prof. PhDr. Zdeněk PECHAL, CSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633379

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.15

Profesor

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 12:00–13:00 4.15 Prosím, zároveň mě kontaktujte na mailu zdenek.pechal@upol.cz
středa 12:00–13:00 4.15 Prosím, zároveň mě kontaktujte na mailu zdenek.pechal@upol.cz
ČLÁNEK
Pechal Z. Památce Ally Vladimirovny Zločevské. Opera Slavica: slavistické rozhledy. 2022.
Pechal Z. Poslední monografie Ally Vladimirovny Zločevské. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2022.
Pechal Z. Texty A. S. Puškina jako součást petrohradského živlu. Svět literatury: Časopis pro novodobé literautury. 2019.
Pechal Z. Fragmentárnost jako paradoxně jednotící rys současné ruské prózy. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2013.
Pechal Z. Ruský symbolismus jako dialog alegorie a symbolu. World Literature Studies. 2012.
PECHAL Z. Nos N. V. Gogolja kak rekonstrukcija pereskaza sobytija. Izvestija Ural´skogo gosudarstvennogo universiteta. 2011.
Pechal Z. Román Anatolije Kima "Otec les" v kontextu estetické koncepce přírodního obrazu v ruské literatuře. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2011.
Pechal Z. Interpretacija literaturnogo teksta. Vozmozhnosti i granicy. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Pechal Z. ПРИЕМ ПАРАФРАЗА В РОМАНЕ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА "ОТЧАЯНИЕ". Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2008.
Pechal Z. Román Doktora Živago a jeho "druhý hlas". Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2007.
Pechal Z. Dílo ve hře kontextů. Svět literatury. 2006.
Pechal Z. Интерпретация литературного текста и ме&. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2006.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pechal Z. Ирония и молчание Максима Горького: драма перегруженной памяти. In Спиридонова ЛА. (Eds.) Максим Горький и мировая культура. 2023.
Pechal Z. Китайские мотивы в романе В. Набокова "Дар". Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Русская эмиграция в Китае.: опыт исхода. 2018.
Pechal Z. Serebrjanyj vek: ideja zapechatlenaja v obraze. In . (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIV. Olomoucké dny rusistů 7.-8.9. 2017. 2018.
Pechal Z. Чешская русистика о Лескове. In . (Eds.) Лесков и вокруг. Контексты творчества и состояние современного лескововедения. 2017.
Pícha V. "Ich bin kein Emigrant". Двойная эмиграция Валентина Булгакова. In Pechal Z. (Eds.) Литература русской эмиграции. 2016.
Pechal Z. Roman Vladimira Nabokova Mashenka kak konflikt "svoego" i "chuzhogo". In Pechal Z. (Eds.) Literatura russkoj emigracii. 2016.
Merzová R. Postavy bez domova: ukrajinští výtvarní umělci v meziválečném Československu. In Pechal Z. (Eds.) Dialog slovanských kultur. 2015.
Pechal Z. Znachenije al´ternativy v mire kul´tury. In Pechal Z., Pospíšil I., Muránska N. (Eds.) Dialog slovanských kultur. 2015.
Pechal Z. Nkolaj Vasiljevič Gogol´ na perekrjostke mirov, real´nostej i vremen. In Vobořil L. (Eds.) XXII. Olomoucké dny rusistů. 2014.
Pechal Z. Pluralitní významový prostor Gorkého rormánu Život Klima Samgina a jeho filmová interpretace. In Richterek O., Půža M. (Eds.) Dialog kultur VII. 2013.
PECHAL Z. Dialog uspořádaných a živelných složek v uměleckém textu. In Půža, Konečný MJ. (Eds.) Dialog kultur VI. 2011.
Pechal Z. Rol´ dvojstvennosti v russkoj literature. In Vobořil L. (Eds.) Rossica Olomucensia. Sborník příspěvků z mezinárodní konforence XXI. Olomoucké dny rusistů 07.09.-09.09.2011. 2011.
Pechal Z. „Nos“ Gogolja kak pereskaz pereskazannogo i kak rekonstrukcija na sobytija a jego pereskaza. In Dohnal J., Pospíšil I. (Eds.) Litteraria Humanitas XV. N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase (studie o živém dědictví). 2010.
Pechal Z. Razvitije esteticheskoj koncepcii obraza přírody v russkoj literature. In . (Eds.) Regiony v uslovijach neustojchivogo razvitija. 2010.
Pechal Z. Tekst kak otoshenije. In . (Eds.) XX. Olomoucké dny rusistů. 2.9.-4.9. 2009. 2010.
Pechal Z. Strukturní dialog v ruské literatuře. Dialog kultur V. 2009.
Pechal Z. Rol´ esteticheskikh granic v periodizacii russkoj literatury. Philologica LXIV, Ruská literatúra v súčanej literárnovednej reflexii. 2008.
Pechal Z. Svjaznost´ strukturnych kontekstov romana Andreja Belogo "Peterburg". Literatura rosyjska przelomu XIX i XX wieku. 2008.
Pechal Z. Ton ironicheskogo parafraza v "Pikovoj dame" A.S. Pushkina. Boldinskije chtenija. Editor univ. prof. N.M. Fortunatov. Nakl. Vektor TiS. 2008.
Pechal Z., Pospíšil I., Richterek O. K cheskoj literaturovedcheskoj rusistike i translatologii 2004-2007 gg. XI Kongres MAPRJAL, Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire. 2007.
Pechal Z. "Mednyj vsadnik" kak dikhotomija kontekstov. Boldinskije chtenija. 2007.
Pechal Z. Peterburgskaja dikhotomija i prosvechivenije kontekstov v zhanre russkogo romana. Dergachevskije chtenija 2006. Russkaja literatura, nacional´noje razvitije i regional´nyje osobennosti. 2007.
Pechal Z. Prijemy estetïcheskoj struktury kak osnova rubezhej v razvitii khudozhestvennogo teksta. XI Kongres MAPRJAL, Mir russkogo slova i russkoje slovo v mire. 2007.
Pechal Z. Prijom dvojstvennosti v poetike russkogo romana. Litteraria Humanitas XIV. Problémy poetiky. 2006.
Pechal Z. Петербург ?Двойника? Достоевского. Okno na Europe. Zagadnienia kulturowej tozsamosci Petersburga i jego rola w historii powszechnej. 2006.
Pechal Z. Роман М. Горького в контексте русской литk. Материалы XXXV международной филол. 2006.
Pechal Z. Zhanr povesti M. Gor´kogo i peregruzhennost´ lichnosti. Literatura rosyjska przelomu XIX i XX wieku. 2005.
Pechal Z. Жанр повести М. Горького и перегруженност. Literatura rosyjska przelomu XIX i XX wieku. 2005.
Pechal Z. Как мы читаем русских классиков. Jak čteme ruské klasiky. 2005.
Pechal Z. Повесть Котик Летаев как полифония метам. Поэтика Белого/Poetyki Bielego. 2005.
Vychodilová Z. Russkaja literatura v olomouckich izdatelśtvach meždu dvumja mirovymi vojnami. In PECHAL Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2004.
Pechal Z. Parodija predpolagajemogo u A. S. Puškina. Litteraria humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000.
KNIHA - CELEK
Pechal Z. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. In Pechal Z. (Eds.) 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Pechal Z. Под маской затекста. In Podchinenov AV., Snigireva TA. (Eds.) Феномен затекста. 2023.
Pechal Z. Роман М. Горького и жанр повести. In Pavera L. (Eds.) Literatura jako svědectví paměti. 2022.
Pechal Z. Под маской за-текста. In Podchinenov AV., Snigireva TA. (Eds.) Fenomen za-teksta. 2021.
Pechal Z. 3.3. Мотивы творца и творческой неудачи у А.С. Пушкина и В. Набокова. Феномен творческокй неудачи в литературе. 2018.
Pechal Z. Charakter cennostej v sovremennoj russkoj literature. In Dohnal J. (Eds.) Revitalizace hodnot: umění a literatura II. 2015.
Pechal Z. Nenadezhnyj rasskazchik i estetika neuporjadochennosti v romane Vladimira Nabokova Lolita. Slowianie na emigracji. Literatura-kultura-jezyk. 2015.
Pechal Z. Role fragmentu v komparativním vnímání současné ruské literatury. In Pospíšil I., Zelenka M., Zelenková A. (Eds.) Aktuální problémy současné slavistiky. 2015.
Pechal Z. Tema granicy i bezgranichija v esteticheskom prostranstve N. V. Gogolja. N. V. Gogol kak chudozestvennyj i kulturno-istoriceskij fenomen. 2015.
Pechal Z. Modernistická vize světa v ruské literatuře. Literární modernismus ve světě. 2014.
Pechal Z. Dmitrij Bakin. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 2013.
Pechal Z. Dmitrij Gorčev. Současná ruská, polská a ukrajinská literatrura. 2013.
Pechal Z. Intuitivnoje nachalo vosprijatija mira Maksima Gor´kogo kak vopros o cennosjakh. Revitalizace hodnot: umění a literatura. 2013.
Pechal Z. Jednotící rysy současné ruské prózy. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 2013.
Pechal Z. Úvod. Současná ruská, polská a ukrajinská literatura. 2013.
Pechal Z. Vystoupení ze života jako románový motiv v ruské literatuře. Dialogy o slovanských literaturách: tradice a perspektivy. 2012.
PECHAL Z. Estetika „živlu“ v pluralitní významové struktuře ruské literatury. Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě. 2011.
Pechal Z. Funkcija stikhii v povesti Dostojevskogo Dvojnik. Dvojstvennost´ u Dostojevskogo. 2011.
Pechal Z. Predislovije. Dvojstvennost´ u Dostojevskogo. 2011.
Pechal Z. Literární text jako prolínání žánrů uměleckých a neuměleckých. Areálová slavistika a dnešní svět. Monografie z filolologicko-areálových studií. 2010.
Pechal Z. Role „živlu“ v románovém tvaru Pasternakova románu „Doktor Živago“. Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace. 2010.
Pechal Z. Ton ironicheskogo parafraza kak prijem "skaza", "maski" i "prosvechivanija" v romane Vladimira Nabokova "Otchajanije". Nomen est omen. Zeichen und An-Zeichen in den slawischen Sprachen. edit. prof. Harry Walter. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pechal Z. Poiski znachenija. Roman Vladimira Nabokova Lolita. Erasmus - Socrates. 2009.
Pechal Z. Roman Dostojevkogo Idiot. Erasmus - Socrates. 2009.
Pechal Z. Román Vladimira Nabokova. Univerzitní přednáška. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pálušová M., Komendová J., Pechal Z., Vychodilová Z., Stěpanova L., Arkhanhelská A., Vobořil L. XVIII Оломоуцкие дни русистов. 2015.
Vobořil L., Vysloužilová E., Flídrová H., Pechal Z., Stěpanova L. I., Vychodilová Z., Komendová J. XVIII Оломоуцкие дни русистов. 2005.
SBORNÍK - CELEK
Pechal Z. Dialog slovanských kultur. In Pechal Z. (Eds.) 2015.
Rossica Olomucensia XLV. In Pechal Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2007.
Rossica Olomucensia XLIV. In Pechal Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2006.
Rossica Olomucensia XLIII. In Pechal Z. (Eds.) Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2005.
RECENZE
Vysloužilová E., Stěpanova L. I., Pechal Z., Vychodilová Z., Zahrádka M. XVI. O0lomoucké dny rusistů. Opera Slavica. 2002.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SHVEDYUK FIF Filologie 2015
SHÁNĚLOVÁ FIF Filologie 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)