PhDr. Milena Machalová

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633378

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.17

lektor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 2. 2018 – )
KNIHA - CELEK
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Machalová M., Vysloužilová E., Baranova O., Dobrovolná T., Drápelová A., Michníková E., Svašková M. Rusko-český slovník sportovní terminologie. 2014.
Machalová M., Vysloužilová E. Česko-ruský slovník sportovní terminologie. 2013.
VYSLOUŽILOVÁ E., MACHALOVÁ M. Cvičebnice překladu pro rusisty, Politika, Ekonomika. 2011.
Vysloužilová E., Vychodilová Z., Machalová M. Cvičebnice překladu pro rusisty III (Sociální politika). Cvičebnice překladu pro rusisty III (Sociální politika). 2007.
Vysloužilová E., Machalová M. Cvičebnice překladu pro rusisty II. Cvičebnice překladu pro rusisty II. 2003.
Vysloužilová E., Flídrová H., Machalová M., Vychodilová Z. Cvičebnice překladu pro rusisty I, politika ? ekonomika. Cvičebnice překladu pro rusisty I, politika ? ekonomika. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Vobořil L., Machalová M., Vysloužilová E., Flídrová H., Potomková J. Překladový slovník - čeština / ruština / angličtina. Překladový slovník - čeština / ruština / angličtina. 1997.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Machalová M. Kategorie vidu v češtině. 2010.
Machalová M. Charakteristika publicistického stylu. Program Erasmus - Hogeschool v Gentu (Belgie). 2008.
Machalová M. Kategorie vidu v češtině. Program Erasmus - Hogeschool v Gentu (Belgie). 2008.
Machalová M. Vývoj spisovné normy češtiny. Program Erasmus - Hogeschool v Gentu (Belgie). 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.