Doc. PhDr. Ludmila VESELOVSKÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633101, 777552123

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

3.25

docent

GRAMATIKA (morfosyntax) anglického jazyka obecná lingvistika, typologie generativní syntax

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11:30–13:00 3.26 anebo po dohodě emailem ludmila.veselovska@upol.cz
úterý 11:30–13:00 3.25 anebo po dohodě emailem ludmila.veselovska@upol.cz

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Proděkan (1. 2. 2010 – 1. 9. 2011)
  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2011 – )

  • GLOW : Generative Linguists of the Old World (ostatní, 1995–)
ČLÁNEK
Veselovská L. Multiple WHs in Czech not that multiple. Rivista di grammatica generativa. 2020.
Veselovská L. The Structure and Categorial Characteristics of pro. ZEITSCHRIFT FUR SLAWISTIK. 2020.
Veselovská L. Unifying WH and Focus Movement: A Case study in English and Czech. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. 2019.
Veselovská L. Comparing Wh Movement in English and Czech. Czech and Slovak Linguistic Review. 2017.
Veselovská L., Emonds JE. Morphology, Divided and Conquered? Linguistica Brunensia. 2016.
Veselovská L. Možnosti generativní klasifikace infinitivu. Slovo a slovesnost. 2009.
Veselovská L., Karlík P. Analytic passives in Czech. Zeitschrift für Slawistik. 2004.
Veselovská L. A note about nothing (N-to-D movement in Czech). Investigations into Formal Slavic Linguistics. Linguistik International; 10/1-2. 2003.
Veselovská L. Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině: dvojí způsob saturace silného rysu "V" hlavy "v". Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. A 51 (2003). 2003.
Veselovská L. Possessive Movement in the Cech Nominal Phrase. Journal of Slavic Linguistic. 1998.
Veselovská L., Cadorini G. Central European School of Generative Syntax. Časopis pro moderní filologii. 1995.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Veselovská L. "English Saxon Genitive: A phrasal-level morphology is not a case. In Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) Proceedings of the Eighth International Conference on Anglophone Studies, September 8-9, 2016 Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. 2018.
Veselovská L. On Bare Infinitives in English. In Bell JG., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2015: Proceedings of the Seventh International Conference on Anglophone Studies, September 3–4, 2015 Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic. 2017.
Veselovská L., Emonds JE. The Categorial Status of Infinitives and Gerunds in English and Czech. In Bell GJ., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2014: Proceedings of the Sixth International Conference on Anglophone Studies. 2015.
Veselovská L. Subjects in English and Czech. From Theory to Practice 2012: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies. 2013.
VESELOVSKÁ L. The status of the English particle NOT and the negative adverb NEVER. In Trušník R., Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) Theories and Practices. Proceedings of the Third International Conference on Anglophone Studies. 2012.
VESELOVSKÁ L. Classification of the Verb dare in Modern English. In Trušník R., Nemčoková K., Bell GJ. (Eds.) Theories and Practice. Proceedings of the Second International Conference on English and American Studies. 2011.
Veselovská L. A Structural Approach to the Analysis of the Possessive Idiom /have got/. In Trušník Roman NK. (Eds.) Theories in Practice: Proceedings of the First International Conference on English and American Studies. 2010.
Veselovská L. Struktura subjekt-predikátové shody. In Hladká Z., Karlík P. (Eds.) Naše řeč. 2002.
Veselovská L. K analýze českých deverbálních substantiv. In Hladká Z., Karlík P. (Eds.) Naše řeč. 2001.
KNIHA - CELEK
Veselovská L., Janebová M. Nominal Structures: All in Complex DPs. 2014.
Veselovská L. A Course in English Morpho-syntax. A Course in English Morpho-syntax. 2009.
Veselovská L. A Course in English Syntax. A Course in English Syntax. 2009.
Veselovská L. English Syntax: Syllabi, Examples and Exercises. English Syntax: Syllabi, Examples and Exercises. 2006.
Veselovská L. English Morphology and morphosyntax: Syllabi, Examples and Exercises. English Morphology and morphosyntax: Syllabi, Examples and Exercises. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
Veselovská L. The features of null subjects: A case study of Czech. In Dalmi G., Tsedryk E., Cegłowski P. (Eds.) Null Subjects in Slavic and Finno-Ugric. 2022.
Veselovská L. Slovnědruhová taxonomie: případová studie české číslovky MÁLO. Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. 2017.
Veselovská L., Emonds J. The Cross-Linguistic Homes of Mood and Tense. Representing Structure in Phonology and Syntax. 2015.
Veselovská L. Adjective Hierarchy: Comparing the Order of Adjectives in the Prenominal Field in English and Czech. In Trušník R., Bell J., Nemčoková K. (Eds.) From Theory to Practice 2013: Proceedings of the Fifth International Conference on Anglophone Studies, September 5–6, 2013. 2014.
Veselovská L. Infinitiv s agentem v nominativu. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Veselovská L. Vazba objektu s infinitivem. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Veselovská L. Základní charakteristika infinitivních tvarů z hlediska transformačně generativní analýzy. Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. 2013.
Veselovská L. English analytic predicates and the apparent specificity of have. Anglica III Linguistica. 2009.
Veselovská L., Karlík P. Infinitive Puzzle. LINCOM Studies in Slavic Linguistics 36, Czech in Formal Grammar. M. Dočekal & M. Ziková (eds.),. 2009.
Veselovská L. Agreement Patterns of Czech Group Nouns and Quantifiers. In . (Eds.) Semi-Lexical Categories. Studies in Generative Grammar 59. 2001.
Veselovská L., Vos R. Clitic Questionnaire. In . (Eds.) Clitics in the Languages of Europe. Mouton de Gruyter, The Hague. (. 1998.
Veselovská L. The free main constituent order in Czech: A note to the concept of the strong vs. weak features. In TÁRNYIKOVÁ J. (Eds.) Anglica: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 67. 1994.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Janebová M., Martinková M., Veselovská L., Emonds JE., Podlipský VJ., Šimáčková Š., Čakányová M. Olomouc Linguistics Colloquium 2023 (OLINCO 2023). 2023.
Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Veselovská L., Šimáčková Š., Emonds JE. Olomouc Linguistics Colloquium 2021 (OLINCO 2021). 2021.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2018 (OLINCO 2018). 2018.
Veselovská L., Emonds JE., Janebová M., Martinková M., Podlipský VJ., Šimáčková Š. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (Olinco 2016). 2016.
Veselovská L., Emonds J., Janebová M., Martinková M., Podlipský V., Šimáčková Š. Olinco 2014 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2014.
Veselovská L., Martinková M., Podlipský V., Janebová M., Šimáčková Š. Olinco 2013 - Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Veselovská L. Topics in copular clause (Jitka Bartošová). Topics in Copular clauses. 2017.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
MACHOVÁ FIF Filologie 2016
BLAŽKOVÁ FIF Filologie 2024
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)