.) Neerlandistische ontnoetingen. Trefpunt Wroclaw. 2008.
Brázdová Toufarová E., Křížová K. Závěrečné práce studentů v Olomouci (1997-2007). In Engelbrecht W., Křížová K., Hamers B. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
ENGELBRECHT W. Moderne Devotie en Moderní devoce - een gezamenlijke herkomst? In Van den Heuvel P. (Eds.) Interculturaliteit. Interculturele aspecten van de Neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa. 2000.
Engelbrecht W. A Moravian Picture of Dutch Literature. In Zehnalová J., Molnár O., Kubánek M. (Eds.) Tradition and Trends in Trans-Language Communication. 2013.
Engelbrecht W. Een bij nader inzien Nederduits stuk Nederduijtsch. In Grucza F., Schwarz A., Predota S. (Eds.) Akten des XII. Internationalen Germanistenkongresses Warschau 2010. 2012.
ENGELBRECHT W. Schwejk versus Kapitän Bontekoe. Niederländische Literatur in tschechischer und tschechische Literatur in niederländischer Übersetzung. In Decloedt L., Van Uffelen H. (Eds.) Der niederländische Sprachraum und Mitteleuropa. 1995.
ENGELBRECHT W. Nederlands in Olomouc in een breder perspectief. In ENGELBRECHT W. (Eds.) Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa. 1997.
ENGELBRECHT W. Hendrik Conscience, de man die de Tsjechen Nederlandse literatuur leerde lezen. In Hrnčířová Z. (Eds.) Praagse Perspectieven 7. Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Kareluniversiteit te Praag op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2011. 2011.
Knap-Dlouhá P. Juridische communicatie als taalhandeling. In Engelbrecht W., Hamers B. (Eds.) Neerlandistische ontmoetingen - trefpunt Olomouc. 2010.
Brázdová Toufarová E. Tolken in het curriculum van de vakgroep neerlandistiek aan de Faculteit Letteren te Olomouc. In Engelbrecht W., Křížová K., Hamers B. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Engelbrecht W. Ljubav za ljubav of hoe een Sloveen een belangrijke vertaler in het Tsjechisch werd. In Novaković-Lopušina J., Britka T., Budimir B., Đokanović A., Feenstra R. (Eds.) Drie decennia Belgradose neerlandistiek. Cultuurcontacten tussen Zuidoost-Europa en de Lage Landen. 2018.
Engelbrecht W. Olomouc op de drempel van de magisterstudie. In Decloedt L., Engelbrecht W., Křížová K. (Eds.) 50 jaar neerlandistiek in Moravië - 50 let nederlandistiky na Moravě. 2000.
Engelbrecht W. Vratislav jako zprostredkovatel nizozemské literární kultury v zemích koruny ceské. In Tarajlo-Lipowska Z., Malicki J. (Eds.) Wroclaw w Czechach. Czesi we Wroclawiu. Literatura - Jezyk - Kultura. 2003.
Engelbrecht W. Die spekulative Grammatik als ferne Ahnfrau der modernen Grammatik? In Hoskovec T. (Eds.) Expérience et avenir du structuralisme / Vergangenheit und Zukunft des Strukturalismus / Past and prospects of structuralism. 2019.
Engelbrecht W. Niederdeutsch, Nederduijtsch und Deutsch - Gedanken zu den in Zeit und Raum verlaufenden Sprachgrenzen. In Fialová I., Czmero J. (Eds.) Amici Amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. 2011.
ENGELBRECHT W. "Foedum esse hominem in ea lingua videri hospitem in qua natus est." Op- en ondergang van de "latinisering" van de Nederlandse schrifttaal. In Kiedroń S., Kowalska-Szubert A. (Eds.) Thesaurus polyglottus et flores quadrinlingues. Festschrift für Stanislaw Predota zum 60. Geburtstag. 2004.
Engelbrecht W. The formation of a literary canon of Dutch and Flemish literature in translation. In Engelbrechtová J., Novaković-Lopušina J., Bžoch A. (Eds.) Dutch - Flemish - Central European relations. Chapters from Cultural Relations between North-West and East-Central Europe. Proceedings of the International Conference for Cultural Studies (Seacrhing for Culture - SEFOC), 16-17 October 2014. 2015.
KNIHA - CELEK
Bossaert B., Brázdová Toufarová E., Cukrová K., Engelbrecht W., Engelbrechtová J., Grygarčíková A., Hejdušková B., Kovářová P., Vrzalová G. "Leaver dea as slaaf" (Raději mrtvý než být otrokem). Dějiny fríské literatury. In Bžoch A., Fialová I. (Eds.) 2020.
Kříž M. Zes praktijkvoorbeelden van effectief NVT-onderwijs in Centraal-Europa. In Engelbrecht W., Rakšányiová J. (Eds.) 2016.
Křížová K., Uvíra R., Brázdová Toufarová E. Verbonominální konstrukce v němčině a v nizozemštině. In Engelbrecht W., Kowalska-Szubert A. (Eds.) 2017.
Van Den Berg HF., Engelbrecht W. Stijlgids BA- en MA-scripties. In Kostelecká M., Kozmanová I. (Eds.) 2019.
Engelbrecht W. "Plurima sub falso tegmine vera latent" Recepce římských spisovatelů ve školském prostředí Renesance dvanáctého století. "Plurima sub falso tegmine vera latent" Recepce římských spisovatelů ve školském prostředí Renesance dvanáctého století. 2009.
Engelbrecht W., Engelbrechtová J., Hamers B. Hendrik Conscience. Muž, který naučil cizince číst nizozemskou literaturu. In Bžoch A., Kábová H. (Eds.) 2018.
Kiedroń S. Netherlandish Old Prints in Bohemia, Moravia and Silesia (1500-1800). In Engelbrecht W., Hrnčířová Z., Bostoen K. (Eds.) 2010.
Křížová K., Kluková M., Bossaert B., Van Der Horst P., Engelbrecht W. Capita Selecta z nizozemské lingvistiky. In Rakšányiová J., Bednaříková B. (Eds.) 2017.
Engelbrecht W., Vaidová Z., Jančíková I. Recepce nizozemské a vlámské literatury v českém překladu. In Ter Harmsel Havlíková V., Vitáčková M. (Eds.) 2015.
Van Den Berg HF., Engelbrecht W. Stijlgids BA- en MA-scripties. In Kostelecká M., Kozmanová I. (Eds.) 2019.
Engelbrecht W., Doležilová L., Baslerová M., Hubená P., Kovaříková T. Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. In Elbelová G., Engelbrecht W., Bžoch A., Kiedroń S. (Eds.) 2015.
Křížová K., Kluková M., Bossaert B., Van Der Horst P., Engelbrecht W. Capita Selecta z nizozemské lingvistiky. In Loutocký O. (Eds.) 2021.
KAPITOLA V KNIZE
Engelbrecht W. Von Conscience bis Fabricius. Das Bild der niederländisch-sprachigen Literatur in tschechischer Übersetzung in der Zwischenkriegszeit. In Van Uffelen H., De Geest D., Mahmody S., Verstraeten P. (Eds.) An der Schwelle. Eigen und fremd in der niederländischen Literatur. 2010.
Engelbrecht W. Dirc Potter, the 'Dutch Ovid' and His Der minnen loep (The Course of Love). In Anderson H., Gura DT. (Eds.) Between the Text and the Page: Studies on the Transmission of Medieval Ideas in Honour of Frank T. Coulson. 2020.
Engelbrecht W. Een boegbeeld van de morele sanering - Jo van Ammers-Küller. In De Bruyn D., De Strycker C., Van Heuckelom K. (Eds.) Van Eeden tot heden. Literaire dwarsverbanden tussen Midden-Europa en de Lage Landen. 2013.
Hubená P. Nizozemské tisky (16.18. století) v historických fondech Vědecké knihovny v Olomouci. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Baslerová M. Vývoj nizozemského obchodu s knihami od 15. do 18. století. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Vielschreiber als Hausierer der niederländischen Literatur im Tschechischen. In Van Uffelen H., De Geest D., de Bont M., Hermann C. (Eds.) Literatur in Bewegung. Über die Dynamik von Texten in der niederländischen Literatur. 2017.
Engelbrecht W. Pojem moderna ve středověku. In Buzássyová Ľ., Juríková E., Sipieková N. (Eds.) Decus Sapientiae. 2011.
Engelbrecht W. Waarom de "professor" geen les geeft op school - socioculturele verschillen tussen het Nederlands en het Tsjechisch (en Slowaaks) en... binnen het Nederlands. In Štefková M. (Eds.) Vízie translatológie. Album amicorum pre Janu Rakšányiovú (Studia nederlandistica Universitatis Comenianae Bratislavensis). 2010.
Engelbrecht W. Sestra Beatrice. Beatrijs-thematiek binnen de Tsjechische receptie van Middelnederlandse literatuur. Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. 2013.
Engelbrecht W. Úvodem. Nizozemí jako "knihkupectví světa". In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Een Tsjechische dichter leert Nederlands. Ivan Wernisch en Paul van Ostaijen. In De Strycker C., Schyns D., T'Sjoen Y., Van der Haven K. (Eds.) Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. 2020.
Engelbrecht W. "Povedz mi, čo prekladáš, a ja ti poviem, kto si" - niekoľko slov k päťdesiatke literáta Adama Bžocha. In Cvíková J., Gáfrik R., Görözdi J. (Eds.) keď jedna myšlienková orientácia zanecháva stopy v druhej. Personálna bibliografia Adama Bžocha. 2016.
Kysučan L., Engelbrecht W., Myšák M. Legenden auf den Münzen und Medaillen der Erzbischöfe von Kurmainz, Kurtrier und Kurköln. Münzkabinett Kremsier I. Prägungen der Erzbischöfe und Kurfürsten von Mainz, Trier und Köln. 2014.
Engelbrecht W., Kiedroń S., Hrnčířová Z. Regnum Bohemiae - the Low Countries. In Kiedroń S. (Eds.) Netherlandish Old Prints in Bohemia, Moravia and Silesia (1500-1800). 2010.
Engelbrecht W. De Tsjechische Conscience. In Humbeeck K., Absilis K., Weijermars J. (Eds.) De grote onleesbare. Hendrik Conscience herdacht. 2016.
Engelbrecht W. Vlaamse en Nederlandse literatuur door de ogen van Tsjechische katholieke vertalers gezien. In Hamers B., Waterlot M., Štefková M., Kiedroń S. (Eds.) De Nederlanden met buitenlandse ogen. 2015.
Barnard L. Kolonialisme geïnternaliseerd: de complexiteit van racisme in Alleen maar nette mensen van Robert Vuijsje. In Engelbrecht W., Hamers B., Bžoch A., Kowalska-Szubert A. (Eds.) Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen. 2016.
Engelbrecht W. Over het Vlaamse geluid in Tsjechische vertaling. In Štefková M., Bossaert B. (Eds.) Onbe/gekende verleiding. Vertaling en receptie van de Nederlandse en andere kleinere Germaanse literaturen in Centraal-Euopese context. 2015.
Bossaert B. Primitieve rebellen als helden. Voor wie nog een Robin Hood? In Engelbrecht W., Hamers B., Bžoch A., Kowalska-Szubert A. (Eds.) Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen. 2016.
Engelbrecht W. The Case of Kaas. The Reception of Elsschot's Work in the Czech Language. In Brems E., Réthelyi O., van Kalmthout T. (Eds.) Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. 2017.
Engelbrecht W., Vaidová Z. De Nederlandse Tachtigers door de ogen van de Tsjechische Negentigers. In Besamusca E., Hermann C., Vogl U. (Eds.) Out of the Box. Über den Wert des Grenzwertigen. 2013.
Engelbrecht W. Literatuur en kunst uit de Lage Landen in de Moderní revue. In het teken van identitiet. Taal en cultuur van de Nederlanden. 2014.
Doležilová L. Rozvoj nizozemského knihtisku a jeho rozšíření. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Doctrinale viam claudens ad philosophiam. Kritika populárních učebnic Doctrinale a Grecismus u Jana z Garlandie. In Škoviera D., Sipekiová N. (Eds.) Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, lantinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2012.
Baslerová M. Medailony vybraných významných tiskařů a vydavatelů. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Theun de Vries in Czechoslovakia. In Grave J., Michajlova I. (Eds.) TRANSFER of Dutch, Flemish and Scandinavian Literatures to Eastern Europe (1945-1990). 2018.
Engelbrecht W. Die niederländischsprachige Literatur in tschechischer Übersetzung nach dem Zweiten Weltkrieg. In Missinne L., Grave J. (Eds.) Tussen twee stoelen, tussen twee vuren. Nederlandse literatuur op weg naar de buitenlandse lezer. 2018.
Ter Harmsel Havlíková V. De nieuwe Tsjechische canon van de Nederlandse literatuur. In Engelbrecht W., Hamers B., Bžoch A., Kowalska-Szubert A. (Eds.) Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen. 2016.
Engelbrecht W. Sorela or Dutch literature through Czech socialist realistic eyes (1945-1990). In Grave J., Michajlova I. (Eds.) TRANSFER of Dutch, Flemish and Scandinavian Literatures to Eastern Europe (1945-1990). 2018.
Engelbrecht W. Katalog. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Is It Possible to Standardize the Dutch Language? A Historical Overview of the Problem. In Bogdanowicz M., Urbanowicz M., Ochmańska M. (Eds.) Another Language: Another Culture, History, Identity? New Opportunities or Threats? 2017.
Engelbrecht W. Voorwoord. In Hamers B., Waterlot M., Kowalska-Szubert A. (Eds.) De Lage Landen en de religie. De positie van de religie in verschillende culturele aspecten. 2017.
Doležilová L. Specifické knižní žánry v historických fondech Vědecké knihovny v Olomouci. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Ingenium acuitur ad imitandum ea que audiebant. K funkci tzv. "pseudo-Ovidiana" ve středověkém školství. In Škoviera D., Juríková E. (Eds.) Sambucus. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2007.
Kovaříková T. Medailony významných donátorů v historických fondech Vědecké knihovny v Olomouci. In Engelbrecht W., Elbelová G. (Eds.) Barokní knihkupectví světa. Nizozemské tisky 16.-18. století ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci. 2015.
Engelbrecht W. Magister Arnulf van Orléans als wispelturige classicus. In . (Eds.) Middeleeuwse Magister. 2008.
Kysučan L., Engelbrecht W., Myšák M. Legenda na mincích a medailích arcibiskupů z Mohuče, Trevíru a Kolína. Kroměřížský kabinet mincí a medailí I. Ražby porýnských arcibiskupů a kurfiřtů - Mohuč, Trevír, Kolín. 2014.
Engelbrecht W. The Battle of the Arts of Henri d'Andeli and the Uneasiness about 'Pagan' Literature in Medieval Schools. In Szram M., Wysocki M. (Eds.) Nullum referenda gratia maius est officium. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Jerzemu Pałuckiemu z okazji 65-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej. 2020.
Engelbrecht W. Tegen de verdrukking in - een korte geschiedenis van de neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije. In Hüning M., Konst J., Holzhey T. (Eds.) Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. 2010.
ČLÁNEK
Engelbrecht W., Vaidová Z. 'De grootste hedendaagse auteur, in Europa bekend...' Louis Couperus in Tsjechië. Arabesken. Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. 2016.
Engelbrecht W. Een volwassen leerstoel - neerlandistiek in Olomouc. Neerlandia - Nederlands van Nu. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij. 2012.
Sklenářová S., Engelbrecht W. Niet alleen om de rubber. Over Baťa, Tsjechen en Slowaken in Nederlands-Indië en het beeld van Nederlands-Indië in Tsjechoslowakije. Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek. Debrecen. 2016.
Engelbrecht W. František Kalda, the Founder of Dutch Studies in Czechoslovakia. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2021.
Engelbrecht W. Zwermen mensen en véél water - Tsjechen over het Nederlandse landschap. Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia. 2018.
Engelbrecht W. Deux visions sur le passé : Le problème du temps passé en néerlandais dans les traductions littéraires tchèques. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. Romanica Olomucensia. 2007.
Engelbrecht W. Přemysl Janota. Praag 10 mei 1926 - Praag 25 september 2008. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 2010.
Engelbrecht W. Fulco, Arnulf, and William: Twelfth-century Views on Ovid in Orléans. The Journal of Medieval Latin. 2008.
Engelbrecht W. Het geprojecteerde verleden: Waarom werden bepaalde historische romans vertaald? Werkwinkel-Journal of Low Countries and South African Studies. 2019.
ENGELBRECHT W. Der Francofortanus und die Epistula Sapphus. Mittellateinisches Jahrbuch. 1993.
Engelbrecht W. Dreigt werkelijk het einde van het Nederlands? Een discussiestuk. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2016.
Engelbrecht W. Extramurale geschiedenissen van de Nederlandstalige literatuur. Ons Erfdeel: algemeen Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift. 2016.
Engelbrecht W. Het gebouw van de neerlandistiek. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Engelbrecht W. Streekromans en het Tsjechisch ruralisme. Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies. 2014.
Engelbrecht W. De ontwikkeling van de neerlandistiek in Olomouc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Engelbrecht W. Onder Magisters - geruzie in de marge. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen. 2013.
ENGELBRECHT W. Nederlands aan de Palacký Universiteit Olomouc. Ons Erfdeel: algemeen Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift. 1998.
ENGELBRECHT W. Einige Korrekturen zur Überlieferung der Heroiden Ovids. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1993.
Engelbrecht W. Iason nebo Gedeon jako inspirace pro Řád zlatého rouna? Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
Engelbrecht W. Vlaamse literatuur in vertaling in Centraal-Europa tot WO I. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2015.
Engelbrecht W. Een Tsjechischtalige geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Neerlandia. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor taal, cultuur en maatschappij. 2016.
Engelbrecht W. Why in the Netherlands the Dutch professor teaches always at the university. Czech and Slovak Linguistic Review. 2015.
Engelbrecht W. War Geert Grote in Prag? Zur Frage der Beziehung Grotes zum Vorhussitismus - Eine Problemskizze. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1992.
Engelbrecht W. Fries en Friese literatuur vanuit een Centraal-Europees perspectief. In Hoekstra E., Salverda R. (Eds.) It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 2019.
Gielen AJD. Het "zien" als basis voor het wezen van het fenomeen van het dubbelkunstenaarschap. Filosofen over "zien" in taal en andere kunsten. In Engelbrecht W., Pekelder J., Beheydt L., De Geest D., Van der Horst J. (Eds.) Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2018.
Engelbrecht W. Rod Logothettiů. Genealogické a heraldické informace. 1998.
Engelbrecht W. Emmy Máčelová-van den Broecke. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. 2017.
Engelbrecht W. Persoonlijke contacten in vooroorlogse receptie van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2017.
Engelbrecht W. Bij wijze van voorwoord. Rocznyki Humanistyczne. Neofilologia. 2016.
Engelbrecht W. Een eredoctoraat voor de 'beste vriend van de zomercursus'. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Engelbrecht W. Sint Lutgardis van St.-Truiden in Praag. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Engelbrecht W. Een beknopt overzicht van de neerlandistiek in Tsjecho-Slowakije tot aan de Fluwelen Revolutie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Kluková M. Patronen in omissie en substitutie van lidwoorden in de Tsjechische T2- en VT-verwerving van het Nederlands. In Pekelder J., Engelbrecht W. (Eds.) Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2018.
Engelbrecht W., Michajlova I., Novaković-Lopušina J. Parateksten in Centraal- en Oost-Europa. Vaktaal. Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. 2018.
Engelbrecht W. On modernus and modernitas in Medieval Latin. Mittellateinisches Jahrbuch. 2015.
Engelbrecht W., Maňáková M. Vertalingen van Nederlandstalige literatuur in Slowakije. Neerlandica Extra Muros. 2006.
Engelbrechtová J., Engelbrecht W. Een unicum in Europa. Hugo de Groot en zijn Jodenreglement. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2019.
Knap -. Dlouhá P. De positie van beëdigde tolken en vertalers in Tsjechië en in Nederland en een casusonderzoek naar tolken in een interlandelijke adoptieprocedure. In Engelbrecht W., Kostelecká M., Neels R. (Eds.) Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2015.
ENGELBRECHT W., Engelbrecht W. Oostenrijkse "Adel", "Adel" in Oostenrijk. Gens Nostra, "Ons Geslacht". 1987.
Engelbrecht W. "Helaas hebben wij het boek niet kunnen plaatsen." De wondere wegen van het literair agentschap DILIA. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2020.
Engelbrecht W. Aspectualiteit in het Nederlands als probleem voor Tsjechische studenten. Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia. 2008.
Engelbrecht W. Dirc Potter van der Loo, "nizozemský Ovidius". Avriga : zprávy Jednoty klasických filologů. 2019.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Engelbrecht W. Een bij nader inzien Nederduits stuk Nederduijtsch. Over de in tijd en ruimte verglijdende grens tussen Nederlands en Nederduits. XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik "Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit". 2010.
Engelbrecht W. Zur Rezeption klassischer Schriftsteller, speziell Ovids, in den französischen Frühuniversitäten des 13. Jahrhunderts. Přednáška jako hostující docent v rámci programu LLP Eramus. 2008.
Engelbrecht W. Die Stellung des rumänischen Adels in der Bukowina unter österreichischer Herrschaft. Kolokvium "Sicherheit in Mitteleuropa aus historischer Sicht". 2009.
Engelbrecht W. Sechs, acht, vier oder zwei Tempora? Die Problematik des Zeitwortes im Niederländischen. Sechs, acht, vier oder zwei Tempora? Die Problematik des Zeitwortes im Niederländischen. 2009.
Engelbrecht W., Schilte J. De stedenband Olomouc-Veenendaal. 2008.
Engelbrecht W., Bertini F., Cardelle de Hartmann C. New Manuscript Discoveries. 2006.
Engelbrecht W. Zwischen drei Adlern. Das griechische Geschlecht Logothetti im Wandel der Zeiten: Byzanz - Bukowina - Bilowitz. Kolokvium "Sicherheit in Mitteleuropa aus historischer Sicht". 2009.
Engelbrecht W. Vývoj pojmu "literatura" ve středověku. Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 2005.
Engelbrecht W. Ontwikkeling van de neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije. 50 jaar afdeling Diest van de Orde van den Prince. 1998.
Engelbrecht W., Kříž M., Křížová K. Zakelijk Nederlands in Centraal-Europa, noodzaak en nut. 2005.
Engelbrecht W. Ovidius in de 12e eeuw. 1992.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Engelbrecht W., Chládková M. De earste simmerkursus Frysk yn Middel-Europa. 1997.
Engelbrecht W., Michajlova I., Novaković-Lopušina J. Parateksten in Centraal-Europa. 2018.
Engelbrecht W., Barnard L. Suid-Afrika in die Tsjeggiese Republiek. 2000.
Engelbrecht W., Smolka Fruhwirtová L., Skrlantová M. Eerste Colloquium van Doctorandi Neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije. 2006.
Engelbrecht W., Kříž M. Inleiding nieuwe profielen CNaVT. 2002.
Engelbrecht W., Jančíková I. De beste vriend van de zomercursus. 2008.
Engelbrecht W., Burdychová E. Aspecten van de extramurale neerlandistiek. In Dlouhá P., Fruhwirtová L. (Eds.) 2003.
RECENZE
Engelbrecht W. Reisgids in hoger sferen. Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen. 2017.
Engelbrecht W. Ovid in the Middle Ages. James G. Clark, Frank T. Coulson, Kathryn L. McKinley (edd.). Cambridge: University Press 2011. 372s. ISBN 978-1-107-00205-0. Sambucus VIII. Práce z klasickej filológie, lantinskej medievalistiky a neolatinistiky. 2012.
Engelbrecht W. Hoeveel Nederlands is er in het Pools? Internationale Neerlandistiek. 2014.
Engelbrecht W. Een buitengewoon geslaagde - en vergeten - Nederlandse veroveringstocht. Internationale Neerlandistiek. 2010.
Engelbrecht W. René Veenman, De klassieke traditie in de Lage Landen. Internationale Neerlandistiek. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Engelbrecht W. Hodnocení kvality vysokých škol. Současné trendy v hodnocení kvality. 11. Seminář hodnocení kvality vysokých škol. 2010.
Engelbrecht W. 11e Colloquium Neerlandicum. 1991.
Engelbrecht W. Symposium Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900. Symposium 'Filologie in de beroepspraktijk 1800-1900'. 2010.
Engelbrecht W. Expertisecentrum Taalkunde. 2018.
Engelbrecht W. 37. Deutscher Genealogentag. 1985.
Engelbrecht W. De taal (,) die blijft. 2013.
Engelbrecht W. CODL Workshop. 2014.
Engelbrecht W. Latinistendag 2010. Latinistendag 2010. 2010.
Engelbrecht W. BoeDoHa. 2014.
Engelbrecht W. Achter de Verhalen 6. 2016.
Engelbrecht W. . 1999.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Engelbrecht W. Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity. FRVŠ 1484/2008 - Vytvoření předmětu Tlumočnický proseminář na filozofické fakultě Ostravské univerzity. 2009.
Engelbrecht W. Tvorba nového předmětu stávajících studijních programů. FRVŠ 313/2008 Tvorba nového předmětu stávajících studijních programů. 2009.
Engelbrecht W. Víceúčelové počítačové multimediální učebny. FRVŠ 180/2007 - Víceúčelové počítačové multimediální učebny. 2008.
Engelbrecht W. Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusisitika na filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt. FRVŠ 1495/2008 - Inovace a zkvalitnění výuky translatologických disciplín v oboru rusisitika na filozofické fakultě Ostravské univerzity - pilotní projekt. 2009.
Engelbrecht W. Interaktivní kurz španělského jazyka. FRVŠ 468/2007 - Interaktivní kurz španělského jazyka. 2008.
Engelbrecht W. Vybudování multimediální jazykové učebny pro výuku cizích jazyků. FRVŠ 991/2007 - Vybudování multimediální jazykové učebny pro výuku cizích jazyků. 2008.
Engelbrecht W. Psycholingvistika. FRVŠ 1289/2007 - Psycholingvistika. 2008.
Engelbrecht W. Czech for Foreigners 2. FRVŠ 2253/2007. 2008.
Engelbrecht W. Konfrontační popis kultivované nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. Konfrontační popis kultivované nizozemštiny a češtiny z pohledu českého mluvčího. 2016.
SBORNÍK - CELEK
Engelbrecht W., Waterlot M. Nederlands in de praktijk. 2014.
Škrlantová M. Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse Context. Handelingen doctorandicolloquium. In Engelbrecht W. (Eds.) Studia Nederlandistica Universitatis Comenianae Bratislavensis. 2006.
Engelbrecht W. Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa. Didaktika jazyka a kultury nizozemštiny ve střední a východní Evropě. In Decloedt R. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Philologica. Germanica. 1997.
Emblematica et iconographia. Themes in the Painting and Literature of the Low Countries from the 16th to the 18th Centuries. In Engelbrecht W., Hamers B., Livingstone . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Philologica, Neerlandica. 2003.
Engelbrecht W., HAMERS B., Bžoch A., Van der Horst J., Kiedroň S., Pekelder J., Wilmots J. Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. 2010.
50 jaar Neerlandistiek in Moravië - 50 let nederlandistiky na Moravě. In Engelbrecht W., Málková K., Decloedt . (Eds.) Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity - Series Germanica; Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Philologica. 2000.
.. 50 jaar Neerlandistiek in Moravië - 50 let nederlandistiky na Moravě. In Engelbrecht W., Málková K., Decloedt . (Eds.) Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity ? Rada Germanistica. 1999.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Toufarová E., Engelbrecht W. Využití multimediální učebny při výuce tlumočení. Pedagogický software 2008. 2008.
Engelbrecht W. Receptie van de Nederlandstalige literatuur in Centraal-Europa. Dutch Language, Literature and Culture in a Central European Context. 2009.
PŘEKLAD
Engelbrecht W. Rudolf von Schüsselberg. Alttschechische Fassung mit deutscher Übersetzung. Rudolf von Schlüsselberg. Ein Roman aus dem 14. Jahrhundert- Untersuchung, kritische Neuedition uns Übersetzung. 2016.
Kortekaas I., Grimberg G. Magie van het onbekende / Magie neznáma. In Engelbrecht W., Kříž M., Málková K. (Eds.) Magie van het onbekende / Magie neznáma. 2002.
Engelbrecht W. Erasmus a papež Hadrián VI. Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. 2012.
Engelbrecht W. Nizozemí v řádech a vyznamenáních. Od zlatého rouna po současnost. Nizozemí v řádech a vyznamenáních. Od zlatého rouna po současnost. 2015.
VEDENÍ PRÁCE
Onderková S., Engelbrecht W. Literaire vertaling Halina Pawlowská, "Vertwijfelde vrouwen doen vertwijfelde dingen," Renate Dorrestein, "Outsideři.". Literaire vertaling Halina Pawlowská, "Vertwijfelde vrouwen doen vertwijfelde dingen," Renate Dorrestein, "Outsideři.". 2000.
Chládková M., Engelbrecht W. Překlady děl nizozemské a české literatury 1. poloviny 90. let. Překlady děl nizozemské a české literatury 1. poloviny 90. let. 1997.
Ceralová L., Engelbrecht W. Vergelijking van de opvatting van het protestantisme bij Maarten 't Hart en Ivan Klíma. Bakalářská diplomová práce. 2000.
OSTATNÍ
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
De beste vriend van de zomercursus. Album amicorum voor Jos Wilmots ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag aangeboden door de neerlandici van Centraal-Europa. In Engelbrecht W., Hamers B. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Aspecten van de extramurale neerlandistiek. Congresbundel ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor Taal en Cultuur van de Lage Landen "Erasmianum" (Olomouc, 2-4 oktober 2003). In Engelbrecht W., Hamers B., Křížová K. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Neerlandica. 2008.
Engelbrecht W., Pekelder J. Acta Universitatis Carolinae - Philologica 4. Acta Universitatis Carolinae Philologica. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
BOSSAERT FIF Teorie a dějiny literatury 2020
TER HARMSEL HAVLÍKOVÁ FIF Teorie a dějiny literatury 2013
VITÁČKOVÁ FIF Teorie a dějiny literatury 2011
SMOLKA FRUHWIRTOVÁ FIF Teorie a dějiny literatury 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.